Særlige regler for indefodbold

§ 1 Gyldighed
§ 1.1 Gælder for alle indefodboldturneringer som udskrives af DBU Jylland. 
§ 1.2 § 1.2 Som udgangspunkt gælder Turneringsreglementet for DBU Jylland også for DBU Jylland Indefodbold, men med de angivne præciseringer og afvigelser i de særlige regler for Indefodbold.

§ 6 Turneringsformer
§ 6.3 Holdstørrelsen er angivet i § 35.

§ 8 Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser
§ 8.1 Der kan anvendes max. en halvårsspiller pr. stævne.
§ 8.2 og 8.3 (reglen om anvendelse af 1. års seniorer på U18 Piger og U19 Drengehold) er ikke gældende i indefodbold.
§ 8.5 (reglen om anvendelse af op til 2 yngre spillere på hold i M+32 og Ældre) er ikke gældende i indefodbold.

§ 11.6
Prioriteringen ved pointlighed er:
1) færrest udeblivelser
2) flest kamppoint i indbyrdes kampe
3) bedste målforskel i indbyrdes kampe
4) flest scorede mål i indbyrdes kampe
5) bedste målforskel i samtlige kampe
6) flest scorede mål i samtlige kampe
7) flest vundne kampe
8) lodtrækning

§ 12 Moderklub
§ 12.1 En spillers moderklub er den seneste klub, som spilleren lovligt har repræsenteret i turneringskamp på græs/kunstgræs

§ 12.2 En spiller kan i samme indefodboldturnering kun deltage for én klub. Spilleren skal være medlem af denne moderklub og være registreret og godkendt af DBU Jylland. Et klubskifte til en ny moderklub kan tidligst finde sted til efterfølgende turnering på græs/kunstgræs (se § 13.3).

§12.3 Tilladelse til klubskifte under turneringens forløb kan gives til ungdomsspillere i tilfælde af bopælsændring og tilladelse skal indhentes hos regionens disciplinærgruppe. 
Flytter en spiller fra en region til en anden region, skal begge regioners disciplinærgrupper godkende et evt. klubskifte.
Klubskifte kan dog ikke finde sted efter afvikling af de indledende stævner.

§ 13 Deltagelse for andre klubber
§ 13.3 En spiller, der i sin moderklub spiller turnering på græs/kunstgræs, kan med moderklubbens indhentede skriftlige accept deltage på hold for en anden klub i indefodboldturneringen.
Spilleren skal være medlem af begge klubber og registreret og godkendt af DBU Jylland for begge klubber og accepten skal foreligge inden holdets første kamp i indefodboldturneringen, og skal i kopi fremsendes til DBU Jylland.

§ 16 Spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU klubber
§ 16.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold har afviklet sine indledende stævner. Gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker.

§ 18 Rangering af en klubs hold
§ 18.1 Rangeringen af turneringsrækker angiver, hvilke hold der er højere rangeret i forhold til andre – og er bestemmende for, om en spiller betragtes som rykket op eller ned ved holdskifte i forhold til spillerens sidst spillede stævne. 

§ 18.2 For Herrer og Drenge Ungdom gælder følgende rangering:
Herresenior A, Herresenior B, U19 A, Herresenior C, U19 B, U17 A, U17 B, U16 A, U16 B, U15 A, U15 B, U14 A, U14 B, U13 A, U13 B (Børn indgår ikke i rangeringen).

§ 18.3 For Kvinder og Pige Ungdom gælder følgende rangering:
Kvinder A, Kvinder B, U18 A, Kvinder C, U18 B, U16 A, U16 B, U15 A, U15 B, U14 A, U14 B, U13 A, U13 B (Børn indgår ikke i rangeringen).

§ 19 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet
§ 19.13 En spiller der har deltaget i 2/3 af de indledende stævner på højere rangerende hold, kan ikke i samme turnering deltage på lavere rangerende hold.
§ 19.13 For at en halvårsspiller kan rykke ned i det sidste indledende stævne (og evt. afsluttende stævne), kræves at spilleren har deltaget i minimum 1/3 af stævnerne inden det sidste indledende stævne.
 § 19.15 Hvis en klubs højere rangerende hold begynder turneringen senere end klubbens lavere rangerende hold, kan den/de spillere, der har deltaget i det lavere rangerende holds første stævne, ikke deltage i det højere rangerende holds første stævne.
§ 19.16 Hvis en klub deltager med mere end ét hold i samme række/niveau, suspenderes op- og nedrykningsreglerne mellem disse hold. Dette såvel de indledende som evt. afsluttende stævner.
Klubben vil frit kunne benytte spillere på de pågældende hold, der således ligestilles - ingen spillere må dog optræde på mere end et hold på samme spilledag (fredag, lørdag og søndag betragtes som samme spilledag).

§ 22 Planlægning af kampprogram
§ 22.2 Har en klub flere hold i samme pulje, skal disse holds indbyrdes opgør spilles som de første kampe i hver turneringsrunde.

§ 26 Arrangement af kampe
§ 26.1 Spilledag-, tidspunkt- og sted fremgår af turneringsplanen.
Arrangørklubber udpeges af DBU Jylland og vil fremgå af turneringsplanen.

§ 27 Dommere
§ 27.1 Hvis en dommer udviser en spiller med rødt kort, skal dommeren snarest herefter udfærdige en skriftlig indberetning.
§ 27.2 Dommeren sørger for, at indberetningen indsendes til DBU Jylland/regionen, som fastsætter
karantænens længde.
§ 27.3 Spilleren må ikke benyttes i turneringen, før DBU Jyllands/regionens afgørelse foreligger.
§ 27.4 Ved stævner, hvor der er et DBU Jylland-stævneudvalg til stede, fastsætter dette karantænens længde ved rødt kort - dog er minimumsstraffen én kamps karantæne.

