Oppustelig fodboldbane

Den oppustelige fodboldbane ( 8,75 x 16 m) kan bruges både udendørs og indendørs.
Det koster kr. 400,- at leje banen én dag. Efterfølgende dage koster kr. 200,-. (ekskl. tranporten).
  

Oppustelig Bane

 
Lejebeløbet vil blive ført på klubbens faktura, som bliver udsendt i løbet af månedens udgang omkring lejetidspunktet.

I tilfælde af, at vi bliver nødsaget til at få banen sendt direkte fra én lejer til en anden, deler de to lejere denne transportudgift (de 2 lejere aftaler selv).

Lejebetingelser:

 • Den oppustelige bane med tilbehør er transportforsikret overalt i Danmark
 • Den oppustelige bane med tilbehør er brandforsikret (udendørs) overalt i Danmark. Banen er ikke forsikret mod hærværk udendørs.
 • Den oppustelige bane med tilbehør er brand- og tyveridækket i aflåst bygning overalt i Danmark. Selvrisiko er kr. 3000,-, der dækkes af udlejer i tilfælde af skade, hvor betingelsen vedr. aflåsning er 100% opfyldt.
 • Den oppustelige bane med tilbehør er udstillingsforsikret mod hærværk i bygning overalt i Danmark - INDENDØRS - inkl. simpel tyveri. Ingen selvrisiko.
 • Enhver skade skal øjeblikkeligt og senest 24 timer efter skadens opståen meldes til udlejer.
 • Lejer skal tilbagelevere det lejede udstyr i samme stand og antal, som det blev udleveret.
 • Kompressoren, der blæser banen op, må kun sluttes til 220 V stikkontakt.
 • Banen skal ved opstilling/brug altid være under konstant opsyn af ansvarlig voksen repræsentant for lejer, for at imødegå unødvendig slitage, misbrug og hærværk.
 • Banen skal udendørs helst opstilles på græs, og altid på et areal, der er efterset for skarpe genstande og i øvrigt skønnes ikke at kunne påføre banen skader.
 • Den oppustelige bane bør fortrinsvis anvendes af spillere op til 12 år
 • Banen er ikke en hoppepude. Børn må gerne læne sig op ad den, når de venter, men må altså ikke hoppe på, eller kaste sig i den.
 • Før sammenpakning skal evt. fugt og græsrester aftørres, og banen skal helst rulles sammen i TØR tilstand for at hindre ilde lugt og råd.
 • Banen vil være klar til brug efter ca. 1 minuts brug af kompressoren, der skal køre uafbrudt, så længe banen er i brug.
 • Ved lejeperiode over flere dage skal banen - udendørs - pakkes ned hver dag og opbevares forsvarligt jf. forsikringsdækning mod brand og tyveri, se pkt. 3 og 4