Spilleregler U13 og ældre

§ 1. Banen

Banen og dens indretning skal være som følger:

Målene
:
Håndboldmål (3 x 2 m) med påsat net.

Udskiftningsområde
:
På sidelinjen–på det af turneringsledelsen anviste sted.

Håndboldbane
Futsalkampe afvikles som oftest på en håndboldbane.
I så fald anvendes arealet inden for målcirklen som straffesparksfelt, og straffesparksmærket placeres på straffesparksfeltets forreste linje, midt for målet.
Der gøres ikke brug af håndboldbanens frikastlinje og straffekastlinje.

§ 2. Bolden
Bolden skal være godkendt til Futsal.
Ydersiden skal være af læder eller andet passende materiale.
Der må ikke bruges bolde lavet af filt, da de kan være farlige for spillerne.

Boldstørrelse
U13 Drenge + U13 og U14 Piger bruger bold str.: 57-59 cm. i omkreds.
U14 Drenge og ældre + U15 Piger og ældre bruger bold str.: 62-64 cm i omkreds.

§ 3. Spillernes antal
Et hold består af 5 spillere, hvoraf en skal være målmand, plus indtil 7 udskiftningsspillere.
En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere.
Der er flyvende udskiftning. Den skal foregå i udskiftningsområdet.
Spilleren, der bliver skiftet ind, må ikke indtræde på banen, før den udskiftede spiller helt har forladt denne.
Overtrædelse medfører gult kort til den spiller, som træder for tidligt ind på banen.
Tilsvarende gælder, hvis udskiftningen foretages uden for udskiftningsområdet.
Kampen afbrydes, hvis et hold som følge af udvisninger (rødt kort) har mindre end 3 spillere på banen.

§ 4. Spillernes udstyr
Gummisko (ikke afsmittende) og benskinner skal benyttes.
Trøjerne skal være nummererede.
Sidstnævnte hold skal skifte til anden farve i tilfælde af trøjelighed.
Der skal bæres benskinner.

§ 5. Dommere
En Futsalkamp afvikles med 1 el. 2 dommere – U16 og ældre har 2 dommere, mens U15 og yngre har 1. A-rækken i U15 har dog 2 dommere. 
Dommerens trøjefarve er sort.
Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort.

§ 6. Linjedommere
Anvendes ikke.

§ 7. Spilletid
Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege.
I U13 og ældre er spilletiden i A-rækker 1 x 19 min, mens alle B og C-rækker spiller 1 x 14 min.
Bemærk dog:
Herrer senior, U15 Piger A/B, U14 Piger A/B og U13 Piger A/B spiller i 18/19 turneringen kampe á 1 x 14 min. 

§ 8. Spillets igangsættelse
Førstnævnte hold stiller op på den banehalvdel som turneringsledelsen anviser.
Modspillerne skal være minimum 3 m fra bolden, indtil den er i spil.
Bolden er i spil, når sparket er taget, og den bevæger sig fremad.

§ 9. Bolden i og ude af spil
Spilles bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen, genoptages spillet med et indspark til modspillerne - tages fra det sted på sidelinjen, der er nærmest på det sted, bolden ramte loftet eller lign.

§ 10. Betingelser for scoring af mål
Jfr. Futsalloven.

§ 11. Offside
Reglen anvendes ikke.

§ 12. Utilladelig spillemåde
Ud over de i futsallovens § 12 nævnte tilfælde, dømmes der direkte frispark, hvis en spiller:
- glider ind i et forsøg på at spille bolden, når den bliver spillet eller forsøgt spillet af en modspiller (glidende tackling), undtagen målmanden i eget straffesparksfelt, medmindre han optræder hensynsløst eller udøver unødig styrke i tacklingen.
- får fysisk kontakt med en modspiller, før bolden, i et forsøg på at erobre den.

