MENU

Unikt partnerskab med Aalborg Kommune

DBU Jylland og den nordjyske kommune har indgået en samarbejdsaftale, der som den første i Danmark omfatter alle tre fokusområder i DBU’s kommunestrategi: sundhed, social inklusion samt børn og unge.Aalborg Kommune, en række lokale fodboldklubber og DBU Jylland har indgået et samarbejde, hvor fodbold skal være med til at løse udfordringer i forhold til mere bevægelse i folkeskolen, sundhed og integration. Aftalen blev underskrevet den 6. november af (fra venstre) Henrik Sloth, formand for DBU Jyllands samfundsudvalg og bestyrelsesmedlem i Region 1, Mads Duedahl, rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune samt Keld Jensen, formand for Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune. Foto: Anders Aaen Larsen, Aalborg Kommune.Den 6. november kunne Aalborg Kommune og DBU Jylland løfte sløret for en partnerskabsaftale, der løber fra 2015 til 2017. Samarbejdet er helt unikt, fordi det er det første i Danmark, der favner alle tre fokusområder i den kommunestrategi, DBU og Danmarks Idrætsforbund lancerede i starten af 2014 – nemlig sundhed, social inklusion samt børn og unge.

Med aftalen giver kommunen og DBU Jylland hinanden håndslag på at arbejde målrettet med fodbold som sundhedsfremmende og socialt element i foreningslivet og folkeskolen.

- Kommuner, klubber og DBU Jylland arbejder allerede parallelt med de tre områder, som aftalen indeholder, og vi har gjort os nogle gode erfaringer. Men sammen kan vi løfte udfordringerne på en helt ny måde, som vi hver for sig ikke ville være i stand til, siger Henrik Sloth, formand for DBU Jyllands samfundsudvalg og bestyrelsesmedlem i Region 1.

Sundhed, skole og sociale indsatser

Med den nye aftale igangsættes der fem projekter, som har til fælles, at de gennemføres i samarbejde med lokale fodboldklubber i Aalborg.

Tornhøjskolen tilbyder fodboldundervisning som valgfag, Sønderbroskolen arbejder med fodbold som middel til social inklusion, og Gl. Hasseris Skole sætter fokus på fodbold for piger. Aktiviteterne har til formål at få endnu mere bevægelse ind i skoledagen samt at styrke børn og unges tilknytning til klubberne og det frivillige foreningsliv.

Aalborg Kommunes Sundhedscenter kører et projekt, der handler om at introducere mænd, som er tilknyttet centeret og lever med kronisk sygdom, til fodbold i en forening. Formålet er at hjælpe dem med at ændre livsstil og blive mere fysisk aktive.

Kommunen har ansat en foreningsguide til at hjælpe beboere i boligområdet Vangen med at blive del af fodboldtræningen i Nørresundby Forenede Boldklubber.

- Jeg er overbevist om, at mange vil have glæde af mødet med foreningslivet, for i mange foreningsmiljøer er man gode til at skabe fællesskaber som hverken skeler til hudfarve, indkomst, politisk overbevisning eller stjerner på skulderen – på fodboldbanen handler det om sammenhold, siger Keld Jensen, der er formand for folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune.

Fodboldens sundhedsmæssige gevinster

Aalborg Kommune begrunder sin deltagelse i projektet med et ønske om at gøre det mere attraktivt for borgerne at dyrke motion.

Kommunen ønsker at udbrede fodbolden på grund af de sundhedsmæssige gevinster, som forskning viser, sporten medfører i sammenligning med andre motionsformer.

- Partnerskabsaftalen mellem Aalborg Kommune og DBU Jylland kan blandt andet bidrage til, at vi får skabt de rette rammer og vilkår for de medvirkende foreninger, så de kan bidrage til endnu flere borgeres sundhed og trivsel, siger Mads Duedahl, der er rådmand for Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

- DBU har i deres ambitiøse samarbejdsstrategi sat fokus på både fysisk og mental sundhed. Det stemmer perfekt overens med vores sundhedsstrategi i Aalborg Kommune. Jeg synes det er prisværdigt at DBU, som Danmarks største specialforbund, også tager ansvar for folkesundheden, fortsætter han.

DBU Jyllands partnerskabsaftale med Aalborg Kommune supplerer en aftale mellem DBU og kommunen indgået i september vedrørende blandt andet U21-landsholdet samt værtsskabet for DBU’s repræsentantskabsmøde og Fodbold Awarden. Se mere her.

Læs også

Samspil mellem DBU Jylland, klubber og kommuner
Klubber og kommuner kan søge om midler
Folder om DBU’s kommunestrategi

Log ind