Delegeretmødet

DELEGERETMØDET UDSÆTTES TIL DEN 12. MARTS

Lempelse af covid19-restriktionerne og genåbningen af landets konference-faciliteter betyder, at DBU Jylland har kunnet fastsætte tidspunkt og sted for delegeretmødet, og det bliver lørdag den 12. marts 2022 i MCH Herning Kongrescenter.


På denne side kan du følge med løbende i delegeretmødeoptakt og -opfølgning.


DBU Jyllands delegeretmøde afholdes som del af Fodboldens Dag, der består af inspirationsoplæg og netværk om formiddagen og delegeretmøde om eftermiddagen. I 2022-udgaven udgår inspirationsoplæg og netværk om formiddagen dog.

Delegeretmødet er DBU Jyllands højeste myndighed over bestyrelsen og forretningsudvalget. Det afholdes hvert år i januar, hvor alle interesserede medlemsklubber samles til behandling af ændringsforslag og valg af nøgleposter i organisationen. Desuden aflægger formanden årsberetning og den økonomiansvarlige fremlægger regnskab og budget.

De delegerede vælger DBU Jyllands formand, næstformand, økonomiansvarlige og to bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen. DBU Jyllands bestyrelse består af de på delegeretmødet valgte samt de fire regionsformænd. Forretningsudvalget består af formand, næstformand og økonomiansvarlig.

Kun foreninger, der har deltaget på et af de regionale årsmøder i november, har stemmeret på det ordinære delegeretmøde i januar. Hvis man ikke har mulighed for at deltage på et årsmøde, kan man dog ansøge om stemmeret på delegeretmødet.

Det er yderligere et krav for at opnå stemmeret, at en forening har deltaget i og gennemført en turnering. Hver forening har op til to stemmer, men personlig tilstedeværelse er et krav for at være stemmeberettiget, og der er kun én stemme pr. delegeret.

Forslag fra foreninger kan kun behandles på delegeretmødet, hvis de i forvejen har været behandlet på de regionale årsmøder i november.

Læs mere om delegeretmødet i DBU Jyllands love og regler.