Corona-retningslinjer for DBU eFodbold

Opdateret 11.06.21

Der kan nu igen spilles eFodbold i klubberne, da eFodbold falder inden for retningslinjerne for indendørs idræt.

Vi skal passe på hinanden - også når vi spiller eFodbold. Derfor har vi nedskrevet corona-retningslinjer for DBU eFodbold.

DBU eFodbolds corona-retningslinjer

 • Det til enhver tid gældende forsamlingsforbud skal (naturligvis) overholdes. Det betyder, at der pt. må samles 100 personer til eFodbold. 
   
 • Der skal være minimum 2 kvadratmeter per person i lokalet, hvor der spilles eFodbold.
  Dette gælder hvis personerne i al væsentlighed sidder ned (i modsat fald skal der være 4 m2 pr. person). Er der 20 siddende personer i lokalet skal det altså minimum være 40 m2.

 • Der skal være minimum 1 meters afstand mellem siddende personer - målt midt fra stolen. Sørg for at placere skamlerne i Gaming Arenaen tilsvarende.
  Såfremt der råbes meget, skal der være 2 meter mellem hver siddende person. 

 • Der skal ikke længere bæres mundbind indendørs.

 • Undgå kropskontakt (fx kram, håndtryk og high fives)

 • Vi siger tak for kampen ved at sætte albue mod albue.

 • Der skal sættes informationsplakater fra Sundhedsstyrelsen op på relevante steder.

 • Der skal være en frivillig til stede, når der er tale om aktiviteter for børn og unge. Denne person skal sikre overholdelse af Corona-retningslinjerne. Det kan være træneren.

 • For personer på 18 år eller derover er der krav om gyldigt coronapas, hvis man er deltager i  eFodbold. Trænere og andre frivillige samt ansatte behøver ikke coronapas i forbindelse med aktiviteten.

 • Kontrol af coronapas skal ske via en stikprøvekontrol minimum én gang i døgnet på dage, hvor der udøves aktiviteter indendørs.


Rengøring/hygiejne

 • Controllere og øvrige kontaktpunkter skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten (afsprit controllerne forsigtigt, så de ikke går i stykker – evt. med afspritningsservietter)

 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter i klubben skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer. Vær også OBS på rengøring af toiletter.
  Der bør lægges en plan og ansvarsfordeling for rengøring.

 • Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for besøgende, brugere, tilskuere og lignende.

 • Der skal sikres hyppig udluftning i lokalet

 • Værtsklubben for eFodbold-stævnet bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter. Der skal laves en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet, som hyppigt berøres af mange