Fleksibel spilleform

I M+32 og M+40 11-mandskampe gælder, at der ved henvendelse til modstanderholdet senest 2 timer før kampstart kan meddeles, at kampen spilles som 9-mands i stedet for 11-mands.

Modstanderholdet kan ikke afvise at spille kampen som 9-mands. Resultatet af kampen tæller uanset spilleformen og indberettes som normalt.
Der gælder samme regler i 9-mands som i 11-mands for pågældende aldersgruppe med undtagelse af banens størrelse, målfeltets størrelse og spillernes antal.

Det anmodende hold må stille med max. 10 spillere til en kamp, der ændres til 9-mands. Modstanderholdet må fortsat benytte op til 14 spillere.