DBU Jyllands Pokalturnering


Turneringens navn Dommere m.m.
Turneringsdeltagere Præmiering
Spilleberettigelse Økonomi
Karantæner m.m. Øvrigt
Afvikling  

§1. Turneringens navn og administration
Turneringens navn er ”DBU Jyllands Pokalturnering” - efterfølgende kaldet ”Pokalturnering”.
Turneringen udskrives af DBU Jylland og planlægges og afvikles af DBU Jyllands administration og udvalg.

§2. Turneringsdeltagere
Turneringen udskrives i følgende kategorier :
U19 Drenge: U19 Ligaen, U19 Division, U19 Liga 1, U19 Liga 2 og U19 Liga 3
U17 Drenge: U17 Ligaen, U17 Division, U17 Liga 1., U17 Liga 2 og U17 Liga 3
U16 Drenge: U16 Liga 1, U16 Liga 2, U16 Liga 3, U16 Liga 4 og U16 Liga 5
U15 Drenge: U15 Liga 1, U15 Liga 2, U15 Liga 3, U15 Liga 4 og U15 Liga 5
U14 Drenge: U14 Liga 1, U14 Liga 2, U14 Liga 3, U14 Liga 4 og U14 Liga 5
U13 Drenge 8:8: U13 Liga 1A, U13 Liga 1B, U13 Liga 2, U13 Liga 3 og U13 Liga 4 (efterår)
U13 Drenge 11:11: U13 Liga 1, U13 Liga 2, U13 Liga 3, U13 Liga 4 og U13 Liga 5 (forår)
U18 Piger: U18 DM, U18 Liga 1 og U18 Liga 2
U16 Piger: U16 Liga 1, U16 Liga 2 og U16 Liga 3
U15 Piger: U15 Liga 1, U15 Liga 2 og U15 Liga 3
U14 Piger: U14 Liga 1, U14 Liga 2 og U14 Liga 3 
U13 Piger 8:8: U13 Liga 1, U13 Liga 2 (efterår)
U13 Piger 11:11: U13 Liga 1 og U13 Liga 2 (forår)

Berettiget til deltagelse er klubber med hold i de nævnte kategorier, dog kun med det højst rangerende hold i hver kategori. 
Berettiget til deltagelse er endvidere klubber med overbygningsaftaler og samarbejdsaftaler. 
Såvel overbygningsholdet samt klubbens eget hold kan deltage i pokalturneringen. Hold der er tildelt aldersdispensation, er berettigede til deltagelse i pokalturneringen under forudsætning af, at holdet ikke benytter den ekstraordinære dispensation i pokalturneringen.

§3. Spilleberettigelse samt op/nedrykning af spillere
En spiller må kun deltage i pokalkampe for én klub i samme turneringshalvdel, og spilleren skal være
spilleberettiget for klubben. Se også turneringsreglementets § 12.2.
Turneringsreglementets § 8.1-8.4 og 19.3 gælder i pokalturneringen som i DBU Jyllands ordinære turnering.
DBU Jyllands ordinære turnering og DBU Jyllands Pokalturnering afvikles uafhængigt af hinanden i f.t. op- og nedrykning af spillere.
Hold, der deltager i en turneringsrække administreret af DBU, kan ikke anvende spillere jfr. turneringsreglementets § 8.1-8.4.

§4. Karantæner, advarsler og udvisninger
Karantæner afsones uafhængigt af DBU Jyllands ordinære turnering.
Karantænedage som følge af en udvisning i en pokalkamp afsones således i pokalturneringen. Hvis
holdet er slået ud af pokalurneringen, overføres evt. uafsonede karantænedage dog til det hold, som
den pågældende spiller senest har været spilleberettiget på i den ordinære turnering.
Advarsler straffes med 10 minutters udvisning som i DBU Jyllands ordinære turnering. I 8:8 straffes en advarsel med 5 minutters udvisning.

§5. Afvikling, afviklingstermin og spilledage
Afviklingen sker forventet over maksimalt 10 runder.
Antallet af krævede runder er til enhver tid afhængig af det tilmeldte antal hold.

For ungdom placeres runderne fra medio august til juni, hvor de indledende runder spilles i august, september og oktober og de afsluttende runder spilles i april, maj og juni.

Følgende dage er spilledage, udover søndage:
Tirsdage: U15 Piger, U15 Drenge og U19 Drenge
Onsdage: U18 Piger, U16 Piger, U13 Piger, U13 Drenge, U16 Drenge og U17 Drenge
Torsdage: U14 Drenge og U14 Piger
Hvis de spillende klubber kan blive enige herom, må en pokalkamp flyttes til en tidligere spilledag.

