Dommervagt

Dommervagten bedes benyttet af klubber og dommere i forbindelse med akutte aflysninger/afbud.
Det er altså ikke ændringer/afbud til kampe i den efterfølgende uge, dommervagten skal kontaktes omkring.

Åbningstider (Udendørssæsonen til og med d. 10. november 2019)
Fredag kl. 15.30-19.00
Lørdag kl. 8.30-19.00
Søndag kl. 8.30-16.00

Åbningstider (Ekstraordinært)
Lørdag 16/11 kl. 08.00-11.00
Lørdag 23/11 kl. 08.00-11.00
Lørdag 30/11 kl. 08.00-11.00
Lørdag 7/12 kl. 08.00-11.00

En aflysning/et afbud fredag efter kl. 15.30 til en kamp fredag, lørdag eller søndag i den pågældende weekend bedes meddelt dommervagten.
VIGTIGT: Skriftlige henvendelser sendt fredag efter kl. 14.30 vedr. aflysning/afbud i weekenden kan IKKE forventes besvaret/håndteret af den lokale dommerpåsætter.
Lav gerne kamp- eller dommernr. klar, inden du ringer op, så går ekspeditionen lidt hurtigere.

Dommervagt i hverdagen - også på tlf. 8939 9970
En aflysning/et afbud på spilledagen skal til hverdag også meddeles dommervagten.
Fra mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-14.30 passes dommervagten af DBU Jyllands administration.
Den lokale dommerpåsætter skal kontaktes såfremt en aflysning/et afbud ligger indenfor 8 dages perioden (dog ikke på spilledagen) - find din lokale dommerpåsætter her.