Søndag den 15. september udløb fristen for fremsendelse af forslag til DBU Jylland, og igen i år har en række jyske fodboldklubber benyttet sig af muligheden for at foreslå ændringer af love, turneringsregler og -bestemmelser.

DBU Jylland har blandt andet modtaget følgende forslag:

  • FC Skanderborg og FFD Kralupy ønsker en ny struktur i kvinderækkerne, gerne gældende fra efteråret 2020.

  • VSK Aarhus foreslår en ændring af reglen om tidsbegrænsede udvisninger (gult kort = 10 minutters udvisning). Klubben ønsker, at tre gule kort i løbet af turneringen i stedet skal udløse en karantænedag, gældende for herrersenior-rækkerne: Jyllandsserien, Serie 1 og Serie 2.

  • Støvring IF foreslår, at U16-drenge-rækken udgår, og at der i stedet indføres en to-årig U17-drenge.

  • Nørresundby FB ønsker, at turneringen for alle hold tidligst starter i uge 33 (omkring den 15. august), med en midtugekamp en onsdag i slutningen af august samt at turneringen forlænges med en uge i november, da flere klubber har kunstgræsbane.

  • Dybbøl UI foreslår, at det på laveste niveau i U14-U18/U19 muliggøres at benytte ”ulovlige” spillere, såfremt at man ellers ikke har mulighed for at kunne stille hold. Enten fra højere rangerende hold i samme årgang eller fra klubbens nærmeste ældre årgang. Det vil bl.a. medføre, at man taberdømmes 3-0, men til gengæld kan kampen afvikles.


Skal endeligt vedtages i januar

DBU Jylland er netop nu i dialog med klubberne i de tilfælde, hvor der er behov for præciseringer eller afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål. 

Herefter vil forslagene senest den 1. november blive offentliggjort på DBU Jyllands hjemmeside i fuld ordlyd med henvisninger til berørte turneringsregler og bestemmelser samt med en argumentation fra forslagsstillerne.

Forslagene drøftes i første omgang på de regionale årsmøder i november.

For at blive endeligt vedtaget skal et flertal de jyske klubber stemme for forslagene på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning lørdag den 11. januar 2020.

Også forslag fra DBU Jylland

Klubforslagene vil blive suppleret med en række forslag fra DBU Jylland.

DBU Jyllands bestyrelse foreslår f.eks., at klubforslag kun kan behandles af delegeretmødet, såfremt den forening, der har stillet forslaget, er til stede og motiverer forslaget ved delegeretmødet. Det samme skal gøre sig gældende i forhold til de regionale årsmøder.

DBU Jyllands Ungdomsudvalg foreslår, at antallet af hold i ansøgningsrækken U19 Drenge Liga 1 reduceres fra 24 til 16 gældende fra efteråret 2020 og samme udvalg ´ønsker en nedlæggelse af U16 Piger-rækken.

Den samlede forslagspakke vil blive på ca. 30 forslag.

Hvis man vil have indflydelse på forslagene, kan man allerede nu tilmelde sig årsmøderne i DBU Jyllands fire regioner.

Her kan man læse meget mere om møderne og hvorfor det er vigtigt at deltage.