U18 Piger

Efterårets U18 Piger
U18 Piger: 24 hold (4 puljer á op til 7 hold)

Ombrydningsmodel for midtvejsombrydningen
U18 Piger: Nr. 1 - 7 > U18 Piger

Bemærkninger
1. Turneringsgruppen forbeholder sig muligheden for at opdele i 2 niveauer, hvis resultaterne samt geografien giver mulighed for det.

I tilfælde af, at der er brug for ekstraordinær indplacering, ekstraordinær oprykning eller ekstraordinær nedrykning foretages den af turneringsgruppen.

Bemærk: Der kan ikke suspenderes nedrykning for det hold som slutter sidst i en pulje. Et hold der slutter nr. 5 i en 5-holds pulje vil altså ikke kunne få suspenderet deres nedrykning.

Bemærk: Når der skal findes et hold på tværs af flere puljer, vil der sammenlignes på baggrund af point gns. og evt. mål gns.

Forårets U18 Piger
U18 Piger: 24 hold + evt. by tilmeldte hold (? puljer á 6 hold)

En klub/et samarbejde kan max have et hold på højeste niveau i efterårets U18 Piger