DBU Jyllands økonomiske drift og udvikling har gennem de seneste år været præget af en høj grad af stabilitet.

Det konkluderede DBU Jyllands økonomiansvarlige, Hans Mogensen, på lørdagens delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter.

- De seneste tre år har vi ligget på et forholdsvis stabilt niveau vedrørende såvel indtægter som udgifter med en omsætning svingende mellem 65 og 67 mio. kr. Resultatmæssigt har vi også ligget meget stabilt med et samlet underskud over en tre-årig periode på 900.000 kr., altså ca. 300.000 kr. i gennemsnit pr. år, hvilket er tilfredsstillende i forhold til, at vi er en non-profitorganisation og dermed hvert år skal forsøge at ramme et 0-resultat, sagde Hans Mogensen og tilføjede, at der i samme tre-årige periode er henlagt 2,4 mio. kr. til DBU Jyllands Initiativ- og udviklingspulje, som understøtter forskellige tiltag og initiativer i de jyske fodboldklubber.

Godkendt uden bemærkninger

Årets underskud blev på 329.343 kr. mod et forventet overskud på 48.000 kr. 

- Underskuddet dækker primært over afvigende indtægter på turneringsområdet, faldende indtægter på bødekontiene og en nødvendig administrativ merudgift i forbindelse med indførelsen af den nye ferielov. Bestyrelsen betegner trods det negative resultat regnskabet som tilfredsstillende, understregede Hans Mogensen.

DBU Jyllands regnskab blev godkendt uden bemærkninger, og resultatet skal ses i forhold til en samlet omsætning på over 66,9 millioner kr.

Færre bødeindtægter

DBU Jyllands bødeindtægter er altid noget, som påkalder sig stor fokus. Bl.a. fordi de jyske klubber hvert år betaler ca. fire millioner kroner i bøder til DBU Jylland.

- Vores politik på området er meget tydelig, og det er ikke noget, som vi har tænkt os at ændre på: Når vi udskriver bøder, er det udelukkende for at sikre kvaliteten i vores turneringer. I år har vi haft et fald i bødeindtægterne på 250.000 kr. Det dækker over 100.000 kr. grundet færre udtrækninger, 85.000 kr. grundet færre kampflytninger og 60.000 kr. i færre gebyrer på manglende udfyldelse af holdkort. Og hvorfor så dette fald? Ja, vi har blandt andet indført hyppigere ombrydninger i flere af vores rækker, hvilket efter vores opfattelse har givet klubberne bedre muligheder for at undgå udtrækninger. Jeg tror også på, at der generelt er opstået en større bevidsthed omkring bøderne. Blandt andet er de jyske klubber rigtig gode til at melde afbud. Det sker i 95 procent af de kampe, som ikke gennemføres. Man bliver altså ikke bare væk, sagde Hans Mogensen, der generelt roste klubberne for deres store ansvarlighed.

DBU Jylland forventer et overskud på 62.000 kr. i regnskabsåret 2019/2020.

Den skriftlige økonomiberetning for 2018/2019 kan findes her.
DBU Jyllands regnskab for 2018/2019 og budgettet for 2019/2020 kan findes her.