Personlig straf:
Ved brug af gult kort får det ingen umiddelbare konsekvenser for spilleren.
Ved brug af rødt kort skal den udviste spiller forlade banens umiddelbare nærhed. Der må indsættes en ny spiller efter 2 min.

§ 13. Frispark
Ved frispark skal modspillerne være mindst 5 m fra bolden, indtil den er i spil.
Bolden er i spil, når den er blevet sparket – rørt med foden.
Ved frispark i eget straffesparksfelt, skal modspillerne endvidere være uden for feltet.
Indirekte frispark til det angribende hold i straffesparksfeltet, tages på straffesparksfeltets forreste linje, tættest på det sted, hvor forseelsen blev begået.
Frispark skal tages inden 4 sekunder fra det tidspunkt, bolden er anbragt på det sted, hvorfra frisparket skal tages.
Overskrides de 4 sekunder, er der indirekte frispark til modspillerne.

§ 14. Straffespark
Med undtagelse af målmanden, og den spil­ler, der tager straffesparket, skal øvrige spil­lere være mindst 5 m fra straffesparks­mærket, bagved eller ved siden af dette.

§ 15. Indspark
Indkast udføres som indspark.
Der kan ikke scores direkte på indspark.
Ved indspark skal modspillerne være mindst 5 m fra bolden, indtil den er i spil.
Bolden skal ligge på linjen eller op til 25 cm fra denne (udenfor banen) – overtrædes dette, er der omspark til modpartiet.
Bolden er i spil, når den er blevet sparket eller rørt med foden.
Indsparket skal tages inden 4 sekunder fra det tidspunkt, hvor spilleren,der tager indsparket, har taget bolden i besiddelse.
Overskrides de 4 sekunder, er der indspark til modspillerne.

§ 16. Målkast
Ved målspark - der udføres som målkast - skal modspillerne være udenfor straffesparksfeltet indtil bolden er i spil.
Kastes bolden ved målkast direkte i modspillernes mål, dømmes der målkast.
Ved målkast, eller andre tilfælde, hvor målmanden har spillet bolden på egen banehalvdel, må han ikke spille den igen, før den er spillet af en modspiller eller kommer fra en dødboldsituation.
Målkast skal tages inden 4 sekunder efter, at målmanden har taget bolden i besiddelse.
Målmanden må i alle tilfælde kun røre eller kontrollere bolden med hænder eller fødder på egen banehalvdel i 4 sekunder.
Overskrides de 4 sekunder, er der indirekte frispark til modspillerne.

§ 17. Hjørnespark
Bolden placeres inden for hjørnefeltet.
Ved hjørnespark skal modspillerne være mindst 5 m fra bolden, indtil den er i spil.
Bolden er i spil, når den er blevet sparket eller rørt med foden.
Hjørnesparket skal tages inden 4 sekunder fra det tidspunkt, hvor spilleren, der skal tage det, har taget bolden i besiddelse.
Overskrides de 4 sekunder, er der målkast til modspillerne.I alle A-rækker spilles der også med:

1.  Akkumulerede frispark:

Akkumulerede frispark (omhandler direkte frispark) – nedenstående er et lille udsnit af reglerne vedr. akkumulerede frispark

De 5 første akkumulerede frispark i hver halvleg er ”normale
Fra det 6. akkumulerede frispark er flg. gældende:

  • Modspillerne må ikke danne en ”mur”.
  • Spilleren der skal tage sparket skal kunne identificeres på forhånd
  • Målmanden skal være i målfeltet samt min. 5 m. fra bolde
  • Øvrige spillere på banen skal forblive bag en ”tænkt linje” på højde med bolden (parallel med mållinjen) + min. 5 m. fra bolden
  • ”Kickeren” skal forsøge at score
  • Ingen spillere må røre bolden før målmanden el. stolper har rørt bolden – eller bolden har været ude


2. Timeout: Hvert hold kan anvende en pr. kamp. I kampe med 2 halvlege kan der anvendes en pr. halvleg. 


Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første