Ansøgningsrække: U16 Piger Liga 1

Information omkring ansøgning til U16 Piger Liga 1
På delegeretmødet d. 29. maj 2021 er der et forslag om mulig indførelse af en landsdækkende turnering for U16 Piger. For yderligere info se forslag 9 her.
Hvis dette bliver en realitet vil U16 Piger Liga 1 altså ikke afvikles som en ansøgningsrække i efteråret 2021. I så fald vil U16 Piger afvikles med en Liga 1 og Liga 2, som ombrydes midtvejs i efterårssæsonen, som vi også kender det for de øvrige pigerækker. 
Klubber som evt. har ansøgt om deltagelse i Liga 1 og som i dette tilfælde ikke bliver en del af den landsdækkende Liga, vil fortsætte i Liga 1 under DBU Jylland, men altså uden at det er en ansøgningsrække. 
Ovenstående er et vigtigt forbehold at kende for de klubber, der evt. ansøger om deltagelse i efterårets U16 Piger Liga 1. 
Hvis ikke der indføres en landsdækkende Liga afvikles U16 Piger Liga 1 i efteråret 2021 som beskrevet nedenfor (DBU's bestyrelse tager beslutning om den landsdækkende Liga 20. juni).

______________________________________________________________________________________

Der må i U16 Piger Liga 1 deltage spillere født i årg. 2006 og yngre. Herudover er det tilladt at benytte op til 3 spillere som er født i det sidste halve år (juli-december) af 2005. 
U16 Piger Liga 1 består i efteråret 2021 af op til 16 hold. DBU Jylland udpeger i samarbejde med DBU Fyn op til 16 hold ud fra ansøgning.
Rækken er en fællesturnering med DBU Fyn. 
En klub der ansøger om deltagelse i Liga 1, men som ikke bliver udpeget, vil automatisk blive overført til Liga 2. 
En klub kan max have et hold i Liga 1.
Licensklubberne 2021/2022 er sikret en plads i rækken, hvis de ønsker det. De skal dog ligesom alle andre tilmelde sig rækken i KlubOffice senest 3/6-2021, samt sende en mail til info@dbujylland.dk, hvor de skriver, at de ønsker at gøre brug af deres licens, og dermed blive indplaceret. Først når de har modtaget en bekræftelse er deres tilmelding godkendt. 

I skal udfylde ansøgningsskemaet via formularen i venstre menuen. 
I skal huske også at tilmelde holdet i KlubOffice. Jeres ansøgning er først registreret, når tilmeldingen er sket, og I har fået en bekræftelse på, at jeres ansøgning er modtaget. 

Omkring ansøgningen gælder følgende:

 • Kun kampe/resultater i DBU Jyllands turneringer kan bruges som ansøgningsgrundlag.
 • Antal spillede kampe i eks. 2020 og 2021 er spillede turneringskampe efteråret 2020 og foråret 2021.
 • Ansøgningsskemaet skal indsendes så tæt på fristen som muligt, så antallet af spillede kampe bliver så mange som muligt.
 • Udvælgelse af klubber foretages af en arbejdsgruppe nedsat af DBU Jyllands Ungdomsudvalg, hvor også DBU Fyn deltager. De udpegede klubber offentliggøres her på siden senest fredag d. 11. juni. 
 • Placeringer opnået i et samarbejde der ikke fortsætter i den aktuelle sæson, tæller normalt ikke med ved udvælgelsen. Dog vil man i den forbindelse vurdere en eventuel vedlagt redegørelse fra klubben, som retfærdiggør udvælgelse.
 • Såfremt der er informationer om spillere, der ikke kan angives i ansøgningen og som klubben mener er relevant for arbejdsgruppen, er klubben velkommen til at notere det i bemærkningsfeltet på sidste side i ansøgningsskemaet. 
  Bemærk: Der kan ved ansøgning kun søges på spillere, som på ansøgningsdatoen er medlem af klubben. Evt. forventede tilgang af spillere skal derfor påføres i bemærkningsfeltet på sidste side i ansøgningen. 

Sidste frist for ansøgning er torsdag d. 3. juni kl. 23:59. 

Væsentlige udvælgelseskriterier:

 • Placeringen for klubbens 1. hold i den igangværende sæson i U16 og hvor mange spillere der også spiller U16 i den kommende sæson.
 • Placeringen for klubbens 1. hold i den igangværende sæson i U15 og hvor mange af disse spillere der spiller U16 i den kommende sæson. 
 • Placeringen for klubbens 1. hold i den igangværende sæson i U14 og hvor mange af disse spillere der spiller U16 i den kommende sæson. 

Puljeinddeling:
Der kan i forbindelse med puljeinddelingen af holdene blive taget hensyn til arbejdsgruppens interne indrangering af holdene. Dette betyder, at holdene, i et vist omfang, kan blive fordelt i puljerne ud fra en sportslig vinkel og altså ikke udelukkende en geografisk vinkel.

Er der spørgsmål vedr. udfyldelse af ansøgningsskemaet, er klubben velkommen til at kontakte en af nedenstående:
Jens Jørgen Møller Nielsen, Hjørring - tlf. 2171 5880 - mail: jjmn@has.dk (Region 1)
Jørgen Trankjær, Holstebro - tlf. 2945 2095 - mail fodbold@vildbjerg-cup.dk (Region 2)
Søren Juul Jensen, Stouby - tlf. 4094 2025 - mail: juul@dbujylland.dk (Region 3)
Henry Matthiesen, Esbjerg - tlf. 7511 6816 / 2016 2952 - mail: ryhne@youmail.dk (Region 4)
Flemming Andersen, Svendborg - tlf. 22 72 77 42 - mail: flemming.fodbold@live.dk (DBU Fyn)