Corona vejledning

Corona vejledning for Haller og Arrangørklubber

Corona-situationen kræver fortsat ekstra forsigtighed og ansvarlighed, når det handler om afvikling af fodboldkampe. Således også for indendørs fodbold.

Men det er glædeligt, at vi med de nuværende restriktioner stadig kan afvikle indendørs fodbold til gavn for både små og store. Tilmeldingstallene til både indefodbold og futsal ligger (forventeligt) under sidste vinters tal, men det er for hovedparten af rækkerne muligt at tilbyde indendørs turnering.

De indendørs stævner kan dog kun gennemføres, hvis I som arrangørklubber og haller påtager jer ansvaret for nedenstående forhold.

Arrangørklub/hal sørger for:

 • Deltagere: At der max. må være 50 deltagere i en aktivitet inkl. trænere/ledere/dommer/tidtagere/officials jf. det aktuelle forsamlingsforbud.
 • Tilskuere: At alle tilskuere skal sidde på en stol og med min. 1 meters afstand. Dette er et krav for at kunne dispensere fra forsamlingsforbuddet, som pt. er på 50 personer – vi opfordrer til, at der såvidt muligt kun medfølger evt. chauffører og dermed et meget begrænset antal tilskuere. Bemærk at spillere, der ikke spiller, er at betragte som tilskuere og skal derfor i alt sin væsentlighed sidde ned.
 • Omklædning: At der min. skal være 4 m2 gulvareal pr. person i omklædningsrummene. Der skal skiltes med, hvor mange personer der må opholde sig i hvert omklædningsrum. DBU Jylland opfordrer alle hold til at møde omklædt hjemmefra.
 • Rengøring: Efter hver stævnegruppe har spillet færdig, skal hallen tømmes helt for mennesker og rengøres, før den er klar til, at der kan indtræde en ny stævnegruppe. Rengøring: Det anbefales, at det øverste af banderne (hvor man typisk har ved med hænderne) samt målrammerne (stolper og overligger) afsprittes.
 • Cafeteria: Alle gående/stående i et cafeteria skal bære mundbind.
 • Lokale forhold: I samarbejde mellem hal og arrangørklub kan det besluttes, at der f.eks. ikke gives adgang til tilskuere eller omklædningsrum. Dette bør skiltes og meddeles forud til de deltagende hold i turneringen. Det anbefales, at der er en Corona-vejleder i hallen, der kan sikre overholdelse af Fodboldens Corona-regler.


DBU Jylland sørger for:

 • At planlægge 1 runde ad gangen i alle rækker, både indefodbold og futsal. På den måde kan vi løbende tilpasse turneringsformen til de aktuelle corona-restriktioner.
 • At planlægge slutspil (regionsfinaler/JM) efter jul efter de forhold, der aktuelt gør sig gældende til den tid. Her afventer vi situationen, og et slutspil kan kun afvikles, hvis det er praktisk muligt efter corona-restriktionerne til den tid.
 • At indlægge en pause mellem afvikling af forskellige stævnegrupper/puljer i samme hal, så der ikke bliver udfordringer med større grupperinger i forbindelse med ind-/udgange. Dermed er der også indlagt tid til rengøring/afspritning.
 • At opfordre alle hold til at sørge for omklædning hjemmefra. Herunder at medbringe egne overtræksveste.
 • At opfordre alle hold til ikke at medbringe for mange tilskuere.
 • At lave skabelonskilte til download/print til f.eks. tilskuere og omklædningsrum.
 • At holde klubberne løbende informeret om eventuelle ændringer i corona-reglerne. De opdaterede corona-regler kan altid findes på https://www.dbujylland.dk/corona.

 

Lad os glæde os over, at vi har mulighed for at tilbyde indendørs fodbold (indefodbold og futsal) for spillerne, og så må vi igen smøge ærmerne op for at give dem en god oplevelse på trods af corona-restriktioner. Og lad os vise myndighederne, at vi fortsat er ansvarlige i fodboldens verden, så vi kan få lov at spille fodbold, og få både bevægelse og glæde på skemaet for en masse fodboldspillere i en svær hverdag.

Læs hele Corona protokollen her