Propositioner for Herre-DM

 

 

I. Turneringens navn og administration m.v.

§ 1.1

Turneringens navn er "Danmarksturneringen i fodbold" (Herre-DM).

§ 1.2

Turneringen udskrives af Divisionsforeningen, jf. DBUs loves § 3.1, jf. § 1.8, og planlægges, administreres og afvikles efter de i henhold til DBUs loves § 7.5 og §38.1 af Divisionsforeningens bestyrelse fastlagte propositioner og de af Divisionsforeningens bestyrelse i henhold til DBUs loves § 3.2, jf. § 1.8, vedtagne supplerende bestemmelser herfor.

§ 2.1

Turneringens daglige administrator (herefter kaldet "administrator") er enten DBU selv (dvs. DBUs sekretariat og de relevante fagudvalg i DBU) eller en organisation, til hvilken DBUs bestyrelse har uddelegeret gennemførelsen af turneringen i henhold til DBUs loves §§ 1.8 eller 3.2.

§ 2.2

Alle indberetninger, oplysningsskemaer, kampregnskaber, indbetalinger, protester, ansøgninger, forespørgsler og andre henvendelser vedrørende turneringen skal indsendes til administrator, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse propositioner.

§ 3

En klub og dennes eventuelle samarbejdspartner(e) i henhold til lovenes § 17.4, stk. 2, eller i henhold til en aftale om delvis fusion, en overbygningsaftale eller lignende samarbejdsaftale, anses i disse propositioner som en sportslig enhed, og det er denne enhed, der menes, når der efterfølgende i disse propositioner anvendes betegnelsen "klub".

 

II. Turneringsåret

§ 4.1

Turneringen indledes i efteråret og afsluttes i foråret.

§ 4.2

Begrebet "turneringshalvdel" er i disse propositioner synonymt med begrebet "kalenderhalvår", dvs. perioderne 1. juli - 31. december og 1. januar - 30. juni.

 

III. Turneringsordning

§ 5.1

Turneringen omfatter i alt 50 hold.

§ 5.2

Turneringen består af:

(a) En Superliga med 14 hold.


(b) En 1. division med 12 hold.


(c) En 2. division med 24 hold fordelt i 2 puljer med 12 hold i hver pulje.

 

Fordelingen af holdene foretages endeligt af administrator, så vidt muligt efter geografiske kriterier. 

§ 5.3 

I Superligaen afvikles turneringen med et Grundspil og et Slutspil.

I Grundspillet spiller de 14 hold én gang på hjemmebane og én gang på udebane mod hinanden (26 spillerunder).

I Slutspillet opdeles de 14 hold i et Mesterskabsspil med 6 hold (holdene placeret som nr. 1-6 efter 26 spillerunder i Grundspillet) og et Gruppespil med 8 hold (holdene placeret som nr. 7-14 efter 26 spillerunder i Grundspillet).

I Gruppespillet opdeles de 8 hold i 2 puljer af 4 hold. Holdene placeret som nr. 11 og 14 efter 26 spillerunder i Grundspillet spiller i pulje 1, og holdene placeret som nr. 12 og 13 efter 26 spillerunder i Grundspillet spiller i pulje 2.

Herefter placeres holdene 7-10 i nedenstående trinvise rækkefølge:

- Nr. 7 vælger pulje.

- Nr. 8 vælger pulje.

- Hvis nr. 8 har valgt en anden pulje end nr. 7, vælger nr. 9 pulje.

- Nr. 10 (evt. også nr. 9) placeres på sidste ledige plads(er).

Administrator fastsætter nærmere procedurer for puljevalg.

I Mesterskabsspillet spiller holdene én kamp på hjemmebane og én kamp på udebane mod hinanden (10 spillerunder). De 6 hold tager alle optjente point og mål fra Grundspillets 26 kampe med over i Mesterskabsspillet.    

I Gruppespillet spiller holdene i de 2 puljer én kamp på hjemmebane og én kamp på udebane mod hinanden (6 spillerunder). De 8 hold tager alle optjente point og mål fra Grundspillets 26 kampe med over i Gruppespillet. Når Gruppespillets 6 runder er spillet, afslutter de 8 hold sæsonen med Playoff kampe.   


Playoff kampe for de 4 hold der er placeret som nr. 1 og 2 i hver pulje efter 6 runder i Gruppespillet. (se fodnote 1)*

Nr. 1 og 2 fra hver af de 2 puljer i Gruppespillet går videre til Playoff kampe om Danmarks lavest rangerede plads i UEFAs klubturneringer. Kampene spilles som dobbeltkampe med én kamp på hjemmebane og én kamp på udebane.

Nr. 2 i pulje 1 spiller mod nr. 1 i pulje 2. Førstnævnte hold på hjemmebane i den første kamp. 
Nr. 2 i pulje 2 spiller mod nr. 1 i pulje 1. Førstnævnte hold på hjemmebane i den første kamp.

De to samlede vindere møder herefter hinanden. Det hold, der havde flest point (jf. definitionen i § 8.4) efter Gruppespillet (antal point og mål i 32 kampe), har hjemmebane i kamp to. Den samlede vinder kvalificerer sig til en afgørende finalekamp mod det bedste hold fra Mesterskabsspillet, som ikke har kvalificeret sig til UEFAs klubturneringer om Danmarks lavest rangerede plads i UEFAs klubturneringer. I finalekampen har holdet fra Mesterskabsspillet hjemmebane.

De to samlede tabere har spillet sæsonen færdig og placeres som henholdsvis nr. 9 og 10, jf. deres placering/pointantal i Gruppespillet.


Playoff kampe for de 4 hold der er placeret som nr. 3 og 4 i hver pulje efter 6 runder i Gruppespillet. (se fodnote 1)*

Nr. 3 og 4 fra hver af de 2 puljer i Gruppespillet spiller Playoff kampe om forbliven i Superligaen eller nedrykning til 1. division. Kampene spilles som dobbeltkampe med én kamp på hjemmebane og én kamp på udebane.   

Nr. 4 i pulje 1 spiller mod nr. 4 i pulje 2. Det hold, der havde flest point og mål (jf. §§ 8.2-8.4) efter Gruppespillet, har hjemmebane i den anden kamp.

Den samlede taber efter de 2 kampe slutplaceres som nr. 14 og rykker direkte ned i 1. division.

Den samlede vinder efter de 2 kampe slutplaceres som nr. 13 og spiller Playoff mod nr. 2 i 1. division. 1. divisionsholdet har hjemmebane i anden kamp.

Nr. 3 i pulje 2 spiller mod nr. 3 i pulje 1. Det hold, der havde flest point og mål (jf. §§ 8.2-8.4) efter Gruppespillet, har hjemmebane i den anden kamp.

Den samlede taber efter de 2 kampe slutplaceres som nr. 12 og spiller Playoff mod nr. 3 i 1. division. Superligaholdet har hjemmebane i anden kamp.

Den samlede vinder efter de 2 kampe slutplaceres som nr. 11 og forbliver i Superligaen den følgende sæson.

§ 5.4

I 1. division afvikles turneringen ved, at hvert hold spiller tre kampe mod hvert af de øvrige hold. I de første 11 spillerunder møder holdene hinanden én gang. Her opnår de hold, som var placeret som nr. 1-6 ved afslutningen af den foregående turnering, seks hjemmekampe, og de øvrige hold placeret nr. 7-10 samt to oprykkere opnår 5 hjemmekampe. I de sidste 22 spillerunder møder hvert af holdene de øvrige hold to gange – én gang på hjemmebane og én gang på udebane.

