DBU Jyllands Guldemblem

Nålen er indstiftet den 28.8.1943 

Målgruppe
DBU Jyllands centrale bestyrelse
• 10 års bestyrelsesarbejde samt min. 10 års klubarbejde herudover.
 
Regionsbestyrelsesmedlemmer 
• 20 års bestyrelsesarbejde samt min. 10 års klubarbejde herudover. 

Klubledere 
• 30 års frivilligt fodboldarbejde i en klub/forening, heraf minimum 20 år som enten bestyrelsesmedlem i fodboldklub eller fodboldudvalgsmedlem i flerstrenget forening.
 
Tid som direkte valgt hovedbestyrelsesmedlem i en flerstrenget forening med fodbold kan anvendes som supplement til de 20 år med max 5 år.
Alternativt minimum 40 års frivilligt fodboldarbejde i en klub.

• Det er en betingelse, at vedkommende har vist engagement i DBU Jyllands arbejde, herunder deltagelse i delegeret- og årsmøder 
• Udvalgsarbejde og arbejdsgrupper indenfor DBU Jylland kan anvendes som supplement til ovenstående 
• Den gerning, der er udført, skal være på amatørgrundlag
Der kan i særlige tilfælde gives dispensation for sidstnævnte. Dispensationen kan gives efter indstilling fra Arbejdsgruppen for Hædersbevisninger til DBU Jyllands bestyrelse.

Hvem indstiller 
Klubben kan indstille personer til at modtage DBU Jyllands.Guldemblem.
Regionsbestyrelsen kan indstille egne DBU Jylland-ledere (også forhenværende).

Ansøgning/indstilling 
Ingen særlig blanket. 
Indstilling skal indsendes til DBU Jyllands kontor.

Ansøgningen må være DBU Jylland i hænde senest én måned før emblemet forventes overrakt.
Den skal indeholde en kronologisk oversigt med angivelse af, hvad kandidaten har lavet i klubben/organisationen unionen (med angivelse af årstal) foruden en kort begrundelse for indstillingen.
Hvis en person i en periode alene har fungeret som lønnet træner/leder (modtager af A-indkomst), regnes denne periode ikke med i åremålsoptællingen.

Overrækkelse 
Overrækkelsen foretages af et DBU Jylland-bestyrelsesmedlem, et regionsbestyrelsesmedlem eller en anden person udpeget af DBU Jyllands regionsbestyrelse. 
Der medfølger et diplom fra DBU Jylland .

Tildeling 
DBU Jyllands bestyrelse foretager vurdering. Tildeling af Guldemblemet kan kun ske, hvis ¾ af DBU Jyllands bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
Det er en forudsætning, at den pågældende klubleder har modtaget DBU Jylland sølvemblem og DBU Jylland Hædersemblem.
Desuden kan man tidligst modtage Guldemblemet 2 år efter man har modtaget DBU Jylland sølvemblem og tidligst 1 år efter man har modtaget DBU Jylland Hædersemblem.

Særligt 
Nålen må kun bæres af indehaveren.
DBU Jylland Guldemblem kan ikke tildeles en person, der ikke indenfor de seneste fem år har været aktiv i en klub under DBU eller DBU Jylland, eller aktiv i en bestyrelse, udvalg/arbejdsgruppe under DBU Jylland.
Der kan i særlige tilfælde dispenseres for ovennævnte.
Ved dødsfald stilles der ikke krav om tilbagelevering af Guldemblemet. 

Se modtagere af DBU Jyllands Emblem her