Kunstgræsstævne U8-U10

DBU Jylland Region 4 udbyder i den kommende vintersæson 2020/2021 kunstgræsstævner for følgende årgange:
U8 Drenge
U9 Drenge
U10 Drenge
U8 Piger
U9 Piger
U10 Piger 


Der afvikles 2 stævner henover vinteren, og alle stævner spilles på kunstgræsbaner. 
Man kan godt deltage, selvom man ikke selv har en kunstgræsbane til rådighed. 
Man er sikker på at spille på en af nedenstående datoer, men vi kan ikke sige om det bliver lørdag eller søndag, før puljer og kampprogram sendes ud. Det afhænger af hvilke baner vi lige har til rådighed, antal tilmeldte hold samt puljesammensætningen.
Puljer og kampprogram sendes ud i ugen efter tilmeldingsfristerne. 

Datoplan:
5. december 2020 / 6 december 2020 (1. stævne) 
30. januar 2021 / 31. januar 2021 (2. stævne)


Info om kampene:
• Der spilles kampe 5:5 á 2 x 10 minutters varighed
• Ved hvert stævne spiller hvert hold 3 kampe 

• Der spilles 2 separate stævner vinteren over
• Kampene afvikles på kunstgræsbaner rundt om i Region 4


Niveau:
Turneringen udbydes i 2 niveauer (A/B og C) for U8 Drenge, U9 Drenge og U10 Drenge.
Turneringen udbydes i 1 niveauer for U8 Piger, U9 Piger og U10 Piger. 

Tilmelding:
Tilmelding foregår via KlubOffice.
Frist for tilmelding til 1. stævne er: søndag d. 22. november 2020.
Frist for tilmelding til 2. stævne er: søndag d. 17. januar 2021.

Pris pr. hold:
Det koster 350,00 kr. pr. hold pr. stævne at deltage. 
I prisen er leje af kunstgræsbaner inkluderet.


Kunstgræsbane til rådighed:
Man kan godt deltage i kunstgræsturneringen, selvom man ikke selv har en bane til rådighed. 
Såfremt I har mulighed for at stille en kunstgræsbane til rådighed, så hører vi meget gerne fra jer!
Send en mail til Region4-post@dbu.dk  med hvilk(e) tid(er), I har mulighed for at booke.

K
ampledere:
Kampene dømmes af lokaldommer.
Man kan som arrangør vælge at ændre dommerprofilen via KlubOffice, såfremt man ønsker at DBU påsætter en dommer til kampene. 

Puljer og kampprogram offentliggøres:
1. stævne: uge 48
2. stævne: uge 3