Interessen for at spille fodbold i en jysk fodboldklub er steget markant i løbet af det seneste år.

Faktisk er der kommet hele 16.506 flere aktive spillere i de jyske fodboldklubber siden sidste medlemsregistrering. Det svarer til en fremgang på 11 procent.

Dermed er fem års tilbagegang vendt til en forrygende fremgang, og tabet af aktive medlemmer under corona-perioden er mere end indhentet. Faktisk er medlemstallet i år det højeste siden 2017.

I alt 165.894 børn og voksne er medlem af en fodboldklub i Jylland, og det glæder DBU Jyllands formand, Bent Clausen:

- Det har boblet af glæde og energi i fodboldklubberne, siden coronaen for alvor slap sit greb. Derfor havde vi forventet at se en stigning i antallet af aktive, men denne fremgang er nok mere, end vi kunne have drømt om. Det er bare fantastisk, siger Bent Clausen, der i samme åndedrag sender æren videre til de mange tusinde frivillige i de jyske fodboldklubber.

- I min optik er tallene først og fremmest udtryk for den enorme indsats, der ydes af de mange tusinde frivillige trænere og ledere rundt omkring i vores mange medlemsklubber. Vi har naturligvis gjort alt, hvad vi kunne for at støtte vores foreninger, men det er nu engang klubbernes frivillige ledere og trænere, der i dagligdagen gør den afgørende forskel, og det vil vi gerne udtrykke vores allerstørste respekt for, siger DBU Jyllands formand, Bent Clausen, i en kommentar til medlemstallene.

Stigning over hele linjen

De positive tendenser præger samtlige aldersgrupper, men ikke mindst i børne- og ungdomsårgangene, både på pige- og drengesiden.

Der er blevet 3696 flere piger under 18 år, der spiller fodbold i en jysk fodboldklub, mens fremgangen hos drengene under 18 år er på 8152 spillere.

Der er også positive tendenser blandt både de voksne kvinder og mænd, og hvis man ser på kønsfordelingen er stigningen for piger/kvinder samlet set på 16 procent, mens den er knap 10 procent for herrernes/drengenes vedkommende.

Størst fremgang i Nordjylland

Geografisk set er der fremgang over hele Jylland og dermed i alle DBU Jyllands fire regioner.

Den største fremgang kan registreres i Nordjylland. Fodboldklubberne under DBU Jylland Region 1 er steget fra 30.448 til 34.352 – eller næsten 13 procent, hvilket er over gennemsnittet for hele Jylland.

I DBU Jylland Region 3, som omfatter fodboldklubberne i det øst- og midtjyske område, herunder bl.a. hele Aarhus-området, er der en fremgang på 6625 fodboldspillere, eller lidt over 10 procent. I alt 71.578 spillere hører hjemme i en klub under Region 3.

Også fodboldklubberne i Vest-, Syd- og Sønderjylland (DBU Jylland Region 2 og 4) kan glæde sig over stigende trængsel i omklædningsrummene.

I min optik er tallene først og fremmest udtryk for den enorme indsats, der ydes af de mange tusinde frivillige trænere og ledere rundt omkring i vores mange medlemsklubber. Bent Clausen, formand, DBU Jylland

I Region 2 er stigningen på 10,5 procent (fra 29.681 til 32.806), mens medlemstallet i Region 4’s klubber er steget med 11,7 procent – fra 24.306 til 27.158 fodboldspillere.

Flest medlemmer i IF Lyseng

Medlemstallene viser også, at de jyske fodboldklubber i forhold til landsgennemsnittet er bedst til at rekruttere og fastholde fodboldspillere. I alt 5,65 procent af befolkningen i Jylland er medlem af en fodboldklub. Landsgennemsnittet er 5,31 procent.

IF Lyseng fra Aarhus er med 1697 medlemmer den største fodboldklub under DBU Jylland, efterfulgt af en anden Aarhus-klub, VSK, med 1363 medlemmer og FC Skanderborg med 1186 aktive fodboldspillere, Haderslev FK med 1178 medlemmer og Aalborg KFUM med 1142 medlemmer.

På landsplan viser tallene også en flot fremgang i antallet af aktive medlemmer. Der er blevet 34.540 flere spillere siden sidste år, og i alt 344.678 danskere er medlem af en fodboldklub.

DBU Jylland udgør medlemsmæssigt 48,1 procent af dansk fodbold.

Læs også:

VIDEO: Medlemmerne strømmer til Gug Boldklub
Landsdækkende status: Fantastisk fremgang for dansk fodbold
Kommentar: "En stærk bredde kommer ikke af sig selv"