Turneringsbestemmelser for 11:11 og 8:8 Kvinder og Piger

Pointstilling
I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point.
Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge.
Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) flest kamppoint i indbyrdes kampe
3) bedste målforskel i indbyrdes kampe
4) flest scorede mål i indbyrdes kampe
5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
6) bedste målforskel i samtlige kampe
7) flest scorede mål i samtlige kampe
8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
9) flest vundne kampe.

I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) bedste målforskel i samtlige kampe
3) flest scorede mål i samtlige kampe
4) flest kamppoint i indbyrdes kampe
5) bedste målforskel i indbyrdes kampe
6) flest scorede mål i indbyrdes kampe
7) flest vundne kampe. 

Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge
1) bedste placering i puljen
2) færrest udeblivelser
3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
5) flest scorede mål per registrerede kampe.

Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Jylland – ud fra andre kriterier (f.eks. Fair play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering

I tilfælde af, at der skal findes en ekstra oprykker - hvis et hold har placeret sig på en oprykningsplads, men ikke er oprykningsberettiget - findes denne oprykker ved at finde det næste oprykningsberettigede hold i den pågældende pulje.

I tilfælde af, at der skal ske en tvangsnedrykning af et hold, fordi ingen klub kan deltage med mere end et hold i JS, findes erstatningsholdet ved at suspendere nedrykning for det bedstplacerede nedrykkede hold i den pulje, hvor det tvangsnedrykkede hold har spillet.


Generelt - Kvinder

For spillere der er fyldt 15 år på spilletidspunktet.

GENERELT
 – KVINDESERIE VEST, JYLLANDSSERIEN, SERIE 1 og SERIE 2 
Såfremt der rykker flere end 2 jyske hold ned fra 1. division, skal der foretages ekstraordinær nedrykning(er) fra KSV, JS og Serie 1. Såfremt færre end 2 jyske hold rykker ned fra 1. division, skal der suspenderes nedrykning(er) fra KSV, JS og Serie 1.
Såfremt der ikke rykker et fynsk hold ud af KSV, skal der foretages ekstraordinær nedrykning fra JS og Serie 1.

Kvindeserie Vest (fællesrække med DBU Fyn)
Kvindeserie Vest består af 16 hold, fordelt i 2 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.
Efter 1. turneringshalvdel (efterår) rykker nr. 7 og 8 fra hver pulje ned i JS.
Øvrige hold forbliver i KVS
Efter 2. turneringshalvdel (forår) rykker nr. 1 fra hver pulje op i 1. division og nr. 7 og 8 fra hver pulje ned i JS.
Øvrige hold forbliver i KVS.
En klub/et samarbejde kan kun have ét hold i Kvindeserie Vest. Hvis en klub/et samarbejde, der har hold i Kvindeserie Vest, rykker ned fra 1. division, rykker holdet i Kvindeserie Vest ned i Jyllandsserien.

Jyllandsserien 
Jyllandsserien består af 24 hold, fordelt i 3 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.
Efter 1. turneringshalvdel (efterår) rykker nr. 1 fra hver pulje op i KSV og nr. 7 og 8 fra hver pulje ned i Serie 1.
Øvrige hold forbliver i JS.
Efter 2. turneringshalvdel (forår) rykker nr. 1 fra hver pulje op i KSV og nr. 7 og 8 rykker ned i Serie 1.
Øvrige hold forbliver i JS.
En klub/et samarbejde kan kun have ét hold i Jyllandsserien. Hvis en klub/et samarbejde, der har hold i Jyllandsserien, rykker ned fra KSV, rykker holdet i Jyllandsserien ned i Serie 1.

Serie 1
Serie 1 består af 36 hold, fordelt i 6 puljer á 6 hold, der afvikler en dobbeltturnering.
Efter 1. turneringshalvdel (efterår) rykker nr. 1 fra hver pulje op i JS og nr. 5 og 6 rykker ned i Serie 2. Øvrige hold forbliver i Serie 1.
Efter 2. turneringshalvdel (forår) rykker nr. 1 fra hver pulje op i JS og nr. 5 og 6 rykker ned i Serie 2. Øvrige hold forbliver i Serie 1.
En klub/et samarbejde kan kun have ét hold i Jyllandsserien. En klub/et samarbejde der har hold i Jyllandsserien, kan således ikke rykke op fra Serie 1.

Serie 2
De tilmeldte hold opdeles i puljer á op til 6 hold og afvikler en dobbeltturnering. 
Efter 1. turneringshalvdel (efterår) rykker nr. 1 fra hver pulje op i S1. De øvrige hold forbliver i Serie 2.
Efter 2. turneringshalvdel (forår) rykker nr. 1 fra hver pulje op i S1. De øvrige hold forbliver i Serie 2.
Der er ingen nedrykning fra Serie 2. 


Generelt - Ungdom

Puljevinderne spiller om det jyske mesterskab i hver række.
Kampene spilles efter 2. turneringshalvdel (forår) i juni måned.
Afviklingen afhænger af antallet af puljevindere og DBU Jyllands Ungdomsudvalg fastsætter afviklingen.
Hold med lavere slutplacering end nr. 3 vil i intet tilfælde kunne kåres som puljevinder eller kunne spille om det jyske mesterskab.

Hvor geografi og andre specielle forhold taler herfor, kan DBU Jylland inddele holdene i puljer med et andet antal end det, der er anført i rækkebeskrivelserne.


Se rækkebeskrivelserne for piger her.

Se her hvilke rækker der er omfattet af DBU Fyn/DBU Jylland-samarbejdet.Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første