Ansøgningsrækker

Arbejdsgruppen omkring udvælgelse af hold til ansøgningsrækkerne har nu udvalgt de hold, som i efteråret 18 indplaceres i disse rækker. 
Se hvilke hold der er udvalgt i de forskellige rækker, ved at klikke på den række du ønsker en holdoversigt for nedenfor: 
U19 Drenge Liga 1
U17 Drenge Liga 1
U16 Piger Liga 1

Puljerne til ovenstående rækker udsendes tirsdag d. 3. juli.
Såfremt I har spørgsmål til udvælgelsen kan I kontakte arbejdsgruppens medlemmer. I finder deres kontaktinfo nederst på denne side. 
_________________________________________________________________________________________________________________________
Der skal ansøges om deltagelse i følgende rækker til efteråret 2018:
U19 Drenge Liga 1
U17 Drenge Liga 1
U16 Piger Liga 1

Nedenfor finder I information om hvordan ansøgning foregår. 
Ansøgningsfristen er for alle 3 rækker mandag d. 28. maj 2018. 

Information omkring ansøgning til U19 Drenge Liga 1
Der må i U19 Drenge Liga 1 kun deltage spillere født i årg. 2000 og yngre.  
U19 Drenge Liga 1 består i efteråret 2018 af 32 hold. DBU Jylland udpeger ud fra ansøgning 29 hold, mens DBU Fyn udpeger de sidste 3 hold. 
En klub der ansøger om deltagelse i Liga 1, men som ikke bliver udpeget, vil automatisk blive overført til Liga 2 Kval. 
En klub kan max have et hold i Liga 1.

I skal udfylde det elektroniske ansøgningsskema og sende det til stef@dbujylland.dk  
I finder ansøgningsskemaet her. Åben linket - Gem på din computer - Udfyld skemaet. 
I skal huske også at tilmelde holdet i KlubOffice. Jeres ansøgning er først registreret, når tilmeldingen er sket, og I har fået en bekræftelse på, at jeres ansøgning er modtaget. 

Omkring ansøgningen gælder følgende:
 • Kun kampe/resultater i DBU Jyllands turneringer kan bruges som ansøgningsgrundlag.
 • Antal spillede kampe i eks. 2017 og 2018 er spillede turneringskampe efteråret 2017 og foråret 2018 (og tilsvarende for 2016 og 2017).
 • Ansøgningsskemaet skal indsendes så tæt på fristen som muligt, så antallet af spillede kampe bliver så mange som muligt.
 • Klubber med hold i DM tildeles ikke automatisk hold i DBU Jylland U19 Drenge Liga 1, men skal søge på lige fod med andre klubber.
 • Udvælgelse af klubber foretages af en arbejdsgruppe nedsat af DBU Jyllands Ungdomsudvalg. De udpegede klubber offentliggøres her på siden fredag d. 8. juni 2018.
 • Placeringer opnået i et samarbejde der ikke fortsætter i den aktuelle sæson, tæller normalt ikke med ved udvælgelsen. Dog vil man i den forbindelse vurdere en eventuel vedlagt redegørelse fra klubben, som retfærdiggør udvælgelse.
 • Såfremt der er informationer om spillere, der ikke kan angives i ansøgningen og som klubben mener er relevant for arbejdsgruppen, er klubben velkommen til at notere det i mailen, hvor ansøgningsskemaet vedhæftes. 
 • Sidste frist for ansøgning er mandag d. 28. maj 2018.
Væsentlige udvælgelseskriterier:
 • Placeringen for klubbens 1. hold i U19 i den igangværende sæson og hvor mange spillere, der er 1. års og således også spiller i aldersgruppen i den kommende sæson.
 • Placeringen for 1. holdet i forrige sæson for U17
 • Placeringen for klubbens 1. hold i den igangværende sæson i U17 og hvor mange af disse spillere der spiller U19 i den kommende sæson.
 • Placeringen for 2. hold i U19 i den igangværende sæson og hvor mange af spillerne der er 1. års og således også spiller i aldersgruppen i den kommende sæson.

