Spil dobbelt med supplerende spilletilladelse

Hvad er en supplerende spilletilladelse?

 

En supplerende spilletilladelse er en særlig dispensation, som giver den enkelte spiller tilladelse til at spille fodbold for to forskellige foreninger i en og samme turneringshalvdel. 

Vejledende retningslinjer:

 • Ansøgning og skriftlig anbefaling skal indsendes af en officiel kontaktperson
 • Det er den sekundære klub, der ikke har et spillercertifikat, der skal ansøge om supplerende spilletilladelse. Den primære klub, der har certifikatet, skal anbefale, at der udstedes en supplerende spilletilladelse til den sekundære klub.
 • Der skal være en særlig begrundelse
 • Supplerende spilletilladelse tildeles som udgangspunkt for et halvt år ad gangen
 • Det er muligt at ansøge om en forlængelse
 • Gælder kun for børne og ungdomsspillere.
 • Der skal tages geografiske hensyn
 • Det er ikke tilladt at benytte supplerende spilletilladelse, hvis primære og sekundære klub er i samme pulje
 • Der skal være niveauforskel 
 • Man kan ikke få tilladelse til at spille 11-mands senior i to forskellige klubber
 • Tilladelsen gives til ét bestemt hold i den sekundære klub – uanset om klubben har flere hold i årgangen
 • Den primære klub kan anvende spilleren fleksibelt på klubbens øvrige hold. Det kan klubben med den supplerende spilletilladelse ikke.


Ansøgningen sendes pr. mail.