Persondata i dansk fodbold

EU's nye Databeskyttelsesforordning træder i kraft i maj 2018.
Hvilken betydning har det for forbund og klubber?

Nyt pr. 25. maj:

Idag træder den nye Databeskyttelsesforordning i kraft.

Vi har allerede oplyst alle vores medlemmer, dvs. både spillere, frivillige, trænere m.m., om hvordan og hvorledes vi behandler deres deres personoplysninger - dette er sket via Fodboldpasset. Der ligger endvidere nye vejledninger og dokumenter her på siden, og vi anbefaler alle, at gennemgå tjeklisten for at se, hvad I skal være opmærksomme på.

Såfremt I udsender nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale, vil vi anbefale jer at sende et lille skriv ud, om jeres behandling af deres personoplysninger, link til jeres privatlivspolitik etc. Der ligger forslag til tekst længere nede på siden (brev til CRM-kunder). Det svarer i øvrigt til de mails, som I formodentlig alle er blevet spammet med de sidste par dage.

Sidst, men ikke mindst vil vi gerne bede om forståelse, hvis vi ikke svarer så hurtigt på henvendelser pt., der er meget travlt - men vi arbejder så hurtigt, som vi kan.


Nyt pr. 17. maj:
Folketinget har i dag, den 17. maj 2018, vedtaget de supplerende regler i den nye databeskyttelseslov, og den kan ses her.
Databeskyttelsesloven kommer til at gælde ved siden af databeskyttelsesforordningen og træder i kraft den 25. maj 2018. Fra samme tidspunkt gælder forordningen umiddelbart og direkte i samtlige EU-medlemslande. Databeskyttelsesloven skal supplere og præcisere bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen. 

Loven indeholder f.eks. regler om:
 • adgangen til behandling af oplysninger om personnumre (CPR-numre). Disse regler svarer til de nugældende regler. Private får dog, i modsætning til tidligere, også mulighed for at behandle oplysninger om personnumre, når de særlige betingelser for behandling af følsomme personoplysninger er opfyldte.
 • behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold, der bl.a. kan finde sted på baggrund af den registreredes samtykke
 • videregivelse af personoplysninger fra en virksomhed til en anden med henblik på markedsføring, der kræver udtrykkeligt samtykke fra forbrugeren i overensstemmelse med reglerne i markedsføringslovens § 10
 • begrænsninger i de registreredes rettigheder, herunder hvornår oplysningspligten ved behandlingen af personoplysninger kan fraviges, og anmodning om indsigt i egne personoplysninger kan afvises.

Forordningen vil få stor betydning for, hvordan offentlige og private virksomheder må indhente, bruge og opbevare personlige data. Behandling af personoplysninger finder sted, når I som forening f.eks. registrerer medlemmer og frivilliges navne, adresser mv. på en computer eller har oplysningerne liggende i en mappe, papirkartotek eller lignende.

Hvordan de nye EU-regler konkret vil påvirke foreninger og frivillige organisationers brug og behandling af personoplysninger, vil vi løbende søge at besvare på denne side ved hjælp af pjecer, retningslinjer og FAQ. Vi vil også udarbejde skabeloner til brug for databehandleraftaler, fortegnelser over databehandlingsaktiviteter mv.

I forhold til jeres medlemmer, så vil det kommende Fodboldpas i høj grad være medvirkende til overholdelse af væsentlige aspekter af forordningen. Læs mere om fodboldpasset her.

Vi vil løbende holde jer orienteret om, hvad EU's databeskyttelsesforordning betyder for foreninger og organisationer. Abonner på vores nyhedsbrev her. Såfremt I har spørgsmål, så skriv endelig til Data Protection Manager i DBU, Tanja Koch Rasmussen på persondata@dbu.dk

Få et overblik over ændringerne - altså forskellene fra før til efter 25. maj 2018.

Vejledninger:

Introduktion til Databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelse i dansk fodbold - principper for lovlig behandling og opbevaring

Databeskyttelsesforordningen - hvad I må/ikke må som klub/forening

IT-leveregler i dansk fodbold

Retningslinjer for billeder m.m. 

Retningslinjer for kommunikation og reklame m.m.


Værktøjer:

Tjekliste til implementering af de nye databeskyttelsesregler

Skabelon til fortegnelse over databehandlingsaktiviteter

Skabelon til databehandleraftale - dansk
Skabelon til databehandleraftale - engelsk

Skabelon til privatlivspolitik - dansk
Skabelon til privatlivspolitik - engelsk

Privatlivspolitik for klubberne 

Skabelon til IT-politik

Skabelon til oplysningspligt m.m.

Skabelon til samtykke vedr. billeder

Skabelon til IT sikkerhedsgennemgang


Datatilsynet:

Generel informationspjece om databeskyttelsesforordningen

Samtykker

Dataansvarlige og databehandlere

Håndtering af brud på datasikkerheden

De registreredes rettigheder
Tekst til hjemmeside: 

GDPR tekst til hjemmesiden for medlemmer 

Dataansvar for IT-systemer:

Fælles dataansvar for IT-systemer i DBU-regi 

Aftale om fælles dataansvar vedrørende DBU og klubberne 


Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

5

 • Hej Viktor,
  Det gør du her: https://www.dbu.dk/dataformular
  Mvh/Casper
  28. august 2018, 09:50    
  Casper Bech


 • Hvordan sletter jeg min profil?
  18. august 2018, 19:57    
  Viktorjulius Nielsen


 • Hej med jer
  jeg har sendt spørgsmål til jer på mail for 2-3 uger siden.

  Hvor hurtigt kan man regne med at få svar?
  Hilsen Brigitte
  26. juni 2018, 13:44    
  Birgitte Wænnerstrøm


 • @Bent,

  Den finder du i KlubOffice. Se nyhed på forsiden.

  Beklager det sene svar.
  05. juni 2018, 21:26    
  Heidi Lüthje


 • Hej
  Hvor finder jeg en databehandlingsaftale i forhold til Klub Office og KampKlar)

  Hilsen
  Bent Fabricius
  HUI
  16. maj 2018, 16:17    
  Bent