§ 33 Kampens start og spillemæssige afvikling
§ 33.1 Det i turneringsplanens førstnævnte hold stiller op på den af stævneledelsens anviste banehalvdel og sætter bolden i spil.
§ 33.2 I kvartfinaler, semifinaler og finaler ved regionsfinaler og Jyske Mesterskaber stiller planens førstnævnte hold op på den af stævneledelsens anviste banehalvdel. Der trækkes lod om, hvilket hold der skal sætte bolden i spil.
§ 33.3 Et hold der ikke møder med minimum 3 spillere, betragtes som udeblevet.

§ 34 Spilletid og forlænget spilletid
§ 34.1 Spilletiden er 11 minutter uden afbrydelse med undtagelse af U12, U11, U10, U9 og U8, hvor spilletiden er 9 minutter og i U7 og U6, hvor spilletiden er 7 minutter.
§ 34.2 Spilletiden styres af tidtagerbordet. Dommeren kan lægge tid til i tilfælde af evt. afbrydelse.

§ 34.3 I kampe, hvor der skal vindes en vinder, er reglerne:
I tilfælde af uafgjort efter ordinær spilletid i en kamp, der skal afgøres, spilles videre til først scorede mål - dog i max. tre minutter. Herefter sparkes straffespark (først tre spark pr. hold, derefter evt. ét spark pr. hold indtil afgørelse findes).

§ 35 Antal spillere
§ 35.1 Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 reserver (max. 7 spillere).
Dog gælder følgende for U5-U7:
Et hold består af 3 spillere plus indtil 2 reserver (max. 5 spillere).

§ 38 Spilledragt, anførerbind, benskinner og forbud mod smykker m.v.
§ 38.12 Fodtøjet skal være sportssko, der ikke må være snavsede eller afsmittende.

§ 39 Holdkort
§ 39.1 Der udfyldes elektroniske holdkort fra og med U13 og op. Holdkortet skal udfyldes før første kamp til stævnet og dette holdkort kopieres automatisk til holdets resterende kampe til stævnet.

§ 40 Resultatindberetning
§ 40.1 Arrangørklubben ved hvert stævne er ansvarlig for indberetning af resultater til DBU Jylland. 

§ 41 Advarsler og udvisninger
§ 41.1 Ved en advarsel (”gult kort”) tildeles en tidsbegrænset udvisning indtil næste scorede mål.
Den udviste spiller må ikke genindtræde i kampen, men kan erstattes af en anden spiller.
§ 41.2 Ved udvisning (”rødt kort”) skal dommeren indberette denne senest 2. hverdag efter kampen.
Den udviste spiller er udelukket fra resten af kampe samt holdets resterende kampe samme dag.
Spilleren kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe.


Afvikling af Jyske Mesterskaber
DBU Jylland har mulighed for at afvikle Jyske Mesterskaber (JM) i Indefodbold i følgende rækker: 
M+40 - M+32 - Herrer - U19 Drenge - U17 Drenge - U16 Drenge - U15 Drenge - U14 Drenge - U13 Drenge – Kvinder - U18 Piger - U16 Piger - U15 Piger - U14 Piger - U13 Piger
Det overlades til DBU Jyllands bestyrelse at vurdere fra sæson til sæson, om der bør afholde JM i de enkelte rækker.
Nr. 1 og 2 fra hver regions indledende stævner deltager i JM.

I følgende rækker afvikles JM som et weekendstævne (lørdag/søndag):
Herresenior A, Herresenior B & Herresenior C
U19 Drenge A & U19 Drenge B
U17 Drenge A & U17 Drenge B
U16 Drenge A & U16 Drenge B
U15 Drenge A & U15 Drenge B
U14 Drenge A & U14 Drenge B
U13 Drenge A & U13 Drenge B
Kvinder A & Kvinder B
U18 Piger A & U18 Piger B
U16 Piger A & U16 Piger B
U15 Piger A & U15 Piger B
U14 Piger A & U14 Piger B
U13 Piger A & U13 Piger B

De i alt otte kvalificerede hold i hver række afvikler en alle-mod-alle turnering, kaldet grundspillet.
De fire bedst placerede, efter grundspillet, mødes i to semifinaler, hvor nr. 1 spiller mod nr. 4 og nr. 2 spiller mod nr. 3. 
Vinderne af de to semifinaler spiller finale.
I tilfælde af uafgjort efter ordinær spilletid i en semifinale eller en finale, spilles videre til først scorede mål - dog i max. tre minutter. Herefter sparkes straffespark (først tre spark pr. hold, derefter evt. ét spark pr. hold indtil afgørelse findes).

Såfremt et hold forlader et stævne, som spilles over flere dage - inden starten på 2. spilledag - neutraliseres holdets afviklede kampe.


I følgende rækker afvikles JM som et endags stævne (lørdag eller søndag):
M+32 & M+40 

De i alt otte kvalificerede hold i hver række inddeles i to puljer á fire hold og hver pulje afvikler en
alle-mod-alle turnering, kaldet grundspillet. 
Efter grundspillet afvikles kvartfinaler, hvor nr. 1 i den ene pulje spiller mod nr. 4 i den anden pulje (og omvendt) og nr. 2 i den ene pulje spiller mod nr. 3 i den anden pulje (og omvendt).
Vinderne af de fire kvartfinaler spiller semifinaler.
Vinderne af de to semifinaler spiller finale.
I tilfælde af uafgjort efter ordinær spilletid i en kvartfinale, semifinale eller en finale, spilles videre til først scorede mål - dog i max. tre minutter. Herefter sparkes straffespark (først tre spark pr. hold, derefter evt. ét spark pr. hold indtil afgørelse findes).