11:11 og 8:8 Herrer og Drenge


Turneringsbestemmelser for fodboldturneringen   Generelt - Ungdom
Generelt Herrer   U19 Drenge
Generelt Jyllandsserien   U17 Drenge
Generelt Serie 1, Serie 2, Serie 3 og Serie 4   U16 Drenge
Generelt - Serie 5    U15 Drenge
Oldboys og Veteraner   U14 Drenge 
    U13 Drenge 8:8/11:11


Pointstilling
I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point.
Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge.
Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

I turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes to eller fire gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) flest kamppoint i indbyrdes kampe
3) bedste målforskel i indbyrdes kampe
4) flest scorede mål i indbyrdes kampe
5) flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
6) bedste målforskel i samtlige kampe
7) flest scorede mål i samtlige kampe
8) flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
9) flest vundne kampe.

I turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes en eller tre gange) er prioriteringen
1) færrest udeblivelser
2) bedste målforskel i samtlige kampe
3) flest scorede mål i samtlige kampe
4) flest kamppoint i indbyrdes kampe
5) bedste målforskel i indbyrdes kampe
6) flest scorede mål i indbyrdes kampe
7) flest vundne kampe. 

Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge
1) bedste placering i puljen
2) færrest udeblivelser
3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”)
4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”)
5) flest scorede mål per registrerede kampe.

Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Jylland – ud fra andre kriterier (f.eks. Fair play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering

I tilfælde af, at der skal findes en ekstra oprykker - hvis et hold har placeret sig på en oprykningsplads, men ikke er oprykningsberettiget - findes denne oprykker ved at finde det næste oprykningsberettigede hold i den pågældende pulje.

I tilfælde af, at der skal ske en tvangsnedrykning af et hold, fordi ingen klub kan deltage med mere end et hold i JS, findes erstatningsholdet ved at suspendere nedrykning for det bedstplacerede nedrykkede hold i den pulje, hvor det tvangsnedrykkede hold har spillet.

Generelt - Herrer
For spillere der er fyldt 16 år på spilletidspunktet.


Generelt - Jyllandsserien
Hvis nedrykningen fra Danmarksserien bevirker, at Jyllandsserien vil komme til at bestå af flere end 32 hold, foretages ekstraordinær nedrykning af de(n) dårligste nr. 4. sidst.
Hvis nedrykning fra Danmarksserien bevirker, at Jyllandsserien vil komme til at bestå af færre end 32 hold, annulleres nedrykning for de(n) bedste nr. 3. sidst.
Hvis oprykning fra Jyllandsserien bevirker, at Jyllandsserien vil komme til at bestå af færre end 32 hold, annulleres nedrykning for de(n) bedste nr. 3. sidst.

Jyllandsserien
I 1. turneringshalvdel (efterår) består Jyllandsserien af 32 hold i 4 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.
Nr. 1, 2, 3 og 4 i hver pulje indplaceres i 2. turneringshalvdel (forår)s Jyllandsserien 1.
Nr. 5 og 6 i hver pulje samt de 2 bedste nr. 7 indplaceres i 2. turneringhalvdels Jyllandsserien 2.
De 2 dårligste nr. 7 samt nr. 8 i hver pulje rykker ned i Serie 1.

Hold i efterårets JS, der kvalificerer sig til forårets JS1, tager point med afhængigt af deres placering i JS:
Nr. 1 i hver pulje tager 3 point med
Nr. 2 i hver pulje tager 2 point med
Nr. 3 i hver pulje tager 1 point med

I 2. turneringshalvdel (forår) deltager 16 hold i Jyllandsserien 1, fordelt med 2 puljer á 8 hold.
Nr. 1 i hver pulje rykker op i Danmarksserien.
Nr. 2 i hver pulje spiller én kamp om den sidste oprykningsplads.
Kampen spilles på neutral bane senest 1 uge efter afslutning af JS1’s forårsturnering.
Øvrige hold forbliver i Jyllandsserien.
I 2. turneringshalvdel (forår) deltager 16 hold i Jyllandsserien 2, fordelt med 2 puljer á 8 hold.
Nr. 1, 2, 3, 4 og 5 forbliver i Jyllandsserien.
Nr. 6, 7 og 8 rykker ned i Serie 1.
En klub/et samarbejde kan kun have ét hold i Jyllandsserien. Hvis en klub/et samarbejde, der har hold i Jyllandsserien, rykker ned fra DS, rykker holdet i Jyllandsserien ned i Serie 1. 

Generelt - Serie 1 , Serie 2, Serie 3 og Serie 4
Hvis nedrykningen fra Danmarksserien bevirker, at Jyllandsserien vil komme til at bestå af flere end 32 hold, foretages ekstraordinær nedrykning af de(n) nr. 3. sidst med lavest pointtal.
Hvis nedrykning fra Danmarksserien bevirker, at Jyllandsserien vil komme til at bestå af færre end 32 hold, annulleres nedrykning for de(n) nr. 2. sidst med højest pointtal.
Hvis oprykning fra Jyllandsserien bevirker, at Jyllandsserien vil komme til at bestå af færre end 32 hold, annulleres nedrykning for de(n) nr. 2. sidst med højest pointtal.