§ 5.5

I 2. division afvikles turneringen således: 

(a) Et Grundspil bestående af 2 puljer à 12 hold, hvor hvert hold spiller to kampe mod hvert af de øvrige hold i sin pulje – en kamp på hjemmebane og en kamp på udebane – i alt 22 kampe.

Holdene placeret nr. 1-6 i hver af de 2 grundspilspuljer kvalificerer sig til Oprykningsspillet i foråret om oprykning til 1. division eller forbliven i 2. division. 
Holdene placeret nr. 7-12 i hver af de 2 grundspilspuljer kvalificerer sig til Kvalifikationsspillet i foråret om forbliven i 2. division eller nedrykning til Herre-DS.


(b) Et Slutspil i foråret bestående af et Oprykningsspil med 12 hold og et Kvalifikationsspil med 12 hold. Hvert hold spiller én kamp mod hvert af de øvrige hold–i alt 11 kampe.
Inden starten af Slutspillet får hvert hold overført point og mål opnået i de 22 kampe mod de øvrige 11 hold i sin pulje. De 6 bedst placerede hold fra hver pulje i Grundspillet får 6 hjemmekampe og 5 udekampe. De 6 dårligst placerede hold fra hver pulje i Grundspillet får 5 hjemmekampe og 6 udekampe.

§ 6.1

Op- og nedrykningsreglerne er således:


(a) Fra Superligaen rykker nr. 14 direkte ned i 1. division. Nr. 13 spiller Playoff mod nr. 2 fra 1. division og nr. 12 spiller Playoff mod nr. 3 fra 1. division.

 

(b) Fra 1. division rykker nr. 1 direkte op i Superligaen. Nr. 2 spiller Playoff mod nr. 13 fra Superligaen og nr. 3 spiller Playoff mod nr. 12 fra Superligaen.


(c) Fra 1. division rykker nr. 11-12 ned i 2. division.


(d) Fra oprykningsspillet i 2. division rykker nr. 1 og 2 op i 1. division.


(e) Fra kvalifikationsspillet i 2. division rykker nr. 9-12 ned i Danmarksserien for Herrer (Herre-DS).


(f) Fra hver af de 4 puljer i Herre-DS rykker det bedste placerede oprykningsberettigede hold, jf. § 7.1, op i 2. division.

§ 7.1

Ingen klub kan deltage med mere end ét hold i turneringen.

§ 8.1

En vunden kamp tæller 3 point, mens en uafgjort kamp tæller 1 point.

§ 8.2

Holdenes indbyrdes placering i de enkelte puljer afgøres efter pointtal. Såfremt to eller flere hold har samme pointtal, placeres det hold øverst, der har den bedste måldifference.

§ 8.3

Såfremt to eller flere hold har både samme pointtal og samme måldifference, placeres det hold øverst, der har scoret flest mål.

§ 8.4

Såfremt to eller flere hold har både samme pointtal, måldifference og antal scorede mål afgøres placering af resultatet af indbyrdes kamp i følgende rækkefølge:


a) antal point


b) måldifference


c) flest scorede mål


d) flest scorede mål på udebane

Såfremt to eller flere hold fortsat står lige, spilles omkamp(e) på neutral bane, hvis placeringerne har betydning for medaljer, deltagelse i UEFAs turneringer, oprykning eller nedrykning, mens andre placeringer træffes ved lodtrækning foranstaltet af administrator.

§ 8.5

Alt, hvad der i disse propositioner er fastsat om den ordinære turnerings forhold, gælder tilsvarende for de i § 8.4 nævnte kampe og for eventuelle ekstraordinære opryknings- eller nedrykningskampe, idet dog de deltagende klubber i fællesskab arrangerer, afrapporterer og deler alle indtægter og udgifter ved disse kampe.

 

IV. Pokaler og medaljer m.v.

§ 9.1

Vinderen af Superligaen erhverver retten til at betegne sig "Danmarksmester i fodbold" og modtager en af DBU udsat vandrepokal. Pokalen er DBUs ejendom. Klubben er ansvarlig for pokalen, så længe den er i klubbens besiddelse og skal levere den tilbage til DBU i god stand senest den 1. maj i det efterfølgende år. Skulle pokalen være blevet beskadiget, mens pokalen har været hos klubben, skal klubben udrede omkostningerne til en eventuel reparation hos en af DBU udpeget sølvsmed. Klubben er ligeledes forpligtiget til at sikre sig, at pokalen er forsikret til nyværdien under opbevaring hos klubben.

§ 9.2

Vinderen af Superligaen erhverver endvidere DBUs guldmedaljer, mens nr. 2 og 3 modtager DBUs sølv- og bronzemedaljer.

§ 9.3

Vinderen af 1. division samt vinderen af 2. division (Oprykningsspillet) modtager en vandrepokal udsat af DBU.

§ 9.4

Foruden vandrepokalen modtager alle rækkevindere en miniaturepokal til ejendom.

 

V. Ekstraordinær ned- og oprykning

§ 10.1

Hvis en klub, der efter turneringens afslutning i foråret under normale omstændigheder ville have været berettiget til deltagelse i Superligaen, er blevet erklæret konkurs, jf. lovenes § 33, nedrykkes klubbens 1. hold til 2. division, hvor det indtræder fra efterårets turneringsstart. Nedrykningen fra Superligaen og 1. division reduceres samtidigt med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold opretholder deltagelse i Superligaen henholdsvis 1. division.

§ 10.2

Hvis en klub, der efter turneringens afslutning i foråret under normale omstændigheder ville have været berettiget til deltagelse i 1. division, er blevet erklæret konkurs, jf. lovenes § 33, nedrykkes klubbens 1. hold til Herre-DS rækken, hvor det indtræder fra efterårets turneringsstart. Nedrykningen fra 1. division reduceres samtidigt med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold opretholder deltagelse i 1. division. Nedrykningen fra 2. division reduceres ligeledes med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold i Kvalifikationsspillet opretholder deltagelse i 2. division.

§10.3

Hvis en klub, der efter turneringens afslutning i foråret under normale omstændigheder ville have været berettiget til deltagelse med klubbens 1. hold i 2. division, er blevet erklæret konkurs, jf. lovenes § 33, nedrykkes klubbens 1. hold til øverste række i lokalunionen, hvor det indtræder fra starten af efterårets turneringshalvdel. Nedrykningen fra 2. division reduceres ligeledes med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold i Kvalifikationsspillet opretholder deltagelse i 2. division. Nedrykningen fra Herre-DS rækken reduceres ligeledes med ét hold, der findes gennem et nedrykningsspil fastsat af administrator blandt de bedst placerede nedrykkende hold i Herre-DS puljerne.

§ 10.4

Hvis en klub med 1. hold i 2. division erklæres konkurs, jf. lovenes § 33, i anden halvdel af kalenderåret, nedrykkes klubbens 1. hold til øverste række i lokalunionen, og indtræder når det er muligt efter lokalunionens turneringsbestemmelser. 2. division spilles færdig med et hold mindre, men således at alle hidtil opnåede resultater fortsat medregnes, herunder resultaterne mod det hold, som er tvangsnedrykket. Nedrykningen fra 2. division reduceres ligeledes med ét hold, idet det bedst placerede af de nedrykkende hold i Kvalifikationsspillet opretholder deltagelse i 2. division.

