MENU

Få tjek på ændringerne i turneringerne til sæsonstart

Fra forårets start må man benytte en ungdomsspiller fleksibelt, også selvom klubben spiller med 2-årige årgange. Playoff-kampe og ombrydning er blandt de nye elementer i serierækkerne, mens de ældste får mulighed for at spille 9-mands i stedet for at aflyse en kamp.

Få tjek på ændringerne i turneringerne til sæsonstart
Vær opmærksom på de nye regler og tiltag, der træder i kraft til første turneringskamp i foråret (foto: Henrik Bjerregrav).

AF: Ina Tofterup, DBU Jylland Kommunikation//

Klubberne var flittige med stemmesedlen ved årets delegeretmøde i januar og det har kastet en række turneringsændringer af sig her op til sæsonstart i foråret.

Vi giver dig overblikket lige her.

Ungdomsturneringer i foråret

Muligheden for at anvende en ungdomsspiller fleksibelt er nu udvidet til også at gælde 1. årsspillere. Men hvad betyder det egentlig?

I DBU Jyllands ungdomsrækker gælder fleksibilitetsreglen, hvorefter spillere med enkelte udvidelser og undtagelser frit kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét højere rangerende hold i klubbens årgange over deres egen årgang.

Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp pr. spilledag ikke er gældende. Hvis klubben ikke har et hold i spillerens egen årgang, betragtes klubbens nærmeste ældre årgang som spillerens årgang.

Det betyder, at klubber, der spiller 2-årige årgange, nu har samme muligheder for at anvende spillere fleksibelt som klubber, der spiller med et-årige årgange, har.

Eksempel: En U14-spiller, der spiller på klubbens U15-hold, fordi klubben ikke har et U14-hold, vil fremover kunne anvendes fleksibelt på et af klubbens ældre hold.

Serierækker i foråret

I Serie 4 og hele vejen op til JS indføres playoff-kampe med henblik på at skabe større spænding i rækkerne, kampe med stor intensitet og branding af seriefodbolden. Playoff-kampene afvikles i to runder tirsdag 25/6 kl. 19.00 og lørdag 29/6 kl. 14.00. Se retningslinjerne her.

I Serie 5 og 6 for Herrer og Serie 2 for Kvinder indføres ombrydning efter de første fem kampe i foråret.
Se mere om planlægningen her i datoplanen eller her for herrerne og her for kvinderne.

Ældre i foråret

 

For de laveste niveauer i Serie- og ungdomsrækker gælder det, at man kan meddele senest to timer før kampstart, at en planlagt 11-mandskamp spilles som 9-mands. Denne regel udvides nu til også at omfatte alle Ældre-rækker (M+32, M+40, M+45 og K+29), populært kaldet Oldboys/-girls og Veteraner.

Du kan blive klogere på detaljerne i reglen her.

Se forslagene fra delegeretmødet

Vil du gerne sætte dig ind i den fulde ordlyd fra forslagene på delegeretmødet, kan du finde det hele her. 

Log ind