Jysk-Fynsk-regler

JYSK-FYNSK U10 (5-MANDS)

Banestørrelse: 30x40 meter.
Kommentar: Hensynet til fodboldanlæg rundt i landet giver mulighed for fleksibilitet i form af, at mindske banestørrelserne med op til 10 % i pågældende spilleform.
Målfeltets størrelse: 5x13 meter
Straffesparkfeltets størrelse: 5x13 meter
Straffesparksmærke: Der placeres et kryds midt på straffesparksfeltets forreste linje - 8 meter inde på banen og midt for målet.  Krydset gælder som straffesparksmærke.  
Midterlinjen og -cirklen: Radius på 7 meter.  
Målstørrelse: 2x5 meter
Boldstørrelse: 4
Spillernes antal: Et hold kan bestå af op til 8 spillere pr. kamp, hvoraf 5 må være på banen samtidig. Der må deltage både drenge og piger. En af spillerne skal være målmand. Der er fri udskiftning. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.
Kommentar: Skulle man en enkelt gang stå til en kamp med 9 spillere, så anbefales det selvfølgelig, at man tager alle 9 med, og snakker med modstanderne om det.
Halvårsspillere: I henhold til §8 i Turneringsreglementet må der benyttes op til to halvårsspillere i 5-mands og det gælder både jyske og fynske klubber.
Kommentar: Det er altafgørende, at disse spillere udelukkende er med for at fremme/tilpasse deres udvikling og IKKE for at få et ønsket resultat i hus. 
HAK-princippet: Det anbefales, at der spilles efter HAK-princip – halvdelen af kampen. Alle spillere på et hold skal mindst spille halvdelen af kampen.
Spillernes udstyr: Holdet skal være iført ens farvet spilletrøje samt benskinner. Målmandens spilledragt skal afvige fra markspillernes.
Dommer: Der bliver som udgangspunkt bestilt dommer til kampene i Jysk-Fynsk.
Kommentar: Arrangørklubben kan vælge at stille med kampledere.
Spilletid: 3x25 minutter (Dommer påsat til 2 x 25 min). Til kval. stævnet og netværksstævnet spilles der 2 x 14 min.
Kommentar: Kampens resultat ligger fast efter de første 2 * 25 minutter, mens 3. halvleg er at betragte som en ekstra mulighed for at eksperimentere, give spilletid til flere eller træne hinandens hold.
Igangsættelse: Ved start og efter scoring fra banens midte – afstanden til modstanderne skal være min. 5 meter. Igangsættelsen er retningsfri.
Gule og røde kort: Der anvendes ikke røde og gule kort.
Kommentar: Hvis en spiller gør sig skyldig i utilladelig spillemåde, bør kamplederen henvende sig til den pågældende træner, som efterfølgende udskifter spilleren. Følger træneren ikke anvisningen, kan kamplederen tildele spilleren 3-5 minutters tænkepause. En ny spiller kan indsættes.
Offside: Reglen anvendes ikke
Frispark: Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstanders straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resulteret i et indirekte frispark, medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet – tættest ved forseelsen. Afstandsregel min. 5 meter.
Straffespark: Straffespark tages med et spark 8 meter fra mållinjen midt for mål.
Indkast: Jf. Fodboldloven
Målspark: Målspark og frispark i eget målfelt er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes/kastes direkte ud af målfeltet. Målmanden må udføre målspark eller frispark i målfeltet som spark eller kast, og må herefter samle bolden op igen, før den er rørt af en anden spiller.
Hjørnespark: Udføres på et punkt på mållinjen mellem målfeltet og sidelinjen.
Kommentar: Feltet er 4 meter fra stolpen.
I øvrigt: Trænere/ledere/tilskuere skal opholde sig på sidelinjen.
Hver klub kan kun have et hold med i hver årgang.
Der opfordres til, at man undlader at sparke bolden direkte over midten som en fast del af spillet. I enkelte tilfælde kan det dog være den bedste løsning, hvorfor det ikke er decideret forbudt.
Tilbagelægning til målmanden: Målmanden må ikke samle en tilbagelægning op. Jf. fodboldloven § 12.
Ekstra spiller på banen: I kampe i DBU Jyllands børne- og ungdomsrækker er det tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.
Kommentar: Det anbefales, at hjemmeholdets træner/leder informerer dommeren inden kampstart, om der spilles med reglen. Hvis reglen ikke benyttes skal det aftales trænerne imellem inden kampen.
Holdkort: Der skal udfyldes holdkort til alle kampe i Jysk-Fynsk. Regler for holdkort
Pointgivningsregel: Ved pointlighed efter endt puljespil placeres holdene efter denne prioritering:
a) færrest udeblivelser, b) flest kamppoint indbyrdes, c) bedst måldiff. indbyrdes, d) flest mål indbyrdes, e) bedst måldiff. samlet, f) flest mål, g) flest vundne kamp.
Obligatorisk uddannelsesdag: For kommende U10-hold, der søger optagelse i turneringen til et nyt turneringsår, gøres det obligatorisk, at holdets cheftræner deltager i en uddannelsesdag i juni umiddelbart efter tilmeldingsfristen, hvor der sættes fokus på udvikling af spillere frem for fokus på resultater osv., som er hele turneringens grundsten.
Kvote 1 - antal spillere: Fra forskningen ved vi, at gode talentudviklingsmiljøer er kendetegnet ved ”så mange som muligt, så længe som muligt, der har adgang til gode udviklingsmiljøer”. Derfor ønsker vi at hjælpe klubberne væk fra den kortsigtede fokus på resultater her og nu. Klubberne skal derfor benytte mindst 10 spillere, som deltager i mindst halvdelen af kampene set over hele sæsonen dvs. alle 7 puljespil (21 kampe).
Kvote 2 - aldersfordeling: I U10 skal mindst 3 spillere pr. kamp være født i sidste halvår, En spiller, som optræder med halvårsdispensation og således er fra en ældre årgang, tæller med som 1. halvårsspiller i dette regnskab.