§ 10.5

Hvis en klub i 2. division, der efter turneringens afslutning i foråret under normale omstændigheder ville være rykket ned i Herre-DS rækken, er blevet erklæret konkurs, jf. lovenes § 33, placeres klubbens 1. hold i lokalunionens næstbedste række når det er muligt efter lokalunionens turneringsbestemmelser. Nedrykningen fra Herre-DS til lokalunionerne efter turneringens afslutning i foråret reduceres samtidigt med ét hold, der findes gennem et slutspil fastsat af administrator blandt de bedst placerede nedrykkende hold i Herre-DS puljerne.

§ 10.6

I tilfælde, hvor der på grund af en fusion, en delvis fusion eller en overbygningsaftale opstår en eller flere ledige pladser efter turneringens afslutning i foråret, udfyldes den eller de ledige pladser ved at suspendere nedrykningen for et eller flere hold, der ikke er omfattet af samarbejdet i den berørte række og konsekvensmæssigt i de underliggende rækker. Hvis nedrykningen fra 2. division derved suspenderes tilfalder den ledige plads det bedst placerede af de nedrykkende hold i Kvalifikationsspillet. Hvis nedrykning derved i Herre-DS skal det afgøres ved et nedrykningsspil fastsat af administrator blandt de bedst placerede nedrykkende hold i Herre-DS puljerne. Det eller de hold der skal rykkes ud af turneringen som følge af fusionen eller overbygningen, nedrykkes til Herre-DS rækken fra efterårets turneringsstart i stedet for det eller de hold der får suspenderet nedrykning.

§ 10.7

De almindelige regler om virkningen af et højere rangerende holds nedrykning (Herre-DS propositionernes § 6.2) og om oprykningsberettigelse (Herre-DS propositionernes § 7) gælder tilsvarende, når der skal ske ekstraordinær ned- eller oprykning til eller fra Herre-DS i medfør af ovenstående bestemmelser i §§ 10.2 - 10.6.

§ 10.8

Divisionsforeningens bestyrelse afgør endeligt og med bindende virkning ethvert spørgsmål om fortolkningen og anvendelsen af § 10.1 - § 10.7.

§ 11.1

Andre tilfælde af ekstraordinær ned- eller oprykning end nævnt i § 10 og alle dermed forbundne problemstillinger afgøres efter indstilling fra administrator endeligt af Divisionsforeningens bestyrelse efter et frit skøn over, hvad der i det enkelte tilfælde vil være det sportsligt mest korrekte.

§ 11.2

Alt, hvad der i disse propositioner er fastsat om den ordinære turnerings forhold, gælder tilsvarende for eventuelle ekstraordinære opryknings- eller nedrykningskampe om plads(er) i turneringen, medmindre andet udtrykkeligt er anført.

 

VI. Spilleberettigelse

§ 12

Bestemmelserne i dette kapitel, dvs. § 12 - § 17, gælder både for spillere, der starter på banen i kampene i turneringen, og for udskiftningsspillerne, der indskiftes, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

§ 13.1

Turneringen står åben for mandlige amatører og kontraktspillere, hvis kontrakt er godkendt af DBU, jf. lovenes § 17.4, stk. 3.

§ 13.2

Kun spillere, der på kampdagen er fyldt 16 år, er berettigede til at deltage i kampene.

§ 14.1

For så vidt angår 2. division
Et hold i turneringen kan anvende et ubegrænset antal spillere med statsborgerskab i følgende lande: (1) EU-lande (2) EØS-landene Norge, Island & Liechtenstein samt (3) de lande der til enhver tid måtte have indgået en samarbejds- eller associeringsaftale med EU. Derudover kan samtidigt på banen anvendes indtil 3 spillere, der ikke er statsborgere i et af de ovenfor nævnte lande.

§ 14.2

For så vidt angår Superligaen og 1. division
Hver klub skal til administrators registrering indsende en "spillerliste A" på maksimalt 25 spillere.

Derudover har hver klub mulighed for at indsende en "spillerliste B" omfattende et ubegrænset antal spillere, som var under 21 år ved det seneste årsskifte op til turneringsåret.

Spillerliste A skal indsendes til administrators registrering og godkendelse inden sæsonstarten, og kan efterfølgende alene ændres indenfor de to åbne transferperioder.

Spillerliste B skal indsendes til administrators registrering og godkendelse inden sæsonstarten, og kan efterfølgende ændres løbende i sæsonen.

For at være spilleberettiget skal enhver spiller der anvendes på banen være registreret og godkendt af administrator på enten spillerliste A eller spillerliste B.

For at en klub kan opnå godkendt registrering af de maksimalt 25 spillere på spillerliste A, skal spillerliste A indbefatte minimum 8 "Home Grown" spillere, hvoraf mindst 4 spillere er uddannet i klubben (definition: spilleren har været spilleberettiget i klubben i minimum 36 måneder (totalt set) fra starten af den sæson spilleren fylder 15 år til afslutningen af den sæson spilleren fylder 21 år) og de øvrige op til 4 spillere uddannet (samme definition) i en anden dansk klub. Såfremt en klub ikke kan opfylde kravene om antal "Home Grown" spillere reduceres antallet af spillere på spillerliste A med det manglende antal "Home Grown" spillere.

§ 15.1

Det står klubberne frit for at benytte forskellige spillere i de forskellige kampe i turneringen.

§ 15.2

En spiller skal for at være spilleberettiget i turneringen være medlem af den klub, hvis hold han skal spille på. Dette gælder også, hvis der er tale om en lejet spiller.

§ 15.3

En spiller kan ikke spille for en klub i denne turnering og sideløbende spille for en anden klub i andre officielle turneringer udskrevet af DBU, Divisionsforeningen eller de under DBU hørende organisationer eller i tilsvarende officielle turneringer i et andet land.

§ 16.1

En spiller, der i forbindelse med et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub bliver, eller som i forvejen er og efter klubskiftet bliver ved med at være kontraktspiller, er ikke undergivet nogen karenstid og opnår spilleberettigelse i turneringen for den nye klub, så snart klubskiftet er behørigt gennemført, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt, herunder Divisionsforeningens til enhver tid gældende regler om overgangsperioder for kontraktspillere. Hvis klubskiftet sker, efter at spilleren i den pågældende turneringshalvdel har spillet turnerings- eller pokalkampe for den afgivende klub, forudsætter klubskiftet dog altid den afgivende klubs godkendelse, medmindre der er tale om en kontraktspiller, hvis hidtidige kontraktforhold er ophørt på tidspunktet for klubskiftet.

§ 16.2

En spiller, der har været kontraktspiller, og som overgår til amatørstatus, opnår ved et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub spilleberettigelse i turneringen for den nye klub fra starten af den turneringshalvdel, som følger nærmest efter den turneringshalvdel, hvori spilleren senest har spillet turnerings- eller pokalkampe som kontraktspiller, forudsat at DBUs amatørbestemmelser og de øvrige betingelser er opfyldt.

§ 16.3

En spiller, som hele tiden har været amatør, og som efter et klubskifte bliver ved med at være amatør, opnår ved et klubskifte fra en udenlandsk klub spilleberettigelse i turneringen for den nye klub på det i § 16.5 angivne tidspunkt, og ved et klubskifte fra en dansk klub fra starten af den turneringshalvdel, som følger nærmest efter den turneringshalvdel, hvori spilleren senest har spillet turnerings- eller pokalkampe for en anden dansk klub, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt.

