Multibaner

Udover DBU´s mange tilbud til breddefodboldspillerne som turneringer, træneruddannelse og meget andet understøtter DBU ligeledes udbredelsen af multibaner.

Multibane 500X350
En fodboldklub er ofte et naturligt samlingssted for mange af områdets beboere. For at fastholde og tiltrække medlemmer, er fodboldklubber opmærksomme på også at tænke i alternativer for at modsvare de forventninger til et aktivt fritidsliv, som i dag stilles af både børn, unge og voksne. 

Derfor anbefaler DBU anlæggelse af en fleksibel multibane (med udgangspunkt i specifikke anbefalinger), der giver fodboldklubber en række nye, spændende muligheder for at berige klublivet for dets medlemmer samt henvende sig til en bredere målgruppe; herunder mange af de uorganiserede spillere i lokalområdet.

Antallet af multibaner i Danmark, og kvaliteten af de anlagte baner, er blevet kraftigt forøget de sidste år. For DBU er det vigtigt, at de spilfunktionelle egenskaber på en kunstgræsbane nærmer sig dem, der opleves på en naturgræsbane, og suppleret med, at der på en kunstgræsbane er en langt større udnyttelsesgrad hele året rundt, gør at det er blevet eftertragtet for kommuner og fodboldklubber at forsøge at finde finansiering til anlæggelse heraf.

DBU ser anlæggelsen af multibaner rundt om i landet, som et supplement til deciderede kunstgræsbaner, og dermed medvirkende til at styrke og udbygge fodboldens infrastruktur i Danmark. 

DBU’s og klubbernes mere end 330.000 aktive medlemmer får hermed muligheden for at dyrke deres idræt hele året rundt; samtidig med at der gives mulighed for at skabe fokus på og udvikling af lokale aktiviteter af sundheds- og social karakter – også for ikke-medlemmer. 

De forskellige pladser på en multibane giver mulighed for ophold og mangfoldige aktivitetsmuligheder og en central placering i byen (eller i forbindelse med en fodboldklub) sikrer let og fri tilgængelighed for mange potentielle selvorganiserede brugere.