Regnskab og budget

Her kan du finde DBU Jyllands regnskab for 2018/2019 og budgettet for 2019/2020.

Tendenserne i årets regnskab beskrives i korte træk i beretningen fra økonomiansvarlig, Hans Mogensen, som du kan finde her.

De generelle og overordnede principper i DBU Jyllands økonomiske politik beskrives her.

Den skriftlige økonomiberetning vil desuden blive suppleret af en mundtlig fremlæggelse på selve delegeretmødet.