Puljeinddeling:
Der kan i forbindelse med puljeinddelingen af holdene blive taget hensyn til arbejdsgruppens interne indrangering af holdene. Dette betyder, at holdene, i et vist omfang, kan blive fordelt i puljerne ud fra en sportslig vinkel og altså ikke udelukkende en geografisk vinkel.

Information omkring ansøgning til U17 Drenge Liga 1
Der må i U17 Drenge Liga 1 deltage spillere født i årg. 2002 og yngre. Herudover er det tilladt at benytte op til 3 spillere som er født i det sidste halve år (juli-december) af 2001. 
U17 Drenge Liga 1 består i efteråret 2018 af 24 hold. DBU Jylland udpeger ud fra ansøgning 22 hold, mens DBU Fyn udpeger de sidste 2 hold. 
En klub der ansøger om deltagelse i Liga 1, men som ikke bliver udpeget, vil automatisk blive overført til Liga 2 Kval.
En klub kan max have et hold i Liga 1.

I skal udfylde det elektroniske ansøgningsskema og sende det til stef@dbujylland.dk  
I finder ansøgningsskemaet her. Åben linket - Gem på din computer - Udfyld skemaet. 
I skal huske også at tilmelde holdet i KlubOffice. Jeres ansøgning er først registreret, når tilmeldingen er sket, og I har fået en bekræftelse på, at jeres ansøgning er modtaget. 

Omkring ansøgningen gælder følgende:

 • Kun kampe/resultater i DBU Jyllands turneringer kan bruges som ansøgningsgrundlag.
 • Antal spillede kampe i eks. 2017 og 2018 er spillede turneringskampe efteråret 2017 og foråret 2018 (og tilsvarende for 2016 og 2017).
 • Ansøgningsskemaet skal indsendes så tæt på fristen som muligt, så antallet af spillede kampe bliver så mange som muligt.
 • Klubber med hold i DM tildeles ikke automatisk hold i DBU Jylland U17 Drenge Liga 1, men skal søge på lige fod med andre klubber.
 • Udvælgelse af klubber foretages af en arbejdsgruppe nedsat af DBU Jyllands Ungdomsudvalg. De udpegede klubber offentliggøres her på siden fredag d. 8. juni 2018.
 • Placeringer opnået i et samarbejde der ikke fortsætter i den aktuelle sæson, tæller normalt ikke med ved udvælgelsen. Dog vil man i den forbindelse vurdere en eventuel vedlagt redegørelse fra klubben, som retfærdiggør udvælgelse.
 • Såfremt der er informationer om spillere, der ikke kan angives i ansøgningen og som klubben mener er relevant for arbejdsgruppen, er klubben velkommen til at notere det i mailen, hvor ansøgningsskemaet vedhæftes.
 • Sidste frist for ansøgning er mandag d. 28. maj 2018.
Væsentlige udvælgelseskriterier:
 • Placeringen for klubbens 1. hold i U17 Drenge i den igangværende sæson og hvor mange spillere der også spiller U17 i den kommende sæson.
 • Placeringen for klubbens 1. hold i den igangværende sæson i U16 og hvor mange af disse spillere, der spiller U17 i den kommende sæson.
 • Placeringen for klubbens 1. hold i den igangværende sæson i U15 og hvor mange af disse spillere der spiller U17 i den kommende sæson. 

Puljeinddeling:
Der kan i forbindelse med puljeinddelingen af holdene blive taget hensyn til arbejdsgruppens interne indrangering af holdene. Dette betyder, at holdene, i et vist omfang, kan blive fordelt i puljerne ud fra en sportslig vinkel og altså ikke udelukkende en geografisk vinkel.

