Ombrydning i børnefodbolden - FORÅR 2021

Region 3 indførte fra efteråret 2018 en ny turneringsstruktur i børnefodbolden, hvor det primære fokus er på ”Bedre matchning for alle i børnefodbolden”. I forsøget på at skabe mere jævnbyrdige kampe vil alle børnerækker i U8-U12  blive ombrudt 1 ekstra gang i foråret 2021.

Bemærk: Alle hold i turneringen fra U8-U12 er automatisk overført fra efterårsturneringen 2020.

Bemærk: Alle kampe i foråret 2021 for U8-U12 afvikles som enkeltkampe.


3-MANDS U5-U8
For at øge fleksibiliteten for klubberne er 3-bold tilmeldingsstævner i foråret 2021. Alle hold, der tilmelder sig stævne 1, overføres automatisk til stævne 2 og herfra videre til stævne 3. Nye hold får mulighed for at tilmelde sig stævne 2 eller stævne 3 – eller eksisterende hold kan framelde sig. Evt. framelding skal ske via Kluboffice eller mail til Region 3, inden tilmeldingsfristen til stævnet.
Bemærk at U8 Piger i foråret 2021 – både kan spille 3-mands eller 5-mands.

Tilmeldingsstævnerne afvikles med faste spilledatoer, lørdag i uge 18, lørdag i uge 21 og søndag i uge 24. Arrangørklubben kan ændre i spilletidspunktet, men datoen kan kun ændres, hvis alle klubber godkender det.

Klubber, der er tilmeldt til 3-mands og ikke kan afvikle stævner i uge 18, 21 og 24, bedes give besked om det til region3@dbyjulland.dk

Datoplan 3-mands
a. Stævne 1 lørdag d. 8. maj – tilmeldingsfrist d. 11. april
Redigeringsfase 15/4 – 19/4. Endelig spilleplan 20/4
Hold, der deltager i stævne 1, overføres automatisk til stævne 2
b. Stævne 2 lørdag d. 29. maj – tilmeldingsfrist d. 2. maj
Redigeringsfase 5/5 – 9/5. Endelig spilleplan 10/5
Hold der deltager i stævne 2 overføres automatisk til stævne 3
c. Stævne 3 søndag d. 20. juni - tilmeldingsfrist d. 30. maj
Redigeringsfase 3/6 – 6/6. Endelig spilleplan 7/6
d. Fast spilledag for 3-mands er lørdag i uge 18, lørdag i uge 21 og søndag i uge 24.


5-MANDS U8/U9
U8 og U9 afvikler 5 kampe – hvor der ombrydes efter kamp 2.
Tilmeldingsfrist er 21. marts.

Datoplan U8/U9
a. Uge 16 og 18: 2 kampe – seneste spilledato 9/5-2021
Redigeringsfase 30/3 – 5/4. Endelig spilleplan 6/4
b. Uge 19 : Ombrydning – nye puljer
c. Uge 21, 23 og 24: 3 kampe – seneste spilledato 23/6-2021
Redigeringsfase 14/5 – 17/5. Endelig spilleplan 18/5
d. U8-U9 Dr. A, C anbefalet spilledag lørdag
U8-U9 Dr. B anbefalet spilledag søndag
U8-U9 Pi. anbefalet spilledag søndag


5-MANDS U10
U10 afvikler 6 kampe – hvor der ombrydes efter kamp 3
Tilmeldingsfrist er 15. marts

Datoplan U10
a. Uge 15, 16 og 18: 3 kampe – seneste spilledato 9/5-2021
Redigeringsfase 26/3 – 30/3. Endelig spilleplan 31/3
b. Uge 19 : Ombrydning – nye puljer
c. Uge 21, 23 og 24: 3 stævner – seneste spilledato 23/6-2021
Redigeringsfase 14/5 – 17/5. Endelig spilleplan 18/5
d. U10 Dr. A, C anbefalet spilledag lørdag
U10 Dr. B anbefalet spilledag søndag
U10 Pi. anbefalet spilledag søndag


5-MANDS U11
U11C drenge og piger følger samme datoplan som U10, mens at U12/U13 5-mands afvikler 6 kampe – uden ombrydning – p.g.a. et begrænset antal hold i rækkerne. Anbefalet spilledag lørdag for drengene og søndag for pigerne.

Datoplan U12/U13 5-mands
a. Uge 15, 16, 18, 21, 23 og 24
U12/U13 5-mands afvikler 6 kampe – uden ombrydning – p.g.a. et begrænset antal hold i rækkerne.
b. Anbefalet spilledag lørdag for drengene og søndag for pigerne


8-MANDS U11
U11 afvikler 7 kampe – hvor der ombrydes efter kamp 3
Tilmeldingsfrist er 15. marts

Datoplan U11
a. Uge 15, 16 og 18: 3 kampe – seneste spilledato 9/5-2021
Redigeringsfase 26/3 – 30/3. Endelig spilleplan 31/3
b. Uge 19: Ombrydning – nye puljer
c. Uge 21, 22, 23 og 24: 4 kampe – seneste spilledato 23/6-2021
Redigeringsfase 14/5 – 17/5. Endelig spilleplan 18/5
d. U11 Dr. A, C anbefalet spilledag søndag
U11 Dr. B anbefalet spilledag lørdag
U11 Pi. anbefalet spilledag lørdag


8-MANDS U12
Alle rækker i U12 - Piger og Drenge - afvikles som enkeltkampe m/ombrydning i foråret 2021.
Tilmeldingsfrist er 15. marts

Datoplan U12 enkeltkampe m/ombrydning med 10 kampe
a. Uge 15-19: 5 kampe – seneste spilledato 12/5-2021
Redigeringsfase 26/3 – 30/3. Endelig spilleplan 31/3
b. Fredag d. 14/5: Ombrydning – nye puljer
c. Uge 21-25: 5 kampe – seneste spilledato 25/6-2021
Redigeringsfase 14/5 – 17/5. Endelig spilleplan 18/5
d. Anbefalet spilledag for enkeltkampe er onsdag


Vigtigt i forhold til ombrydning
For at Region 3 kan lave en optimal ombrydning, er det meget vigtigt, at alle resultater fra U8-U12 bliver indrapporteret – umiddelbart efter kampene er færdigspillede.

Ombrydningen af alle rækker fra U8-U12 vil i foråret 2021 ske i uge 19. Alle resultater skal således være indrapporteret senest mandag morgen i uge 19 for U8-U11, hvor ombrydningen starter. U12 rækker enkeltkampe skal være indrapporteret torsdag d. 13/5, hvor ombrydningen finder sted fredag.

Vi anbefaler at klubberne påsætter trænere og holdledere som kontaktpersoner på alle hold. I tilfælde af Region 3 mangler enkelte resultater, vil det være hurtigere at kontakte de enkelte trænere, frem for først at skulle forstyrre kampfordeleren.