Hvis der af DBU er planlagt turneringskampe i rækkerne U19 Drenge DM, U17 Drenge DM, 
og U18 Piger DM samme spilledag som en pokalrunde, skal pokalkampen flyttes til en tidligere spille-
dag.
Hvis de spillende klubber ikke kan blive enige om en ny og tidligere spilledag, fastsættes denne af
administrator.
Hvis der af klubber er planlagt turneringskampe samme spilledag som en pokalrunde, skal pokal-
kampen flyttes til en tidligere spilledag.
Hvis de spillende klubber ikke kan blive enige om en ny og tidligere spilledato, erklæres det hold,
der har planlagt turneringskampen, som taber af pokalkampen.

Bemærk venligst at fredag, lørdag og søndag er samme spilledag.

Der foretages seedning i den udstrækning, det kan lade sig gøre, således at højere rangerende hold
i hver kategori, indtræder senere i turneringen end de lavere rangerende hold.
Lavest rangerende hold har hjemmebane - ved hold fra samme række tildeles hjemmebane efter
lodtrækning.
Alle finaler afvikles på neutral bane.
Kampene skal afgøres.
Bemærk dog at der ved uafgjort efter ordinær spilletid, ikke spilles forlænget spilletid men i stedet sparkes straffespark efter ordinær spilletid, bedst af 5 spark.

§6. Dommer/linjedommere
Der ansættes dommer til kampene.
I kampe, hvori der deltager hold, der i den ordinære turnering har dommertrio til sine kampe, ansæt-
tes dommertrio. De spillende hold kan aftale brug af linjedommere, hvis de selv sørger for bestilling
af disse hos dommerpåsætteren.
I alle finaler ansættes dommer og linjedommere. 

§7. Præmiering
Der spilles om en pokal til den vindende klub.
Endvidere uddeles guld- og sølvmedaljer til begge finalehold samt pokalvinder t-shirts til det vin-
dende hold.

§8. Økonomi i forbindelse med afvikling
Ved kampe på den ene klubs bane skal alene udgift til dommer og transport deles mellem de to spil-
lende klubber. Eventuel entré op til kr. 600,00 tilfalder den arrangerende klub. Resten deles 50-50
efter fradrag af ovennævnte udgifter.
Ved kampe på neutral bane (finaler) har værtsklubben krav på dækning af udgifter til opstilling af
bane-og omklædningsfaciliteter - dog max. kr. 600,00. De to spillende klubber deler udgifterne til
dommertrio, bane, omklædning og transport. Hvis der opkræves entré, har værtsklubben krav på
20 % af indtægten efter fradrag af ovennævnte udgifter. Eventuelt resterende overskud deles lige-
ligt mellem de to spillende klubber. Hvis blot den ene af de to spillende klubber ønsker opkrævning
af entré, skal der opkræves entré.
Udeblivelse straffes med bøde.

§9. Øvrige forhold
I alle forhold som ikke er beskrevet i turneringsbestemmelserne for Pokalturnering, er DBU Jyllands
turneringsreglement for den ordinære turnering gældende, dog er undtaget §§ 33.4 og 33.5.
Afgørelse omkring evt. ikke beskrevne forhold træffes af DBU Jyllands disciplinærudvalg.

Ajourført januar 2018

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

6

 • Kvartalspillere skal markeres med D og de må gerne spille pokalkampe. Det er kun spillere med ekstraordinær aldersdispensation der ikke må bruges i pokalturneringen
  23. september 2016, 20:00    
  Ole S. Bjerrum


 • Hej.
  En del hold der spiller U14 pokalkampe benytter spillere der er markere med et D.
  Der står beskrevet at der ikke må benyttes spillere med aldersdispentation.
  Hvad udgøre D et så, kvartalsspillere ?
  Må de benyttes i pokalkampe ?
  23. september 2016, 19:09    
  thjthj01


 • Hej Ole
  Du er velkommen til at stille dit spørgsmål til info@dbujylland.dk og så gerne oplyse hvilke hold der er tale om.

  Mvh Jeanette
  19. september 2016, 07:55    
  Jeanette Wulff Højgaard


 • Må en spiller spille pokalkampe for to hold i samme klub? Eller er man låst til det hold man spiller første pokalkamp for?
  18. september 2016, 15:06    
  Ole S. Bjerrum


 • Hej Anne Lise
  Ja det er helt ok. I skal blot aftale det med AaB

  Mvh Jeanette, DBU Jylland
  06. september 2016, 09:22    
  Jeanette Wulff Højgaard


Vis alle kommentarer