Kampfordelerne i DBU Jyllands nordlige og sydlige regioner, Region 1 og 4, bydes ind til et online fyraftensmøde.

Normalt ville DBU Jylland allerede i januar have afviklet kampfordelermøder over hele Jylland med alle de seneste turneringsnyheder fra delegeretmødet, men corona-situationen har stukket en kæp i hjulet.

Delegeretmødet er indtil videre udsat og de velkendte kampfordelermøder har indtil nu afventet situationen med delegeretmødet. I uge 10 afprøvede vi et fyraftensmødeformat for kampfordelerne i Region 2, og denne model fører vi nu videre rundt i Jylland

Bliv opdateret på fyraftensmøde
Fyraftensmødet for kampfordelerne i DBU Jylland Region 1 finder sted via Teams torsdag den 25.. marts, kl. 17-18, mens det tilsvarende møde i DBU Jylland Region 4 foregår onsdag den 24. marts, ligeledes kl. 17-18. Det foregår dermed online foran skærmen hjemmefra.
 
Mødets primære mål er at afklare forskellige nye turneringsscenarier i foråret (centralt og regionalt) pga. de til enhver tid gældende restriktioner. Derudover vil der være en kort orientering om nye relevante elementer i Kluboffice og naturligvis plads til spørgsmål og kommentarer.

DBU Jylland deltager i mødet med turneringsmedarbejdere fra DBU Jylland-kontoret i Tilst og regionskontorerne i hhv. Aalborg og Glejbjerg samt områdernes dommerpåsættere.

Tilmeld senest dagen før
Region 1 (Nord): Tilmelding foretages pr. mail til region1@dbujylland.dk senest onsdag den 24. marts (oplys venligst klub, navn og email-adresse på alle deltagerne), herefter sendes et mødelink til alle deltagere.

Region 4 (Syd): Tilmelding foretages pr. mail til region4@dbujylland.dk senest tirsdag den 23. marts (oplys venligst klub, navn og email-adresse på alle deltagerne), herefter sendes et mødelink til alle deltagere.

Fyraftensmøde for kampfordelerne i DBU Jylland Region 3 (Midt- og Østjylland) er også i planlægningsfasen, I hører mere herom snarest.