A-træner

Målgruppe
Kurset henvender sig til trænere med B-licens, der ønsker at arbejde på højt ungdoms- eller senior niveau.

Formål
Et elitetrænerjob i Danmark stiller store krav både menneskeligt og trænerfagligt. Trænerens mange roller kræver ballast og en god uddannelse. Kurset kommer omkring mange af de udfordringer trænere møder som ansvarlige for elitehold i ungdoms- eller seniorregi. Kurset har sit hovedfokus på implementering af spillestil og ledelse af spil på stor bane.

Obs.
Kursister, der ikke træner 11. mandshold kan blive bedt om at finde et 11. mandshold, at træne med i uddannelsesperioden. Det er vigtigt at kursistens spillere i egen klub har niveau til at udføre spillestil så det er muligt ved supervisionen at se om trænerens ideer kan realiseres på banen. Hvis DBU´s instruktør vurderer, at spillerne mangler niveau skal kursisten træne med et andet hold i uddannelsesperioden. I så fald er det kursistens egen opgave at finde et alternativt hold på passende niveau.

Næste forløb
DBU uddannelse sender mail til alle med gyldig B-licens i løbet af maj/juni med orientering om åbning for ansøgning til A-træner. Husk at vedligeholde dine data på "Mit DBU". Mail sendes til adresse i vores kursussystem. Aktuelt ansøgningsskema findes nederst her på siden.

Indhold

 • Udvikling og implementering af spillestil
 • Ativitetsplan
 • Scouting og kampanalyse
 • Ledelse af spil på stor bane (Hel-del-Hel metode)
 • 6 dages studietur
 • Fodboldledelse – PAEI (360 graders analyse)
 • 2 x supervision i egen klub
 • Logbog fra træning og kamp i egen klub
 • Fysiologi og testning
 • Idrætsmedicin
 • Kost og ernæring
 • Individuelt projekt i selvvalgt emne (20-30 sider)
 • Dommergrundkursus og eksamen
 • Talentudvikling i Danmark
 • Forløb og tidsforbrug


Kurset er estimeret til min. 180 timer som afvikles fra januar til december måned. Der er følgende samlinger:

Introweekend 12. - 13. januar 2019
Studietur (uge 7, 8 eller 9 2019)
Midtvejsforløb (30. juni/1. juli - 5./6. juli 2019)
Afslutningsweekend (7. - 8. december 2019)

Dato for dommergrundkursus (1 dag) meldes ud på et senere tidspunkt. Ud over de faste terminer, modtager kursisten to supervisioner fra instruktøren til egen træning. Kursister på A-trænerkurset skal forvente et travlt år med hjemmearbejde, hvor især det individuelle projekt er tidskrævende. Trænere, der ikke er ansat i et elitemiljø skal forvente, at arbejde ekstra meget med ovenstående og det udleverede pensum.

Afvikling
Valg af kursussted besluttes efter udvælgelse af kursister, De seneste år er kurset afviklet i Ishøj/Vildbjerg, Skærbæk og Vejen Idrætscenter. Studieture har de senest år været til klubber i Holland, Belgien eller Tyskland. A-holdet er typisk på 24 kursister. Undervisningsformen er en blanding af instruktørindlæg, eksterne oplægsholdere samt gruppe og plenumdiskussioner. Der er 4 instruktører tilknyttet hvert A-hold. Kursister forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kvalifikationskrav
Gyldig B-licens med god vurdering
Minimum 2 år mellem B3-træner og opstart på A-træner*
Minimum 3 års trænererfaring med ungdoms- eller seniortræning

*Af faglige årsager er der et minimum tidsinterval før du kan gå fra B-træner til A-træner og igen fra A-træner til P-træner. Årsagen til tidsbegrænsning er en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og trænernes praktiske erfaring.

Desuden skal ansøger være hovedansvarlig træner på minimum følgende niveau:

Kvinder - Ungdom: U/18 Pige DM
Kvinder - Senior: - 3F Ligaen eller 1. division.
Herrer - Ungdom: U/17 og U/19 liga/division i DBU regi
Herre - Senior: Lokalunionens bedste række eller højere

BEMÆRK: Trænere der arbejder med spillere på eliteniveau prioriteres først. For trænere der ikke lever op til ovenstående krav vurderes optagelsen af DBU´s trænerudviklingschef. Alle ansøgninger er velkomne. Ansøgere, der træner på ovenstående niveau prioriteres normalt først. Optagelse på DBU´s A-træneruddannelse er en udvælgelse blandt mange kompetente trænere. I tilfælde af afslag er det muligt at ansøge igen på et senere tidspunkt.

Pris for A-træneruddannelsen
Det er muligt at tilmelde sig kurset med overnatning i enkelt- eller dobbeltværelse.

68.000 kr. med overnatning dobbeltværelse
72.000 kr. med overnatning i enkeltværelse
Priser inkluderer undervisning, materialer, ophold, studietur og forplejning. Indenrigstransport i forbindelse med kurset og studietur er for egen regning. Kursusgebyret indbetales i 1 rate i november måned. I tilfælde af 2 rater skal 2. rate senest indbetales i februar. Det er ikke muligt at indbetale i 3 rater. I tilfælde af manglende betaling vil kursisten få besked på at stoppe på kurset eller finde anden indbetaler.

A-træner eksamen
DBU A-træner afsluttes med en separat eksamen af godt to timers varighed. Når eksamen er bestået, har kursisten erhvervet A-trænerlicens. Prisen for eksamen er 5.200 kr. Kursister der ikke ønsker at afslutte forløbet med eksamen, vil modtage et kursusbevis.

Betingelser ved framelding
Indtil 20 dage før kursusstart refunderes 100% til indbetaler.
Senere end 20 dage før kursusstart tilbagebetales 95 % af gebyret til indbetaler.
Senest 20 dage før studietur tilbagebetales 80% af gebyret til indbetaler.
Herefter er der ingen tilbagebetaling til indbetaler.

Kompetence
DBU A-træner er kompatibel med den internationale UEFA A-license. Som DBU A-træner er du kvalificeret til at træne elitehold i henhold til DBU´s licenssystem eller gældende UEFA regler. UEFA A-licens giver kursisten mulighed for at søge om optagelse på DBU P-træner eller DBU Elite Youth A-træner. Bemærk at der som udgangspunkt skal gå 3 år fra A-træner til start på P-træner.

Licens og bevis
Ved bestået eksamen modtager kursist UEFA A-licenskort, kursusbevis og tillæg til kursusbevis med en vurdering af følgende områder:

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse
Det individuel skriftlige projekt
Ansøgning om optagelse
Der åbnes for ansøgning til A-træner 2020 maj 2019. Der ansøges ved at udfylde og indsende ansøgningsskema samt træner CV.

Ansøgningsskema
Ansøgningsskema vil være tilgængeligt på siden her fra maj 2019

Statistik
Se hvem der har UEFA A-licens i licenstrænerdatabasen nedenfor

Spørgsmål kan rettes til:
Trænerudviklingschef Peter Rudbæk telefon 40 52 35 30 / mail peru@dbu.dk