Indstilling af priser

Klubberne har mulighed for at indstille egne frivillige ledere til Region 4's Initiativpris eller "Gør en forskel"-prisen.
Priserne uddeles på regionens årsmøde.

Region 4's Initiativpris
tildeles en person eller en gruppe af personer, der i løbet af året har taget et godt initiativ til styrkelse af fodbolden i klubben? Det kan være indenfor mange områder i klublivet;- herunder kursusvirksomhed, målsætning & organisation, medlemsfremgang, større træneraktivitet, øget forældrearbejde, alternative arrangementer, mm.
Modtagere af Initiativprisen modtager en pokal samt en check på kr. 1.000.

Klubbernes indstillinger til ovenstående pris skal være regionskontoret i hænde senest 1. november.
 
Gør en forskel-prisen
tildeles personer der har virket i klubben i mindst 10 år, og som i deres virke altid har været et eksempel til efterfølgelse.
Personer der har virket på børne- og ungdomsområdet, er meget velegnede.
Prisen gives kun til ulønnede personer og overrækkes i samarbejde med Jyske Bank.
Modtagerne af Gør en Forskel-prisen modtager et diplom samt en check på kr. 4.000.
 
Klubbernes indstillinger til ovenstående pris skal være regionskontoret i hænde senest 1. oktober.

Prismodtagerne vil blive udpeget ved regionens årsmøde.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første