Serie 1
Serie 1 består af 48 hold i 6 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.
Nr. 1 i hver pulje rykker efter 1. turneringshalvdel (efterår) op i Jyllandsserien 2.
Nr. 2, 3, 4, 5 og 6 i hver pulje forbliver i Serie 1.
Nr. 7 og 8 i hver pulje rykker efter 1. turneringshalvdel (efterår) ned i Serie 2.
Nr. 1 i hver pulje rykker efter 2. turneringshalvdel (forår) op i Jyllandsserien.
Nr. 2, 3, 4, 5 og 6 i hver pulje forbliver i Serie 1.
Nr. 7 og 8 i hver pulje rykker efter 1. turneringshalvdel (efterår) ned i Serie 2.
En klub/et samarbejde kan kun have ét hold i Jyllandsserien. En klub/et samarbejde der har hold i Jyllandsserien, kan således ikke rykke op fra Serie 1.

Serie 2
Serie 2 består af 96 hold i 12 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.
Nr. 1 i hver pulje rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel (forår) op i Serie 1.
Nr. 2, 3, 4, 5 og 6 i hver pulje forbliver i Serie 2.
Nr. 7 og 8 i hver pulje rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel (forår) ned i Serie 3.

Serie 3
Serie 3 består af 192 hold i 24 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.
Nr. 1 i hver pulje rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel (forår) op i Serie 2.
Nr. 2, 3, 4, 5 og 6 i hver pulje forbliver i Serie 3.
Nr. 7 og 8 i hver pulje rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel (forår) ned i Serie 4.

Serie 4
Serie 4 består af 288 hold i 36 puljer á 8 hold, der afvikler en dobbeltturnering.
Nr. 1 i hver pulje samt de 12 bedste nr. 2 rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel (forår) op i Serie 3.
De 24 dårligste nr. 2, alle nr. 3,4, 5 og de 12 bedste nr. 6 forbliver i Serie 4.
De 24 dårligste nr. 6, samt alle nr. 7 og 8 rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel (forår) ned i Serie 5.

Generelt - Serie 5
Hvis nedrykningen fra Danmarksserien bevirker, at Jyllandsserien vil komme til at bestå af flere end 32 hold, foretages ekstraordinær(e) nedrykning(er).
Hvis nedrykning fra Danmarksserien bevirker, at Jyllandsserien vil komme til at bestå af færre end 32 hold, annulleres nedrykning(er).
Hvis oprykning fra Jyllandsserien bevirker, at Jyllandsserien vil komme til at bestå af færre end 32 hold, annulleres nedrykning(er).

Serie 5
Serie 5 består af 432 hold i 72 puljer á 6 hold, der afvikler en dobbeltturnering.
Nr. 1 i hver pulje samt de 24 bedste nr. 2 rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel (forår) op i Serie 4.
De 48 dårligste nr. 2 samt nr. 3, 4 og 5 i hver pulje forbliver i Serie 5.
Nr. 6 i hver pulje rykker ned i Serie 6.
Hvis antallet af puljer i Serie 6 er højere end 72, vil et antal af de dårligste nr. 5 rykke ned i Serie 6.
Hvis antallet af puljer i Serie 6 er lavere end 72, vil der ske suspension af nedrykning for et antal af de bedste nr. 6.

Serie 6
De tilmeldte hold opdeles i puljer á op til 6 hold og afvikler en dobbeltturnering.
Nr. 1 i hver pulje rykker efter 1. og 2. turneringshalvdel (forår) op i Serie 5.
Resten forbliver i Serie 6.
Hvor geografi og andre specielle forhold taler herfor, kan DBU Jylland inddele Serie 6-holdene i puljer med et andet antal.


Old Boys A/B og Veteraner
Består af de tilmeldte hold.
Old Boys: Spillerne skal være fyldt 32 år på spilletidspunktet.
Veteraner: Spillerne skal være fyldt 40 år på spilletidspunktet.
Superveteraner: Spillerne skal være fyldt 45 år på spilletidspunktet.
Turneringen køres uafhængigt af DBU Jyllands øvrige turneringer og administreres af regionerne.
Der spilles frem til det jyske mesterskab i Old Boys A og B samt Veteraner.


Generelt - Ungdom

Puljevinderne spiller om det jyske mesterskab i hver række.
Kampene spilles efter 2. turneringshalvdel (forår) i juni måned.
Afviklingen afhænger af antallet af puljevindere og DBU Jyllands Ungdomsudvalg fastsætter afviklingen.
Hold med lavere slutplacering end nr. 3 vil i intet tilfælde kunne kåres som puljevinder eller kunne spille om det jyske mesterskab.

Hvor geografi og andre specielle forhold taler herfor, kan DBU Jylland inddele holdene i puljer med et andet antal end det, der er anført i rækkebeskrivelserne.


Se rækkebeskrivelserne for drenge her.
.
Se her hvilke rækker der er omfattet af DBU Fyn/DBU Jylland-samarbejdet.Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første