Velfærdsalliancen mellem DBU og Jammerbugt blev den 25. i rækken, da de to parter underskrev samarbejdsaftalen. Målet er, at den skal understøtte kommunens velfærdsopgaver og rekruttering af flere frivillige i fodboldregi.

To overordnede indsatsområder
Fodboldklubberne i kommunen har sammen med DBU og Jammerbugt Kommune drøftet, hvilke indsatsområder, de kan arbejde koncentreret med. Her valgte fodboldklubberne to indsatsområder, som er motionsfodbold for +60 borgere og/eller kronikere og rekruttering af unge trænere/ledere.

Det overordnede formål med velfærdsalliancen er at sikre udvikling og implementering af fodboldindsatser i kommunen, herunder at implementere aktiviteter med fokus på at bruge fodboldspillet som løftestang og dermed medvirke til at løfte traditionelle kommunale opgaver i tæt samarbejde med lokale fodboldklubber.

Fodbold kan ændre lokalsamfund
Bent Clausen, der er formand hos DBU Jylland, udtrykker glæde over endnu en underskrevet velfærdsalliance:

- Fodbold er en motor, der kan styrke både fællesskaber og sundhed. Det udnytter vi nu sammen i Jammerbugt Kommune, hvor vi ser frem til at bidrage til løsningen på nogle af de udfordringer, kommunen har på sundhedsområdet ved bl.a. at få flere til at dyrke idræt og aktivere særlige patientgrupper, udtaler formanden for DBU Jylland og afslutter:

- Samtidig vil vi gennem klubudviklingsforløb på tværs af foreningerne sætte fokus på bl.a. rekruttering og fastholdelse af frivillige – heriblandt unge trænere, til glæde og gavn for områdets klubber og lokalsamfundet.