§ 16.4

Ved et indenlandsk klubskifte skal den nye klub via KlubOffice rekvirere spillerens elektroniske DBU-spillercertifikat fra afgivende den klub, som dokumentation for, at den pågældende klub ikke har noget krav mod eller i relation til spilleren, som efter de gældende love og bestemmelser og/eller en eventuel spillerkontrakt stiller sig hindrende i vejen for klubskiftet. Foreligger et sådant certifikat ikke, må beviset for, at spilleren er frigjort fra den pågældende klub, føres på anden måde. Den nye klub er forpligtet til at forvisse sig om, at forholdene efter § 16.1 - § 16.3 er i orden, inden spilleren benyttes i turneringen, idet spilleren ikke er spilleberettiget for den nye klub i turneringen, før forholdet til hans tidligere klub(ber) er berigtiget så langt, som det kræves efter de til enhver tid gældende regler herom.

Spillercertifikat/dokumentation skal opbevares af klubben og skal forevises til administrator på forlangende.

§ 16.5

Ved klubskifte fra en udenlandsk klub opnås spilleberettigelse i turneringen, når det internationale spillercertifikat er DBU i hænde, forudsat at de øvrige betingelser er opfyldt, herunder Divisionsforeningens til enhver tid gældende regler om overgangsperioder for kontraktspillere.

§ 16.6

Uanset de foranstående regler kan spilleberettigelse i turneringen efter et klubskifte fra en udenlandsk eller dansk klub, som på tidspunktet for klubskiftet har afsluttet sin turnering efter turneringen i den pågældende turneringshalvdel er begyndt, tidligst opnås fra og med første spillerunde i den nærmest efterfølgende turneringshalvdel.

§ 16.7

I ganske særlige tilfælde kan administrator efter forudgående ansøgning dispensere fra reglerne i § 16.1-§ 16.6. En eventuel dispensation gælder i givet fald for alle DBUs, Divisionsforeningens og lokalunionernes officielle turneringer.

§ 17.1

En spiller er ikke spilleberettiget i turneringen, hvis spilleren samme spilledag har deltaget i en anden turneringskamp. Følgende dage betragtes som én og samme spilledag:

Fredag / lørdag / søndag
Skærtorsdag / langfredag.
Påskelørdag / 1. påskedag / 2. påskedag.
Fredag / lørdag / 1. Pinsedag / 2. Pinsedag

Denne regel er dog fraveget for indtil 3 spillere, som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret, var under 21 år, jf. § 22.3 og reservemålmanden. For så vidt angår 2. division er denne fravigelse betinget af, at spillerne er opført på holdskemaet i den særlige rubrik, der relaterer til disse spillere. 

Programsatte kampe i Herre-DM, der jf. gældende tv-aftale flyttes til en anden spilledag, stilles i forhold til spilleberettigelse som var kampen spillet som oprindeligt programsat.

§ 17.2

Administrator kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra reglerne i § 17.1. Divisionsforeningens bestyrelse fastsætter efter indstilling fra administrator nærmere regler herom.

§ 17.3

En spiller, der er idømt karantæne i en af DBU, Divisionsforeningen eller en lokalunion udskrevet turnering, er kun spilleberettiget, når karantænen er afviklet, eller den pågældende turnerings bestemmelser, hvori spilleren er idømt karantæne, er opfyldt.

Den karantænedømte spiller er først berettiget til igen at deltage på den spilledag, hvor det pågældende hold spiller sin næstfølgende kamp, efter at antallet af karantænedage er afsonet. Den karantænedømte må i denne periode ikke deltage i kamp for noget hold i den/de turnering(er), karantænen omfatter.

En spiller er heller ikke spilleberettiget, hvis spilleren af andre disciplinære grunde er udelukket fra at spille. I øvrigt henvises til reglerne i de disciplinære bestemmelser.

En spiller, der er idømt karantæne i U19 Ungdoms DM, er spilleberettiget i Herre-DM, mens karantænen afvikles i U19 Ungdoms DM.  

Dog undtaget situationer, hvor en spiller er blevet idømt karantæne af Fodboldens Disciplinærinstans for særlig voldsom adfærd eller for på anden vis at have bragt fodboldspillet i miskredit, jf. DBUs Love § 30.1.d, hvilket kan medføre, at karantæne overføres til afsoning i de øvrige turneringer, jf. DBUs love § 3.1.

§ 17.4

Administrator kan i særlige tilfælde dispensere for reglen i § 17.3.

 

VII. Kampenes afvikling

§ 18.1

Spillestederne samt datoer og klokkeslæt for kampene planlægges af den daglige administrator. Ændringer i de endelige kampprogrammer kan kun ske i overensstemmelse med § 19 eller i de situationer, som er nævnt i § 18.4, § 18.5, § 20.1, § 20.2, § 21.4, § 25.3, § 26.2 og § 28.2, hvor en planlagt kamp aflyses af baneledelsen eller dommeren eller administrator dekreterer omkamp i henhold til disse propositioner.

§ 18.2

Administrator fastlægger turneringsprogrammets spillerunder. Kampene i hver spillerunde lægges på en dato og det klokkeslæt, som administrator finder gunstigst, med størst mulig hensyntagen til gældende tv-aftale og mediepartnernes ønsker.

§ 18.3

Det skal af kampprogrammerne fremgå hvilken klub, der er arrangør af de enkelte kampe. Den arrangerende klub bærer ansvaret for kamp-arrangementet. Den arrangerende klub er endvidere ansvarlig for at overholde de supplerende regler for afvikling af kampene, som vedtages af Divisionsforeningens bestyrelse.

§ 18.4

Kampene spilles normalt på den arrangerende klubs bane eller spilleplads. Modstanderen kan dog ikke modsætte sig, at en kamp afholdes på anden propositionsmæssig bane i eller ved vedkommende by. Hvis en kamp, der var planlagt spillet på en offentlig bane (det vil sige på opvisningsbanen i en idrætspark eller på et stadion eller et lignende anlæg), aflyses af banens ansvarlige ledelse i god tid inden det planlagte kamptidspunkt, skal den så vidt muligt søges afviklet på det planlagte tidspunkt på et andet passende anlæg. Hvis dette ikke er muligt, omberammer administrator kampen til afholdelse på et senere tidspunkt.

Turneringskampe kan afvikles på kunstgræsbaner under forudsætning af, at administrators krav til banens spilfunktionelle egenskaber er opfyldt. Overfladen skal være grøn med hvide afmærkninger/striber, og der må ikke være andre afmærkninger på banen end dem fodboldloven foreskriver.

§ 18.5

Såfremt dommeren eller baneledelsen nægter at lade en kamp spille på grund af banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren gøre bemærkning om forholdet i sin kampindberetning, jf. § 30. Administrator omberammer derefter kampen til afholdelse på et senere tidspunkt. Hvis den pågældende bane ejes eller administreres af den arrangerende klub og aflysningen skønnes at have været uberettiget, kan fodboldens disciplinærinstans træffe disciplinære foranstaltninger over for klubben i sagens anledning.

§ 18.6

Hvis en kamp afbrydes på grund af vejrlig, banens tilstand eller af anden akut grund, skal dommeren indberette dette. Fodboldens disciplinærinstans kan herefter beslutte at lade kampen spille om, at lade kampen spille færdig eller fastsætte kampens resultat samt fradømme og/eller tilkende point.

§ 18.7

Den arrangerende klub skal levere bolde til kampen. Boldene skal overholde bestemmelserne i Fodboldloven.

§ 18.8

Den klub, der ikke er arrangør af kampen, skal senest 2 dage før kampen af hensyn til produktionen af kampbrochurer og lignende oplyse den arrangerende klub om sin spilledragt (trøje, benklæder og strømper) og om rygnumrene på sine spillere, således som disse stiller op på banen eller udskiftningsbænken ved kampens begyndelse.

