Jysk U12 række

Jysk U12 række er en turnering for de dygtigste børnehold i U12 Drenge årgangen. Turneringen er oprindeligt opstået i privat regi under navnet Young Guns League og begyndte i DBU-Jylland og -Fyn regi som Golden League.

Tidligere var turneringen også for U10 og U11 hold, men DBU Jylland har besluttet at udfase tilbuddet for disse årgange fra sommeren 2020. Når U12 rækken er færdigspillet i sommeren 2021, nedlægges denne række ligeledes.

Beslutningen om at nedlægge tilbuddet er en konsekvens af initiativet ”Bedre matchning for alle i børnefodbolden” i DBU Jylland. Dette tiltag har medført, at de almindelige A-, B- og C-rækker er langt bedre matchet i dag, end da Golden League blev indført. Bl.a. er der implementeret hyppigere ombrydning.

For at sikre et kvalitetstilbud i fremtiden – herunder at ingen af de bedre A-hold efterlades i et område uden kvalificeret modstand - er der oprettet A1 og A2 rækker i de regionale turneringer (hvor A1 er for de bedste hold), så vi fastholder så jævnbyrdige turneringer som muligt med fortsat fokus på de allerbedste hold, samtidig med at kørselsafstanden reduceres væsentligt. Regionerne samarbejder om at lave de mest optimale puljer på tværs af regionsgrænserne.

Jysk U12 Drenge handler om større jævnbyrdighed, om vores spillere og ikke mine spillere og bygger på mottoet: ”Vi er her for at gøre hinandens spillere bedre”. Netop dette motto indkapsler essensen af turneringens værdigrundlag.

Det er en udviklingsturnering, hvor vi gennem hyppig ombrydning søger at sikre, at alle har det rigtige match i så mange kampe som muligt. Vi ved nemlig, at børn udvikler sig i individuelle ryk, og gennem den hyppige ombrydning sikrer vi, at der er mulighed for hele tiden at spille på det rette matchningsniveau. Derfor hedder det også ombrydning – og ikke op- og nedrykning, da det for børnene er rigtig vigtigt, at det er udviklingen og ikke resultaterne, der skal være i fokus.

Hver kamp består derfor også af 3. halvlege, hvor de to første tæller som dagens egentlige kamp, mens den 3. skal forstås som trænernes legeplads på tværs af holdene, hvor man kan øve sig i nye ting, vise sine favoritøvelser, sparre med trænerkolleger eller blande holdene og opbygge stærke relationer på tværs af klubtilhørsforhold. Alt sammen i udviklingens navn og på børnenes præmisser.

I Jysk U12 rækken tilsigtes det at der arbejdes med udvikling af ALLE spillere, idet vi ved fra forskningen, at der er flest børn født i 2. halvår, der dropper ud af deres fodbold end de der er født i 1. halvår. Det gælder om at have flest mulige spillere med længst muligt og det lykkes ved at satse bredt i al børnefodbold. Samtidig ved vi fra en grundig undersøgelse, at der desværre ubevidst fravælges flest spillere født i 2. halvår. Derfor er det rigtig vigtigt at vi i dansk børnefodbold opererer med to slags ”kvoter”, nemlig et minimumsantal af spillere generelt og et minimumsantal af spillere født i sidste halvår.

Læs mere om Relativ Alderseffekt ved at klikke på de to bokse.