DELEGERETMØDET UDSÆTTES

Pga. coronarestriktioner for bl.a. afholdelse af møder i konferencefaciliteter må DBU Jyllands delegeretmøde, planlagt til 8. januar 2022 i Herning Kongrescenter, desværre udsættes. Vi vender tilbage med nyt om mødet snarest muligt.


Der indkaldes hermed til delegeretmøde i DBU Jylland lørdag den 8. januar 2022 i MCH Herning Kongrescenter kl. 10.00.


På vores særlige tema på hjemmesiden kan man finde alle relevante informationer om delegeretmødet. Bl.a. det præcise program. Vi opdaterer løbende temaet med oplysninger og materiale.

Endelig behandling af forslag
På delegeretmødet skal klubberne først og fremmest tage endelig stilling til den samlede forslagspakke, som består af omkring 20 forslag.

Alle forslag er blevet drøftet på de regionale årsmøder i november, men for at kunne træde endeligt i kraft skal de have opbakning af de jyske klubber på delegeretmødet.

Forslagspakken vil i sin fulde ordlyd blive offentliggjort her på hjemmesiden senest den 15. december.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelse
 3. Forelæggelse af regnskab og budget
 4. Indkomne forslag
 5. Orientering om forslag til DBU Bredde og DBU
 6. Valg af formand
 7. Valg af næstformand
 8. Valg af økonomiansvarlig
 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af appeludvalg
 11. Valg af disciplinærudvalg
 12. Valg af indtil 3 revisorer, hvoraf én skal være registreret/statsautoriseret
 13. Eventuelt

Nærmere oplysninger om kandidater til valgene, beretning m.v. vil blive offentliggjort her på hjemmesiden inden jul.

OBS: CORONAPAS ER OBLIGATORISK
Der skal fremvises gyldigt coronapas, jf. myndighedernes retningslinjer for indendørs arrangementer.


Stemme- og taleret
Hver medlemsklub kan sende højst to deltagere med stemme- og taleret, men må i øvrigt være repræsenteret med et ubegrænset antal deltagere.

Kun foreninger, der har deltaget på et af de regionale årsmøder i november, har stemmeret på det ordinære delegeretmøde i januar (man har dog haft mulighed for at ansøge om dispensation fra denne regel forud for det regionale årsmøde).

De stemmeberettigede skal senest den 1. december være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år.