§ 18.9

For så vidt angår Superligaen og 1. division
Hvis en spiller slår hovedet eller uden påviselig årsag falder om på banen, skal han hjælpes ud af banen og undersøges af stadionlægen eller klublægen.

Lægen skal som minimum foretage den fornødne lægelige undersøgelse, dvs. gennemgå trin 1, 2 og mindst to af spørgsmålene i trin 3 fra den seneste SCAT vejledning, inden der tages stilling til, om spilleren kan spille videre. Det er alene lægen, der må tage stilling til, om spilleren kan komme på banen igen. Lægen må alene sende spilleren på banen igen, hvis hjernerystelse med sikkerhed kan udelukkes.

§ 19.1

Skal en klub afgive to eller flere spillere fra sit Herre-DM hold til landskampe, eller skal en klub deltage i en af UEFAs turneringskampe, hvor det planlagte begyndelsestidspunkt for de pågældende kampe ligger mindre end 3 nætter efter det planlagte begyndelsestidspunkt for en turneringskamp, til hvilken de pågældende er spilleberettiget, er klubben berettiget til efter ansøgning herom at få turneringskampen flyttet.

Hvis ansøgningen er begrundet med udtagelse af to eller flere landsholdspillere er det alene udtagelser til A- eller U21-landshold, der berettiger til kampflytning og under forudsætning af det praktisk kan lade sig gøre i forhold til at afvikle turneringen efter den datoplan der er vedtaget af klubberne og under de hensyn der normalt tages til klubberne i forhold til hviletid mellem kampene.

Hvis ansøgningen er begrundet med udtagelse af en eller to landsholdsspillere til U/19, som samlet set bringer en klubs landsholdsudtagelser op på to eller flere spillere, berettiger det i 1. division til en kampflytning under forudsætning af det praktisk kan lade sig gøre i forhold til at afvikle turneringen efter den datoplan der er vedtaget af klubberne og under de hensyn der normalt tages til klubberne i forhold til hviletid mellem kampene.

§ 19.2

Administrator kan endvidere beslutte at flytte en planlagt turneringskamp efter forudgående ansøgning herom i tilfælde, hvor begge klubber er enige om ændringen.

§ 19.3

Den klub, som ønsker kampflytningen, er ansvarlig for, at kampflytningsansøgningen kommer administrator rettidigt i hænde. Enhver ansøgning om ændring af et planlagt spilletidspunkt skal være administrator i hænde senest 14 dage inden det oprindeligt planlagte spilletidspunkt eller inden det ansøgte nye spilletidspunkt, hvis dette ligger før det oprindelige planlagte spilletidspunkt. I de i § 19.1 nævnte tilfælde skal ansøgningen dog blot indsendes snarest muligt, hvis det forhold, som begrunder ansøgningen, først bliver kendt efter 14-dages fristens udløb.

§ 19.4

Administrator kan bestemme, at der skal betales et gebyr for behandlingen af enhver kampflytningsansøgning og at en ansøgning betragtes som ikke indgivet, så længe gebyret ikke er betalt.

§ 19.5

Mere omfattende ændringer i det fastlagte kampprogram end nævnt i § 19.1 og § 19.2 kan foretages, såfremt administrator skønner det hensigtsmæssigt og programgruppen godkender indstillingen.

§ 20.1

Den tilrejsende klub bør være fremme på kampstedet senest 60 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt. Bliver den tilrejsende klub ramt af befordringsmæssig force majeure, udsætter dommeren kampens begyndelse så længe, at den tilrejsende klub får 60 minutters forberedelsestid fra ankomsten til kampstedet og indtil kampen sættes i gang, medmindre klubben helt eller delvist afstår herfra. Dommeren kan dog også vælge helt at aflyse kampen, hvis han skønner, at den pågældende udsættelse vil blive uhensigtsmæssig lang. Dommeren skal gøre bemærkning om forholdet og om sin afgørelse i sin kampindberetning, jf. § 30. I tilfælde af aflysning fastsætter administrator et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.

§ 20.2

Det er tilladt klubberne at benytte fly som befordringsmiddel. Et eventuelt start- eller landingsforbud meddeles straks arrangørklubben og dommeren, der udsætter kampen indtil videre. Kampen aflyses dog helt, såfremt det er klart, at den tilrejsende klub efter en forsinket ankomst til kampstedet + 60 minutters forberedelse, jf. § 20.1, og afvikling af kampen ikke vil kunne nå at rejse hjem med fly samme dag. Dommeren skal gøre bemærkning om forholdet og om sin afgørelse i sin kamp-indberetning, jf. § 30. I tilfælde af aflysning fastsætter administrator et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.

§ 21.1

Banen skal være indhegnet, og spillebanen skal være 105 m lang og 68 m bred og afmærket og indrettet, som de i § 22.1 nævnte spilleregler foreskriver. Det tekniske område skal afmærkes som anvist i Fodboldloven, og indtil 14 personer må opholde sig i det tekniske område. Heraf max. 7 reservespillere og max. 7 trænere/officials. Administrator kan dog i særlige tilfælde efter forudgående ansøgning dispensere fra kravet om indhegning og fra dimensionskravet. Navne og funktioner på personer i teknisk område skal være anført på holdskemaet.

For så vidt angår Superligaen og 1. division
Hvis pladsen tillader det kan opstilles og anvendes op til 5 supplerende pladser til personer hvis opgave er at yde teknisk assistance til holdet (udstyrsansvarlig, fysioterapeut m.v.). Disse pladser skal opstilles udenfor det tekniske område og placeres minimum 5 meter bag eller ved siden af udskiftningsbænken.

§ 21.2

Den arrangerende klub skal på dommerens forlangende ved opmåling godtgøre, at banen har de foreskrevne dimensioner.

§ 21.3

Afvikling af kampe i elektrisk lys forudsætter, at lysstyrken på banen er mindst 250 lux.
For Superligaen er der absolut krav om mindst 1.000 lux og i 1. division mindst 500 lux.

§ 21.4

Indsigelser mod baneforholdene fritager ingen klub for at spille, medmindre dommeren skønner, at kampen ikke bør gennemføres. Dommeren skal gøre bemærkning om eventuelle protester mod baneforholdene og om sin eventuelle aflysning af kampen i sin kampindberetning, jf. § 30. I tilfælde af aflysning, eller hvis en protest mod baneforholdene nyder fremme, fastsætter administrator et nyt kamptidspunkt (og eventuelt et nyt spillested).

For så vidt angår Superligaen
Vanding af banen, kombineret med den rigtige klippehøjde på græsset, skal sikre at, alle kampe kan gennemføres med et optimalt flow i spillet – til gavn for spilkvaliteten.

Specifikt om vanding af banen
Hele banen (= begge banehalvdele) skal vandes 1 time før kampstart, uanset om fx mængden af nedbør i dagene/timerne op til kampen gør, at det blot er en overfladevanding. Derudover skal hele banen (= begge banehalvdele) overfladevandes, når spillerne forlader banen efter opvarmning inden kampstart samt i pausen mellem de to halvlege.

Der kan være ekstraordinære grunde til ikke at vande banen før kampen, hvis det har regnet kraftigt i dagene/timerne op til kampen, ligesom meget regn kan danne en ”svamp” i jordlaget under græstæppet.

Specifikt om klippehøjden
Da der spillemæssigt skal opnås en fugtig og nyklippet overflade, skal klippehøjden ligge mellem 22 og 27 millimeter.

Der kan være ekstraordinære grunde til at afvige fra det angivne interval på græshøjden, hvis banens tilstand, det underliggende jordlag eller længden på græssets rødder kan begrunde det.

