Delegeretmødets dagsorden

DBU Jyllands delegeretmøde afvikles traditionen tro i starten af januar - denne gang 9. januar 2021. Vær med til at forme fremtidens jyske turneringer.

Delegeretmødets dagsorden ser således ud:

1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelse og udvalg
3. Forelæggelse af regnskab og budget
4. Indkomne forslag
5. Orientering om forslag til DBU Bredde og DBU
6. Valg af formand (først i 2022)
7. Valg af næstformand
8. Valg af økonomiansvarlig
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (1 i 2021 og 1 i 2022)
10. Valg af appeludvalg
11. Valg af disciplinærudvalg
12. Valg af indtil 3 revisorer, hvoraf én skal være registreret/statsautoriseret
13. Eventuelt