Klubskifte

Der skal altid "ske noget", når en spiller skifter klub:

Hvornår skal man bruge spillercertifikat?
Hvis en spiller har spillet for en anden klub indenfor de sidste 30 måneder, skal den nye moderklub rekvirere spillerens DBU-spillercertifikat via KlubOffice.

Bemærk. Når der er tale om en spiller, der allerede er registreret og godkendt som fodboldspiller hos lokalunionen, er forudgående oprettelse ikke nødvendig - dette vil blot sinke processen. Gå direkte til "anmod om spillercertifikat fra anden klub".

Er der tale om en spiller, der tidligere har spillet i jeres klub, genindmeldes spilleren og spillercertifikatet rekvireres til medlemmets oplysninger.

Først når spillercertifikatet er modtaget i den nye klub, er spilleren berettiget til at spille for den nye klub.

Hvornår skal man bruge spillererklæring?
Hvis en spiller ikke har spillet for en anden klub i de sidste 30 måneder, skal spilleren ved sin underskrift – f.eks. spillererklæring – afgive en erklæring om ikke at have spillet turneringskampe for andre DBU-klubber og ikke at være i kontingentrestance hos andre DBU-klubber. For ikke-myndige spillere afgiver forælder/værge denne erklæring – og den nye klub skal opbevare erklæringen og på forlangende kunne fremvise den for DBU Jylland.
Du finder spillererklæringen her.


En spiller kan som udgangspunkt kun spille for én klub i samme turneringshalvår.

En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringen.

Læs mere i Turneringsreglementet her.

I Turneringsreglementet fremgår også de særlige regler, der er for skifte fra ikke-DBU klub og for ikke-danske statsborgere.
Eks. skal der udfyldes et særligt skema - skemaet findes her.


Spørgsmål og svar ved udfordringer i KlubOffice:


1) Jeg har fået afvist en spilleroprettelse. I afvisningen står der ”Kontakt din lokalunion”. Hvad gør jeg nu?
Svar: Fejlen skyldes som oftest, at en klub forsøger at oprette en spiller, som allerede findes i klubbens kartotek. Løsning: Søg på udmeldte spillere. Foretag genindmeldelse og rekvirer spillerens certifikat, hvis spilleren er kommet tilbage til klubben fra en anden klub.

2) Hvordan giver jeg en træner adgang til at sætte holdkort?
Svar: Søg personen frem under Person-Trænere-Træneroversigt. Dobbeltklik på personen.Vælg Træner/Holdkontakt. Klik på ”Tilføj Klubhverv”. Vælg Holdkortindberetter i drop-down menuen og husk "Gem ændringer".

3) Klub X anmoder om spillercertifikat, men jeg kan ikke finde spilleren. Hvad gør jeg? 
Svar: Spilleren findes måske under udmeldte spillere. Søg efter spilleren under udmeldte spillere. Genindmeld spilleren og sæt en afdeling på spilleren. Herefter kan anmodningen godkendes.

4) Klubben får tilgang af en ny spiller. Hvordan får jeg nemmest spillerens kontaktoplysninger og certifikat?

Svar:              Hvis spilleren ikke findes i klubbens kartotek under udmeldte spillere, gå i Personer, Medlemmer og Spillercertifikater og klik på ”Opret ny anmodning om spillercertifikat” (ikon øverst til højre i skærmbilledet). Udfyld navn – fødselsdato, hvilken afdeling spilleren skal tilhøre og søg den tidligere klub via listen.
Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første