Information omkring ansøgning til U16 Piger Liga 1
Der må i U16 Piger Liga 1 deltage spillere født i årg. 2003 og yngre. Herudover er det tilladt at benytte op til 3 spillere som er født i det sidste halve år (juli-december) af 2002. 
U16 Piger Liga 1 består i efteråret 18 af op til 16 hold. DBU Jylland udpeger i samarbejde med DBU Fyn op til 16 hold ud fra ansøgning.
Rækken er en fællesturnering med DBU Fyn. 
En klub der ansøger om deltagelse i Liga 1, men som ikke bliver udpeget, vil automatisk blive overført til Liga 2. 
En klub kan max have et hold i Liga 1.
Licensklubberne 2018/2019 er sikret en plads i rækken, hvis de ønsker det. De skal dog ligesom alle andre tilmelde sig rækken i KlubOffice senest d. 28. maj. 

I skal udfylde det elektroniske ansøgningsskema og sende det til stef@dbujylland.dk  
I finder ansøgningsskemaet her. Åben linket - Gem på din computer - Udfyld skemaet. 
I skal huske også at tilmelde holdet i KlubOffice. Jeres ansøgning er først registreret, når tilmeldingen er sket, og I har fået en bekræftelse på, at jeres ansøgning er modtaget. 

Omkring ansøgningen gælder følgende:

 • Kun kampe/resultater i DBU Jyllands turneringer kan bruges som ansøgningsgrundlag.
 • Antal spillede kampe i eks. 2017 og 2018 er spillede turneringskampe efteråret 2017 og foråret 2018 (og tilsvarende for 2016 og 2017).
 • Ansøgningsskemaet skal indsendes så tæt på fristen som muligt, så antallet af spillede kampe bliver så mange som muligt.
 • Udvælgelse af klubber foretages af en arbejdsgruppe nedsat af DBU Jyllands Ungdomsudvalg, hvor også DBU Fyn deltager. De udpegede klubber offentliggøres her på siden fredag d. 8. juni 2018.
 • Placeringer opnået i et samarbejde der ikke fortsætter i den aktuelle sæson, tæller normalt ikke med ved udvælgelsen. Dog vil man i den forbindelse vurdere en eventuel vedlagt redegørelse fra klubben, som retfærdiggør udvælgelse.
 • Såfremt der er informationer om spillere, der ikke kan angives i ansøgningen og som klubben mener er relevant for arbejdsgruppen, er klubben velkommen til at notere det i mailen, hvor ansøgningsskemaet vedhæftes. 
 • Sidste frist for ansøgning er mandag d. 28. maj 2018.
Væsentlige udvælgelseskriterier:
 • Placeringen for klubbens 1. hold i den igangværende sæson i U16 og hvor mange spillere der også spiller U16 i den kommende sæson.
 • Placeringen for klubbens 1. hold i den igangværende sæson i U15 og hvor mange af disse spillere der spiller U16 i den kommende sæson. 
 • Placeringen for klubbens 1. hold i den igangværende sæson i U14 og hvor mange af disse spillere der spiller U16 i den kommende sæson. 

Puljeinddeling:
Der kan i forbindelse med puljeinddelingen af holdene blive taget hensyn til arbejdsgruppens interne indrangering af holdene. Dette betyder, at holdene, i et vist omfang, kan blive fordelt i puljerne ud fra en sportslig vinkel og altså ikke udelukkende en geografisk vinkel.

Er der spørgsmål vedr. udfyldelse af ansøgningsskemaet, er klubben velkommen til at kontakte en af nedenstående:
Jens Jørgen Møller Nielsen, Hjørring - tlf. 2171 5880 - mail: jjmn@dbu.dk (Region 1)
Torben Nielsen, Rindom - tlf. 9732 41 51 - mail: tnie@dbujylland.dk (Region 2)
Søren Juul Jensen, Stouby - tlf. 4094 2025 - mail: juul@dbujylland.dk (Region 3)
Henry Matthiesen, Esbjerg - tlf. 7511 6816 / 2016 2952 - mail: ryhne@youmail.dk (Region 4)
Flemming Andersen, Svendborg - tlf. 22 72 77 42 - mail: flemming.fodbold@live.dk (DBU Fyn)

Af: -

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første