Specifikt om opvarmning før kampen
Opvarmningsøvelser og spil inden kampen bør ske med størst mulig hensyntagen til banens generelle kvalitet. Det anbefales, at flytbare mål eller andre foranstaltninger kan sikre, at man fx ikke overbelaster målfelterne eller andre områder.

§ 21.5

Udover et antal opvarmende reservespillere må én person, som er anført på holdskemaet som træner/official (fysisk træner), deltage i spillernes opvarmning. 

§ 22.1

Kampene spilles efter den af DBU senest offentliggjorte udgave af "Fodboldloven" med tillæg af alle siden udgivelsen foretagne forandringer i spillereglerne, som er meddelt de under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd i overensstemmelse med DBUs loves § 3.4.

§ 22.2

Det er under hele kampen tilladt at udskifte tre spillere med de i henhold til § 22.3 navngivne udskiftningsspillere. Er én af disse udskiftningsspillere målmand, men ikke spilleberettiget jf. § 17.1, kan han kun indskiftes i stedet for den ordinære målmand. Er en spiller først blevet udskiftet, kan den pågældende ikke senere genindtræde i kampen.

§ 22.3

For så vidt angår Superligaen og 1. division
Navnene og rygnumrene på de 11 spillere, der starter på banen, samt navnene og rygnumrene på indtil 7 udskiftningsspillere, hvoraf 1 er reservemålmand, skal meddeles dommeren senest 60 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt, jf. § 30.2 via det elektroniske holdkort. Både de spillere, der starter på banen, og udskiftningsspillerne skal være spilleberettigede i overensstemmelse med bestemmelserne i § 12 - § 17. Får en af de 11 spillere, som skulle starte på banen forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun afløses i startopstillingen af de angivne udskiftningsspillere. Dommeren skal efterfølgende meddele administrator navnet på den skadede spiller, som skal slettes på holdkortet og opgivne navnet på den spiller der skal tilføjes. Får en af de op til syv spillere, som skulle starte på bænken forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun erstattes af en spiller som ikke er opført på holdskemaet i forvejen. Der må fortsat udskiftes tre spillere i løbet af kampen.

I Superligaen skal klubberne desuden som en del af det elektroniske holdkort meddele den taktiske startformation (fx 4-4-2) hvor de 11 startende spillere rubiceres svarende til udgangspunktet for deres respektive startpositioner på banen.

For så vidt angår 2. division
Navnene og rygnumrene på de 11 spillere, der starter på banen, samt navnene og rygnumrene på indtil 7 udskiftningsspillere, hvoraf 1 er reservemålmand og 3 er spillere, som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret var under 21 år, skal meddeles dommeren senest 30 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt, jf. § 30.2 via det elektroniske holdkort. Både de spillere, der starter på banen, og udskiftningsspillerne skal være spilleberettigede i overensstemmelse med bestemmelserne i § 12 - § 17. Får en af de 11 spillere, som skulle starte på banen forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun afløses i startopstillingen af de angivne udskiftningsspillere. Dommeren skal efterfølgende meddele administrator navnet på den skadede spiller, som skal slettes på holdkortet og opgivne navnet på den spiller der skal tilføjes. Får en af de op til syv spillere, som skulle starte på bænken forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun erstattes af en spiller som ikke er opført på holdskemaet i forvejen. Der må fortsat udskiftes tre spillere i løbet af kampen.

Generel undtagelse
Udskiftningsspillere, som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret, var under 21 år, og reservemålmanden behøver dog ikke at opfylde kravene til spilleberettigelse i § 17.1, hvis man ønsker, at de skal bruges som henholdsvis reservemålmand og indskiftningsspillere. I 2. division er det er dog betinget af, at spillerne er opført på holdskemaet i den særlige rubrik, der relaterer til disse spillere.

§ 22.4

En indskiftet spiller, som ved det seneste årsskifte op til turneringsåret var under 21 år, eller en indskiftet reservemålmand stilles i forhold til de for klubbens øvrige hold gældende propositioner og turneringsbestemmelser, som om han ikke havde deltaget på Herre-DM holdet. Han kan derfor samme spilledag deltage i en turneringskamp på et af klubbens øvrige lavere rangerende hold, forudsat at han i øvrigt opfylder betingelser for spilleberettigelse i den pågældende turneringskamp.

§ 22.5

En kamp kan ikke begynde, hvis et hold består af færre end 7 spillere, og skal afsluttes, hvis et hold reduceres til færre end syv spillere på banen.

§ 23.1

DBUs dommerudvalg udpeger dommere og linjedommere til alle kampe i turneringen, inklusive ekstraordinære opryknings- eller nedrykningskampe m.v.

§ 23.2

Dommere og linjedommere er berettiget til at modtage honorar, rejse- og opholdsgodtgørelse og naturalier i overensstemmelse med den til enhver tid gældende overenskomst mellem DBU, klubberne og Dansk Fodbolddommer-Union. Betalingen sker i overensstemmelse med § 33.2.

§ 24.1

For så vidt angår Superligaen og 1. division
De respektive holds markspillere skal være ensartet påklædt i farver, der adskiller sig fra dommerens og modstanderholdets farver, og farverne på målmændenes trøjer skal være forskellige og adskille sig både fra markspillernes og fra dommerens farver. Hvis dette ikke er tilfældet, er dommeren berettiget til at bortvise den eller de pågældende fra spillepladsen, indtil kravene er opfyldt. Begge klubber skal senest 60 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt fremvise holdets spilledragt til godkendelse for dommeren.

For så vidt angår 2. division
De respektive holds markspillere skal være ensartet påklædt i farver, der adskiller sig fra dommerens og modstanderholdets farver, og farverne på målmændenes trøjer skal være forskellige og adskille sig både fra markspillernes og fra dommerens farver. Hvis dette ikke er tilfældet, er dommeren berettiget til at bortvise den eller de pågældende fra spillepladsen, indtil kravene er opfyldt. Begge klubber skal senest 30 minutter før kampens planlagte begyndelsestidspunkt fremvise holdets spilledragt til godkendelse for dommeren.

§ 24.2

For så vidt de to holds spilledragter, som består af trøje, bukser og strømper, frembyder så stor lighed med hinanden, at det kan være forbundet med vanskelighed at skelne de to holds spillere fra hinanden, skal den arrangerende klub være berettiget til at beholde sin dragt, og den anden klub skal anvende en anden spilledragt, således at fejltagelse udelukkes. Hvis den arrangerende klub stiller op i anden spilledragt, helt eller delvist, end den til Divisionsforeningen oplyste og det derved bliver vanskeligt at skelne de to holds spillere fra hinanden, er den arrangerende klub pligtig til på dommerens påbud at iføre sig en anden spilledragt.

§ 24.3

Det er obligatorisk for spillerne at bruge benskinner, og lederne har pligt til at sikre sig, at spillerne bærer sådanne. Bliver dommeren opmærksom på, at en eller flere spillere ikke bærer benskinner, skal de pågældende bortvises fra spillepladsen, indtil forholdet er bragt i orden, jf. Fodboldlovens § 4.

§ 25.1

Såfremt en klub uden lovligt forfald udebliver fra en kamp eller ikke er rede til at spille senest 5 minutter efter det for kampen planlagte begyndelsestidspunkt, kan kampen af administrator erklæres for tabt af den klub, der ikke var rede. For kampe mellem klubber fra samme by gælder dog ingen 5 minutters respit. Som lovligt forfald vil i intet tilfælde enkelte spilleres forfald blive anerkendt.

