Udvikling af pigemålmænd

Flyer Stina Lykke Seminar Forside

PROGRAM
HELE HOLDET ER MÅLMÆND!

17.00 - På banen

 • Velkomst ved DBU Jylland Region 3’s Pigevisionsgruppe - og vores målsætninger for 2019.
 • Introduktion til målmandstræning U8–U10: Den legende, naturligt pædagogiske tilgang. Hele holdet er
  målmænd.
 • U11-og op: Den almene målmand; på med handskerne. Basale øvelser, målmandens opgaver, målmandens rolle i holdtræning. Holdet har flere målmænd.

18.45 - I klubhuset - med spisning

 • Stina Lykke fortæller om, hvordan det er at være målmand fra barn til landsholdet - udfordringer og succeser.
 • Karina Kallehauge, som er klubrådgiver i DBU Jylland, fortæller om, hvor træneren henter sin viden om de
  små spillere. Fælder og muligheder i introduktionen til målmandsrollen. Info om M1-træneruddanelsen.
 • Målmanden er det halve hold: Målmandens psykologi og hvordan holdtræneren støtter og udvikler sin målmand.

21.00

 • Tak for i dag

DELTAGELSE ER GRATIS
Tilmeld her senest 18. september.
Bemærk: Der er plads til max. 60 deltagere.