JYSK-FYNSK U11 OG U12 (8-MANDS)

Banestørrelse: ½ 11-mandsbane (52,5x68 m)
Kommentar: Hensynet til fodboldanlæg rundt i landet giver mulighed for fleksibilitet i form af, at mindske banestørrelserne med op til 10 % i pågældende spilleform.
Målfeltets størrelse: 8x25 meter
Straffesparkfeltets størrelse: 8x25 meter
Målstørrelse: 2x5 meter
Boldstørrelse: 4
Spillernes antal: Et hold kan bestå af op til 11 spillere pr. kamp hvoraf 8 må starte på banen.  En af spillerne skal være målmand. Der må deltage både drenge og piger. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 6 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet. Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske fra sidelinjens midte under en standsning i spillet.
Kommentar: Skulle man en enkelt gang stå til en kamp med 12 spillere, så anbefales det selvfølgelig, at man tager alle 12 med, og snakker med modstanderne om det.
Halvårsspillere: I henhold til §8 i Turneringsreglementet må der benyttes op til to halvårsspillere i 8-mands og det gælder både jyske og fynske klubber.
Kommentar: Det er altafgørende, at disse spillere udelukkende er med for at fremme/tilpasse deres udvikling og IKKE for at få et ønsket resultat i hus. 
HAK-princippet: Det anbefales at der spilles efter HAK-princip – halvdelen af kampen. Alle spillere på et hold skal mindst spille halvdelen af kampen.
Spillernes udstyr: Jf. Fodboldloven
Dommer: Der bliver som udgangspunkt bestilt dommer til kampene i Jysk-Fynsk.
Kommentar: Arrangørklubben kan vælge at stille med kampledere.
Dommeren: Jf. Fodboldloven 
Linjedommere: Anvendes ikke  
Spilletid: 3x25 minutter (Dommer påsat til 2 x 25 min)
Kommentar: Kampens resultat ligger fast efter de første 2 * 25 minutter, mens 3. halvleg er at betragte som en ekstra mulighed for at eksperimentere, give spilletid til flere eller træne hinandens hold.
Igangsættelse: Begyndelsessparket er retningsfrit. Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være min. 7 meter fra bolden, indtil den er i spil.
Gule og røde kort: Tildeles en spiller en advarsel (gult kort) medfører det en 5 minutters udvisning af spilleren Holdet er i denne periode reduceret med pågældende spiller.
Bolden i og uden for spil: Jf. Fodboldloven  
Betingelser for scoring af mål: Jf. Fodboldloven  
Offside: Anvendes ikke
Frispark: Ved frispark skal modspillere være min. 7 meter fra bolden. Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstanders straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resulteret i et indirekte frispark, medføre et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet – tættest ved forseelsen.
Straffespark: Straffespark tages 8 meter fra mållinjen og midt for målet. Øvrige spillere – bortset fra målmanden – skal være bag straffesparksmærker og min. 7 meter fra bolden.
Indkast: Jf. Fodboldloven
Målspark: Ved målspark og frispark i eget straffesparksfelt skal modspillerne være uden for straffesparksfeltet og min. 7 meter fra bolden.
Hjørnespark: Modspillerne skal være min. 7 meter fra bolden. Udføres fra et punkt mellem feltet og sidelinjen på mållinjen.
Kommentar: Feltet er 10 meter fra stolpen.
I øvrigt: Trænere/ledere/tilskuere skal opholde sig på sidelinjen. 
Hver klub kan kun have et hold med i hver årgang.
Tilbagelægning til målmanden: Målmanden må ikke samle en tilbagelægning op. Jf. fodboldloven § 12.
Ekstra spiller på banen: I kampe i DBU Jyllands børne- og ungdomsrækker er det tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.
Kommentar: Det anbefales, at hjemmeholdets træner/leder informerer dommeren inden kampstart, om der spilles med reglen. Hvis reglen ikke benyttes skal det aftales trænerne imellem inden kampen.
Holdkort: Der skal udfyldes holdkort til alle kampe i Jysk-Fynsk. Regler for holdkort
Pointgivningsregel: Ved pointlighed efter endt puljespil placeres holdene efter denne prioritering:
a) færrest udeblivelser, b) flest kamppoint indbyrdes, c) bedst måldiff. indbyrdes, d) flest mål indbyrdes, e) bedst måldiff. samlet, f) flest mål, g) flest vundne kamp.
Kvote 1 - antal spillere: Fra forskningen ved vi, at gode talentudviklingsmiljøer er kendetegnet ved ”så mange som muligt, så længe som muligt, der har adgang til gode udviklingsmiljøer”. Derfor ønsker vi at hjælpe klubberne væk fra den kortsigtede fokus på resultater her og nu. Klubberne skal derfor benytte mindst 14 spillere, som deltager i mindst halvdelen af kampene set over hele sæsonen dvs. alle 7 puljespil (21 kampe).
Kvote 2 - aldersfordeling: I U11 og U12 skal mindst 4 spillere pr. kamp være født i sidste halvår. En spiller, som optræder med halvårsdispensation og således er fra en ældre årgang, tæller med som 1. halvårsspiller i dette regnskab.