MENU

Sådan gik det forslagene

Hele 29 forslag blev behandlet af flere end 300 jyske fodboldledere på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning. 23 forslag blev vedtaget, mens seks forslag faldt.

Sådan gik det forslagene
Foto: Bob Gisselmann

AF: Marie Lauridsen, DBU Jylland Kommunikation//

Mange jyske fodboldledere bidrog til debatten på DBU Jyllands delegeretmøde 2019 i MCH Herning Kongrescenter. Især vakte forslagene om drenge- og pigeungdomsrækkerne talelysten hos de delegerede. 

I alt blev 23 af de 29 forslag vedtaget, mens de resterende seks blev forkastet. Ét af de forkastede var forslag 19 om sæsonstart fri af nedrykningsregler, der trods 117 stemmer for ikke levede op til kravet om kvalificeret flertal (to tredjedele flertal), som er påkrævet for, at der kan vedtages ændringer af DBU Jyllands turneringsreglement.

I alt blev 29 forslag behandlet på mødet, og her kan du se, hvordan det gik de enkelte forslag. Under skemaet finder du en uddybende liste med de vedtagne forslag samt, hvad de betyder.

SÅDAN STEMTE KLUBBERNE
Nr. Emne Ja Nej Bemærkning
1 Principerklæring 2.0 for DBU Bredde     enstemmigt vedtaget
2 Halvårsspiller/kvartalsspiller     forkastet
3 Antal halvårsspillere på 5-mandshold     forkastet
4 Indrangering af U19 Drenge     enstemmigt vedtaget
5 Holdantal i U19 og U17 Drenge Liga 1     flertal for
6 Pigeungdomsårgange 22 149 forkastet
7 Turneringsstruktur for pigeungdom     flertal for
8 Landsdækkende U15 Drenge øverste niveau     flertal for
9 Ændring af to øverste niveauer i U14 Drenge     flertal for
10 Ændring af to øverste niveauer i U13 Drenge     flertal for
11 Holdantal pr. klub i U13-U15 Drenge     forkastet
12 Pointoverførsel efterår-forår Kvindeserie Vest     enstemmigt vedtaget
13 Turneringsstruktur Serie 2 Kvinder     enstemmigt vedtaget
14 Playoffkampe om op-/nedrykning i Serie 4-JS     enstemmigt vedtaget
15 Turneringsstruktur for Serie 4, 5 og 6 Herrer     enstemmigt vedtaget
16 Pointoverførsel i Serie 5 og 6     enstemmigt vedtaget
17 Seniorfodbold i to klubber     forkastet
18 Fleksibilitetsregel også for 1. årsspillere     enstemmigt vedtaget
19 Sæsonstart fri af nedrykningsregler 117 54 forkastet (kvalificeret flertal (to tredjedele for) ikke opnået)
20 Modstanderafbud tæller som afviklet kamp 130   vedtaget
21 Datoplan for serie- og ligarækker efterår     enstemmigt vedtaget
22 Fleksibel spilleform i "Ældre"-rækkerne     enstemmigt vedtaget
23 Turneringssamarbejde med DBU Fyn     enstemmigt vedtaget
24 Fælles turneringsreglement med DBU Fyn     enstemmigt vedtaget
25 70 årsreglen     flertal for
26 Tilføjelse af vinterudvalg     flertal for
27 Pointtildeling ved udtrækning     flertal for
28 Fratagelse af hjemmebane     flertal for
29 Reglementer for indefodbold og futsal     flertal for

Vedtagne forslag - og hvad det betyder


Forslag 1 - Principerklæring 2.0 for DBU Bredde
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: DBU Jyllands bestyrelse får mandat til at indgå i samarbejde om en ny organisering af dansk breddefodbold med de andre lokalunioner.
Gældende fra delegeretmødet 2019. Det forventes, at en ny organisationsmodel kan bringes til afstemning i første kvartal 2020.

Forslag 4 - Indrangering af U19 Drenge
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Flere U19-spillere kan spille fleksibelt på seniorhold.
Gældende fra efterårsturneringen 2019. 

Forslag 5 - Holdantal i U19 og U17 Drenge Liga 1
Status: Flertal for
Konsekvenser: Færre hold på øverste og næstøverste DBU Jylland-niveau.
Gældende fra efterårsturneringen 2019.

Forslag 7 - Turneringsstruktur for pigeungdom
Status: Flertal for
Konsekvenser: Der er ikke længere automatisk indplacering fra årgang til årgang, men i stedet ekstra ombrydning midt i efteråret. Der er færre hold på øverste niveau i U14, U15 og U16.
Gældende fra efterårsturneringen 2019. 

Forslag 8 - Landsdækkende U15 Drenge øverste niveau
Status: Flertal for
Konsekvenser: Liga 1 er en landsdækkende, DBU administreret række for licensklubber. Ingen nedrykning fra Liga 2 ved ombrydning fra efteråret til foråret. Kvalifikationskampe om seks oprykningspladser fra efterårets Liga 3 til forårets Liga 2.
Gældende fra efterårsturneringen 2019.

Forslag 9 - Ændring af to øverste niveauer i U14 Drenge
Status: Flertal for
Konsekvenser: Færre kampe i Liga 1. Ingen nedrykning fra Liga 1 og Liga 2 ved ombrydning fra efteråret til forår. Kvalifikationskampe om to oprykningspladser fra efterårets Liga 2 til forårets Liga 1 samt to oprykningspladser fra efterårets Liga 3 til forårets Liga 2.
Gældende fra efterårsturneringen 2019.