§ 25.2

Ved udløbet af den ovenfor angivne respit på 5, henholdsvis 0, minutter, må den af parterne, der over for administrator vil hævde sin ret til eventuelt at få kampen erklæret vundet, nedlægge påstand derom over for dommeren og godtgøre at være spilleberedt. Dommeren skal gøre bemærkning herom i sin kampindberetning, jf. § 30.

§ 25.3

Fodboldens disciplinærinstans afgør i hvert enkelt tilfælde, om udeblivelsen eller forsinkelsen af kampens start er af en sådan karakter, at det skal medføre tabt kamp for det ikke spilleberedte hold, eller om der eventuelt skal fastsættes et nyt tidspunkt for kampens afholdelse.

§ 25.4

Fodboldens disciplinærinstans kan efter omstændighederne træffe andre disciplinære forholdsregler end nævnt i § 25.3 i sagens anledning.

§ 26.1

Fodboldens disciplinærinstans er berettiget til af egen drift at kontrollere kampenes rettidige begyndelse, og hvis det konstateres, at en kamp ikke er begyndt til den fastsatte tid, da at erklære kampen for tabt af den ikke spilleberedte klub.

§ 26.2

Fodboldens disciplinærinstans er endvidere berettiget til af egen drift at kontrollere, om kravene med hensyn til baneanlæggets beskaffenhed og banens dimensioner, indhegning, lysstyrke osv. er overholdt og, hvis dette ikke er tilfældet, da at aflyse kampen på forhånd eller efterfølgende erklære dens resultat ugyldigt. Hvis dette sker, fastsætter administrator tid og sted for en ny kamp.

§ 27.1

Spilletiden i kampene er 2x45 minutter plus den tid, dommeren lægger til i henhold til de i § 22.1 nævnte spilleregler.

§ 27.2

Pausen mellem de to halvlege er 15 minutter.

§ 28.1

Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har gjort en urigtig anvendelse af de i § 22.1 nævnte spilleregler, skal han, for at hans indsigelse overhovedet skal kunne komme i betragtning, umiddelbart efter kendelsens afsigelse over for dommeren på selve spillepladsen protestere imod den. Angående den således nedlagte protest må anføreren derefter gøre indstilling til sin klubs bestyrelse, hvis skriftlige indberetning om sagen må være administrator i hænde senest 2 dage efter kampens afvikling. Dommeren skal gøre bemærkning om protesten i sin kampindberetning, jf. § 30.

§ 28.2

Bliver administrator bekendt med, at en dommer under en kamp har gjort en urigtig anvendelse af de i § 22.1 nævnte spilleregler, der har fået direkte indflydelse på kampens resultat, træffer Fodboldens disciplinærinstans, uanset om der er nedlagt protest i overensstemmelse med § 28.1 eller ej, de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.

§ 29

En hvilken som helst protest skal ved fremsendelsen til administrator være ledsaget af et depositum på kr. 500, som tilbagebetales, hvis protesten tages til følge, mens det tilfalder administrators kasse, hvis protesten ikke fører til noget. Medfølger sådant depositum ikke, anses protesten som ikke indgivet.

 

VIII. Kampenes indberetning

§ 30.1

Senest dagen efter kampen foretager dommeren indberetning af kampens resultat og øvrige forløb.

§ 30.2

For så vidt angår Superligaen og 1. division
Til brug for indberetningen skal begge klubber senest 60 minutter før det planlagte begyndelsestidspunkt udfylde et elektronisk holdkort til dommeren, som angiver navnene, fødselsdatoer og rygnumrene på de 11 spillere, der starter på banen og på udskiftningsspillerne, og navnene på holdets trænere/ledere. En eventuel spillende træner skal kun opføres på holdkortet som spiller. Finder udskiftning sted i kampens løb, anføres dette af dommeren på holdkortet efter kampen.


Får en af de 11 spillere, som skulle starte på banen forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun afløses i startopstillingen af de angivne udskiftningsspillere. Der må tilføjes en ny udskiftningsspiller på holdkortet. Får en af de op til syv spillere, som skulle starte på bænken forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun erstattes af en spiller som ikke er opført på holdkortet i forvejen. Dommeren skal efterfølgende meddele administrator navnet på den skadede spiller, som skal slettes på holdkortet og opgivne navnet på den spiller der skal tilføjes. Der må forsat udskiftes tre spillere i løbet af kampen. 

For så vidt angår 2. division
Til brug for indberetningen skal begge klubber senest 30 minutter før det planlagte begyndelsestidspunkt udfylde et elektronisk holdkort til dommeren, som angiver navnene, fødselsdatoer og rygnumrene på de 11 spillere, der starter på banen og på udskiftningsspillerne, og navnene på holdets trænere/ledere. En eventuel spillende træner skal kun opføres på holdskemaet som spiller. Finder udskiftning sted i kampens løb, anføres dette af dommeren på holdkortet efter kampen.


Får en af de 11 spillere, som skulle starte på banen forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun afløses i startopstillingen af de angivne udskiftningsspillere. Der må tilføjes en ny udskiftningsspiller på holdskemaet. Får en af de op til syv spillere, som skulle starte på bænken forfald mellem opgivelsestidspunktet og kampens begyndelse, må denne spiller kun erstattes af en spiller som ikke er opført på holdkortet i forvejen. Dommeren skal efterfølgende meddele administrator navnet på den skadede spiller, som skal slettes på holdkortet og opgivne navnet på den spiller der skal tilføjes. Der må forsat udskiftes tre spillere i løbet af kampen.

§ 30.3

Har baneledelsen nægtet at lade en kamp spille på grund af banens tilstand, eller har dommeren benyttet sig af den i de for kampen gældende spilleregler, jf. § 22.1, eller i disse propositioner hjemlede ret til at udsætte, aflyse eller afbryde en kamp, eller har han advaret eller udvist en spiller, træner eller leder, eller er der i forbindelse med kampen blevet nedlagt protest mod baneforholdene i henhold til § 21 eller mod en dommerkendelse i henhold til § 28.1 eller nedlagt påstand om vunden kamp i overensstemmelse med § 25.2, skal dommeren anføre dette i sin indberetning med sine bemærkninger. Fodboldens disciplinærinstans træffer derefter de afgørelser og foranstaltninger, som må anses for nødvendige.

 

IX. Økonomi

§ 31.1

Divisionsforeningens bestyrelse kan efter indstilling fra administrator bestemme, at der skal betales en turneringsafgift for deltagelse i turneringen.

§ 31.2

En eventuel turneringsafgift tilfalder administrators kasse. De nærmere bestemmelser om en eventuel turneringsafgifts størrelse og opkrævning fastsættes af Divisionsforeningens bestyrelse efter indstilling fra administrator.

§ 32.1

Alle indtægter ved både ordinære og ekstraordinære kampe i turneringen tilfalder den arrangerende klub med de undtagelser, der følger af § 8.5.

§ 33.1

Alle arrangementsudgifter ved en kamp afholdes af den arrangerende klub.

§ 33.2

Alle udgifter til dommere og linjedommere udredes midlertidigt af administrator i takt med turneringens afvikling. Efter afslutningen af alle kampe i en turneringshalvdel opgør administrator de samlede udgifter til dommere og linjedommere i hver række i den pågældende turneringshalvdel, og udgiften fordeles derefter ligeligt mellem rækkens deltagere og opkræves. Udgifter til dommere og linjedommere i eventuelle omkampe som nævnt i § 8.4 indgår i regnskabet for den række, hvorfra deltagerne kommer. Udgifter til dommere og linjedommere i andre eventuelle ekstraordinære kampe indgår i regnskabet for den eller de rækker, kampene vedrører, eventuelt med en forholdsmæssig fordeling efter administrators nærmere afgørelse.

