Evalueringsmøde - Børne-og ungdomsfodbold i Region 1

Det er blevet en god tradition at samles om bordet og snakke om året der gik i de regionale turneringer - og igen i år åbner vi dørene for børne-og ungdomsfolk i Nordjylland.

Onsdag den 4. november 2020 kl. 18.00 hos Gug B, Vissevej 26, 9210 Aalborg Sø

Det er her trænere, klubfolk og andre interesserede har mulighed for at komme med input og ideer til hvordan Børne- og Ungdomsfodbolden kan blive endnu bedre.

Mødet vil starte med spisning, som kan bestilles for den nette sum af 80 kr. inkl. 1 øl eller vand (trækkes over klubbens månedsfaktura)

Foreløbig Dagsorden
1. Velkomst v/børnegruppeformand Søren Larsen og ungdomsgruppeformand Jørgen Staun

2. Oplæg ved Mathias Krogh fra FNF (Fælles Nordjysk Fodboldsamarbejde) - Mathias vil fortælle om de foreløbige erfaringer med Topcentermodellen og lægge op til en drøftelse af, hvordan vi kan samarbejde om at skabe de bedste rammer for børnefodbolden i Nordjylland.
3. Evaluering af regionale børne- og ungdomsturneringer – ”bordet rundt”
    - 8:8 - Herunder ombrydning for U11 drenge
    - 5:5 - Herunder ombrydning for U8 drenge
    - 3:3 - Herunder "Løbende tilmelding"
4. Andre turneringer – orientering fra Børn & Ungdom
    - Futsal, Indefodbold, Vinterserie, begynderstævner

5. ”Børnefodbolden i en corona-tid”
6. Årsmødet
7. Eventuelt

Hvis I sidder med yderligere punkter til dagsordenen, så tøv ikke med at henvende jer til undertegnede.

Der er kaffe på kanden og vi er klar til at høre jeres ønsker, meninger og forslag til forbedringer.

Tilmelding skal sendes til Janne Hougaard fra DBU Jylland R1’s kontor på mail: jahr@dbujylland.dk

Gerne inden og senest torsdag den. 29. oktober 2020. Oplys gerne hvilken årgang og klub I repræsenterer.

Husk at oplyse om I ønsker at spise med.

20160804FB-K871.jpg
KONTORTID: Man-tors kl. 9-16 og fre kl. 9-14.30 DBU Jylland Region 1
Hornevej 2, 9220 Aalborg Ø 8939 9910

KALENDER NORDJYLLAND