Forslag 10 - Ændring af to øverste niveauer i U13 Drenge
Status: Flertal for
Konsekvenser: Færre kampe i forårets Liga 1 og færre hold i Liga 1 og Liga 2. Der spilles fortsat 8-mands i efteråret og 11-mands i foråret.
Gældende fra efterårsturneringen 2019.

Forslag 12 - Pointoverførsel efterår-forår Kvindeserie Vest
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: De tre bedst placerede hold i efterårets Kvindeserie Vest tager henholdsvis 3, 2 og 1 point med over i forårets turnering. 
Gældende fra efterårsturneringen 2019. 

Forslag 13 - Turneringsstruktur Serie 2 Kvinder
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Der ombrydes midtvejs, så Serie 2 opdeles i Serie 2,1 og Serie 2,2. I Serie 2,1 spilles der er om oprykning til Serie 1 for første- og andenpladsen. 
Gældende fra forårsturneringen 2019.

Forslag 14 - Playoffkampe om op-/nedrykning i Serie 4-JS
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Der indføres playoffkampe om op- og nedrykning i rækkerne fra Serie 4 til Jyllandsserien. 
Gældende fra forårsturneringen 2019. 

Forslag 15 - Turneringsstruktur for Serie 4, 5 og 6 Herrer
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Der ombrydes midtvejs. Efter ombrydning spiller de bedste Serie 5-hold om oprykning til Serie 4. Efter ombrydning rykker de dårligst placerede Serie 5-hold i Serie 6 og spiller om oprykning til Serie 5 i næste halvsæson.
Gældende fra forårsturneringen 2019. 

Forslag 16 - Pointoverførsel i Serie 5 og 6
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Der overføres point ved ombrydning. De bedst placerede Serie 5-hold bliver i Serie 5 og medtager henholdsvis 3, 2 og 1 point. De to dårligst placerede Serie 5-hold rykker i Serie 6 og medtager henholdsvis 3 og 2 point. Alle Serie 6-hold bliver i Serie 6, men de bedst placerede medtager henholdsvis 3, 2 og 1 point (jf. vedtagelsen af forslag 15)
Gældende fra forårsturneringen 2019.

Forslag 18 - Fleksibilitetsregel også for 1. årsspillere
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Fleksibilitetsreglen gælder også 1. årsspillere. Hvis klubben ikke har et hold i spillerens egen årgang, betragtes klubbens nærmeste ældre årgang som spillerens årgang. 
Gældende fra forårsturneringen 2019. 

Forslag 20 - Modstanderafbud tæller som afviklet kamp
Status: Vedtaget med 130 stemmer for
Konsekvenser: En fastlagt, men ikke spillet kamp på grund af modstanderens udeblivelse eller afbud, løser en spiller fra det pågældende hold og tæller som karantæneafviklende.
Gældende fra efterårsturneringen 2019 – dog med det forbehold, at forslaget kræver en ændring i de fælles, landsdækkende turneringsregler eller en særregel for DBU Jylland.

Forslag 21 - Datoplan for serie- og ligarækker efterår
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Efterårsturneringen starter og slutter senere.
Gældende fra efterårsturneringen 2019.

Forslag 22 - Fleksibel spilleform i "Ældre"-rækkerne
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Muligheden for at spille 9-mands gælder også i DBU Jyllands 11-mandsrækker for Ældre (M+32, M+40, M+45, K+29).
Gældende fra forårsturneringen 2019.

Forslag 23 - Turneringssamarbejde med DBU Fyn
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: Samarbejdet med DBU Fyn om fælles turneringer fortsætter yderligere ét år.
Gældende fra delegeretmødet 2019.

Forslag 24 - Fælles turneringsreglement med DBU Fyn
Status: Enstemmigt vedtaget
Konsekvenser: I fællesrækkerne spilles der efter et nyt turneringsreglement, der udarbejdes mellem DBU Jylland og DBU Fyn.
Gældende fra delegeretmødet 2019.

Forslag 25 - 70 årsreglen
Status: Flertal for
Konsekvenser: Personer, der er fyldt 70 år, kan vælges til DBU Jyllands organer.
Gældende fra delegeretmødet 2019.

Forslag 26 - Tilføjelse af vinterudvalg
Status: Flertal for
Konsekvenser: Der indføres et vinterudvalg, som skal varetage turneringerne inden for diverse vintertilbud.
Gældende fra delegeretmødet 2019. 

Forslag 27 - Pointtildeling ved udtrækning
Status: Vedtaget
Konsekvenser: I rækker hvor der spilles fem eller færre kampe gælder det at, et hold, der udgår efter 3. spillerunde, bibeholder sine point og målscore, og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3, og holdet fremgår af stillingsoversigten. Udgår et hold inden 3. spillerunde, optræder det ikke i stillingsoversigten.
Gældende fra efterårsturneringen 2019. 

Forslag 28 - Fratagelse af hjemmebane
Status: Vedtaget
Konsekvenser: Hvis et hold er udeblevet/udvandret fra en kamp, kan det fratages hjemmekampen i næste indbyrdes opgør. Hvis modstanderholdet ønsker at anmode om det, skal de alene kontakte DBU Jylland. Det er således ikke længere et krav at modstanderholdet kontakter den berørte klub.
Gældende fra efterårsturneringen 2019.

Forslag 29 - Reglementer for indefodbold og futsal

Status: Vedtaget
Konsekvenser: Der udarbejdes særlige reglementer gældende for henholdsvis indefodbold og futsal.
Gældende fra futsal-/indefodboldsæsonen 2019/2020.

Se den fulde forslagstekst her

Log ind