§ 33.3

DBU yder tilskud til de klubber, der foretager rejse til eller fra Bornholm i forbindelse med turneringen. Tilskuddet udgør kr. 10.000 pr. kamp. Tilskuddet udbetales halvårsvis forud.

§ 33.4

I forbindelse med 2. divisionskampe mellem hold fra klubber under DBU Bornholm/DBU København/DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland på den ene side og hold fra klubber under DBU Jylland på den anden side betaler den arrangerende klub den tilrejsende klub en ydertidsgodtgørelse på 6.000 kr., når der er tale om en kamp med et planlagt begyndelsestidspunkt før kl. 13.00 eller efter kl. 16.00 på lørdage, søndage og helligdage. Den tilsvarende ydertidsgodtgørelse i forbindelse med kampe mellem hold fra klubber under DBU Bornholm/DBU København/DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland på den ene side og hold fra klubber under DBU Fyn på den anden side er 3.000 kr. Hvor der er tale om kampe, som af administrator eller programudvalget er henlagt til afvikling på andre dage end lørdage, søndage og helligdage, yder administrator ydertidsgodtgørelse til den tilrejsende klub med tilsvarende beløb som anført ovenfor.

§ 33.5

Hvis en kamp aflyses, uden at behørig meddelelse herom er givet til den tilrejsende klub inden dennes afrejse, har den tilrejsende klub, forudsat at afrejsetidspunktet i øvrigt må anses for normalt og rimeligt i forhold til rejsens længde, det valgte befordringsmiddel og det planlagte spilletidspunkt, ret til refusion hos den arrangerende klub. Refusionsbeløbet fastsættes efter de til enhver tid gældende takster i DBUs "Regulativ for befordringsgodtgørelse".

§ 33.6

Administrator er berettiget til med mellemrum at opkræve passende acontobeløb hos klubberne i forbindelse med den i § 33.2 nævnte ordning.

§ 34.1

De arrangerende klubber fastsætter selv entréprisen til alle kampe.

§ 34.2

Gratis adgang til kampene har følgende personer:


(a) Indehavere af DBUs partoutkort, jf. lovenes § 29.1


(b) Indehavere af de af administrator udstedte partout-, divisions- og klubkort inden for de begrænsninger, som gælder for de enkelte korttyper.


(c) Indehavere af de af administrator udstedte billetter til Herre-DM.


(d) Ungdomsmedlemmer til og med U19 hos de i den enkelte kamp deltagende klubber mod forevisning af gyldigt medlemskort.


(e) Repræsentanter fra pressen med gyldig akkredittering.

§ 34.3

De af administrator udstedte partoutkort giver adgang til alle kampe i turneringen, herunder eventuelle omkampe som nævnt i § 8.4, og eventuelle ekstraordinære op- og nedrykningskampe, jf. §§ 10-11. De af administrator udstedte divisionskort giver adgang til alle ordinære turneringskampe, eventuelle omkampe, jf. § 8.4, og eventuelle ekstraordinære op- og nedrykningskampe, jf. §§ 10-11, i den række divisionskortet vedrører. De af administrator udstedte klubkort giver adgang til alle ordinære turneringskampe, eventuelle omkampe, jf. § 8.4, og eventuelle ekstraordinære op- og nedrykningskampe, jf. §§ 10-11, hvori den klub, som kortet vedrører, deltager.

§ 34.4

Divisions- og klubkort og billetter til 1. og 2. division udstedes af administrator efter retningslinjer fastlagt af administrator. 

For så vidt angår Superligaen reguleres forholdet mellem kort/billetter af klubbernes brancheaftale.

Administrator kan efter aftale med klubberne udstede et begrænset antal kort til relaterede samarbejdspartnere.

§ 34.5

Administrator viderefakturerer udgiften til fremstilling af divisionskort, klubkort og billetter til Herre-DM samt rekvirerede reklameplakater til den enkelte klub, som rekvirerer kortene, billetterne og/eller plakaterne.

§ 35

Ved forsinket betaling af beløb, som skyldes i henhold til § 31 - § 34, påløber morarenter med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne.

 

X. Overtrædelser

§ 36.1

Fodboldens disciplinærinstans behandler og afgør som 1. instans alle disciplinærsager, heri indbefattet almindelige bødesager og protestsager, i forbindelse med turneringen, hvorved henvises til lovenes § 30. Disciplinærinstansens afgørelse i disciplinærsager kan mod et gebyr på kr. 1.000 ankes til Fodboldens appelinstans i de i lovenes § 31.3 nævnte tilfælde og derfra videre i visse tilfælde til DIF-idrættens Højeste Appelinstans som nærmere angivet i lovenes § 32.1.

§ 36.2

Benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller i turneringen, vil normalt blive fulgt op af tabt kamp for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har vundet eller opnået uafgjort med den ikke-spilleberettigede spiller på holdet. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold.

§ 36.3

En protest skal for at kunne tages til følge være administrator i hænde senest 8 dage efter den hændelse, protesten vedrører. Den skal dog være administrator i hænde inden næste kamp for den klub protesten vedrører og senest 2 dage efter sidste spilledag. Administrator kan dispensere herfra i særligt alvorlige sager. Er turneringen afsluttet og fristen for indsendelse af protester overskredet, kan resultatet af turneringen, uanset den nævnte dispensationsadgang, ikke ændres.

 

XI. Ændringer

§ 37

Disse propositioner er vedtaget af Divisionsforeningens bestyrelse i overensstemmelse med DBUs loves § 7.5 og § 13.5, jf. § 1.8. Ændring af disse propositioner kan kun foretages af Divisionsforeningens bestyrelsen med 3/4 flertal. Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer skal være Divisionsforeningens administrerende direktør i hænde senest den 30. april. Desuden kan bestyrelsen beslutte at konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering imellem to turneringshalvdele, hvis der på dette tidspunkt gennemføres ændringer i højere rangerende rækker.

 

----

*Fodnote 1

I Playoff, dobbeltkampe, hvor indbyrdes point og mål er ens efter to kampe, findes vinderen efter ordinær spilletid i kamp to i henhold til de regler, der gælder ved dobbeltkampe i UEFAs klubturneringer (= flest scorede udebanemål, evt. 2 x 15 minutters ekstra spilletid, evt. straffesparkskonkurrence).

I Playoff, enkeltkamp, hvor stillingen er uafgjort efter ordinær spilletid, findes vinderen i henhold til de regler, der gælder ved finalekampe i UEFAs klubturneringer og DBUs Pokalfinale (= 2 x 15 minutters ekstra spilletid, evt. straffesparkskonkurrence).     

I alle Playoff kampe, som går i 2 x 15 minutters forlænget spilletid, kan holdene indskifte en 4. spiller. Den 4. spiller kan i alle tilfælde kun blive indskiftet i løbet af den forlængede spilletid.


*Fodnote 2

Hvis vinderen af DBUs pokalfinale deltager i Playoff om Danmarks lavest rangerede UEFA plads skal holdet omgående træde ud af dette Playoff til fordel for holdets modstander i den næste kamp hvad enten det måtte være den første eller anden kamp i den berørte Playoff runde. Hvis det sker inden den afgørende finalekamp mod et hold fra Mesterskabsspillet skal det ske til fordel for det hold der lige har tabt Gruppespillets finale til pokalvinderen.