Ansøgningsrække: U17 Drenge Liga 1

Information omkring ansøgning til U17 Drenge Liga 1
Der må i U17 Drenge Liga 1 deltage spillere født i årg. 2007 og yngre. Herudover er det tilladt at benytte op til 3 spillere som er født i det sidste halve år (juli-december) af 2006. 
U17 Drenge Liga 1 består i efteråret 2023 af 16 hold. DBU Jylland udpeger i samarbejde med DBU Fyn de 16 hold ud fra ansøgning.
En klub der ansøger om deltagelse i Liga 1, men som ikke bliver udpeget, vil automatisk blive overført til Liga 2. En klub kan max. have et hold i Liga 1.

I skal tidligst 15. maj udfylde ansøgningsskemaet og jeres ansøgning er først registreret, når I har fået en bekræftelse pr. mail på, at jeres ansøgning er modtaget.

Omkring ansøgningen gælder følgende:

 • Kun kampe/resultater i DBU Jyllands turneringer kan bruges som ansøgningsgrundlag.
 • Antal spillede kampe i eks. 2022 og 2023 er spillede turneringskampe efteråret 2022 og foråret 2023 (og tilsvarende for 2021 og 2022).
 • Ansøgningsskemaet skal indsendes så tæt på fristen som muligt, så antallet af spillede kampe bliver så mange som muligt. Ansøgninger bedes tidligst indsendes 15. maj.
 • Klubber med hold i U17 Ligaen/U17 Divisionen tildeles ikke automatisk hold i DBU Jylland U17 Drenge Liga 1, men skal søge på lige fod med andre klubber.
 • Udvælgelse af klubber foretages af en arbejdsgruppe nedsat af DBU Jyllands Ungdomsudvalg. De udpegede klubber offentliggøres her på siden senest fredag d. 9. juni 2023. 
 • Placeringer opnået i et samarbejde der ikke fortsætter i den aktuelle sæson, tæller normalt ikke med ved udvælgelsen. Dog vil man i den forbindelse vurdere en eventuel vedlagt redegørelse fra klubben, som retfærdiggør udvælgelse.
 • Såfremt der er informationer om spillere, der ikke kan angives i ansøgningen og som klubben mener er relevant for arbejdsgruppen, er klubben velkommen til at notere det i bemærkningsfeltet på sidste side i ansøgningsskemaet. 
  Bemærk: Der kan ved ansøgning kun søges på spillere, som på ansøgningsdatoen er medlem af klubben. Evt. forventede tilgang af spillere skal derfor påføres i bemærkningsfeltet på sidste side i ansøgningen. 

Sidste frist for ansøgning er mandag d. 29. maj 2023 kl. 23:59.

Væsentlige udvælgelseskriterier:

 • Placeringen for klubbens 1. hold i U17 Drenge i den igangværende sæson og hvor mange spillere der også spiller U17 i den kommende sæson. 
 • Placeringen for klubbens 1. hold i den igangværende sæson i U16 og hvor mange af disse spillere, der spiller U17 i den kommende sæson. 
 • Placeringen for klubbens 1. hold i den igangværende sæson i U15 og hvor mange af disse spillere der spiller U17 i den kommende sæson. 

Puljeinddeling:
Der kan i forbindelse med puljeinddelingen af holdene blive taget hensyn til arbejdsgruppens interne indrangering af holdene. Dette betyder, at holdene, i et vist omfang, kan blive fordelt i puljerne ud fra en sportslig vinkel og altså ikke udelukkende en geografisk vinkel

Er der spørgsmål vedr. udfyldelse af ansøgningsskemaet, er klubben velkommen til at kontakte en af nedenstående:
Jens Jørgen Møller Nielsen, Hjørring - tlf. 2171 5880 - mail: jjmn@has.dk (Region 1)
Jørgen Trankjær, Holstebro - tlf. 2945 2095 - mail fodbold@vildbjerg-cup.dk (Region 2)
Søren Juul Jensen, Stouby - tlf. 4094 2025 - mail: juul@dbujylland.dk (Region 3)
Henry Matthiesen, Esbjerg - tlf. 7511 6816 / 2016 2952 - mail: ryhne@youmail.dk (Region 4)
Simon Sørensen, Otterup - tlf. 5186 2666 - mail: simon@nislevgaard.dk (DBU Fyn)