Kunsten at rekruttere frivillige

Klubberne kæmper en hård kamp for at skaffe nye frivillige. Til formålet kan det være en stor hjælp at udpege en frivillighedsansvarlig, fremgår det i en ny undersøgelse blandt 35 klubber foretaget af DBU Jylland.

foto: Henrik Bjerregrav
Der er mange opgaver, der skal besættes i en fodboldklub, og det er svært for klubberne at finde frivillige nok til at løse opgaverne. Foto: Henrik Bjerregrav.


For mange klubber er det en udfordring at få frivillighedskabalen til at gå op. Det bliver bekræftet i en ny DBU Jylland-undersøgelse, hvor der er foretaget kvalitative interviews med 35 klubfolk.

Og der er mange frivillige poster, som skal besættes i en fodboldklub. Det er eksempelvis bestyrelsesmedlemmer, trænere, hjælpetrænere, holdledere, klubhus-ansvarlige, banemænd/opkridtere, café-ansvarlige, dommere (ved børnekampe) og til at sidde ved et dommerbord.

Men i undersøgelsen er der også et godt bud på en løsning for klubbernes udfordring med at håndtere de frivillige. For de klubber, der har en frivillighedsansvarlig, bakker stærkt op om rollen og tilkendegiver, at funktionen har fungeret i deres klub.

Tre metoder til at skaffe frivillige

Undersøgelsen konkluderer, at der groft opridset er tre metoder, som klubberne benytter til at rekruttere nye frivillige. Det er følgende:

Bestyrelsesansvar

I omkring halvdelen af de interviewede klubber (16 af 35 klubber) er arbejdet med frivilligrekruttering og pleje af frivillige en opgave, som bestyrelsen har ansvaret for.

Bestyrelsesansvar
Fordele Ulemper

Klubberne oplever, at der er opbakning til sociale arrangementer.

Der opleves udfordringer i forhold til at rekruttere og fastholde frivillige.

Der er et godt sammenhold mellem de frivillige.

Særligt rekruttering af frivillige til de mere tunge poster som kasserer og bestyrelse er en udfordring.


Bestyrelsen har ikke tid til at fokusere på frivilliges rekruttering og pleje.

En frivilligansvarlig 

I syv af klubberne er det en frivilligansvarlig, som varetager og har ansvaret med at fastholde, pleje og rekruttere frivillige. En frivilligansvarlig er kort fortalt en person, som har ansvaret for de frivillige i en klub. Blandt funktionerne er at skabe overblik over opgaverne, pleje de frivillige og at rekruttere nye frivillige. Klubberne betoner vigtigheden af, at det er en person, som kender klubben indefra, fx klubbens kultur, værdier og historie.

Frivilligansvarlig
Fordele Ulemper
Der er en fokuseret strategi for rekruttering og fastholdelse af frivillige.
Der opleves udfordringer i forhold til at rekruttere og fastholde frivillige.
Bestyrelsens arbejde bliver lettet.
Det kan være svært at finde de rette person som frivilligansvarlig.
Den frivilligansvarlige bliver set som en neutral for de frivillige (når personen ikke er formanden).
Der kan være en udfordring i at skabe opbakning til den frivilligansvarlige.


En styregruppe

I de resterende klubber er ansvaret med at rekruttere, fastholde og pleje de frivillige udliciteret til en styregruppe eller mindre grupper i klubben. På mange måder minder denne gruppe om frivilligansvarlige, der er blot tale om en gruppe og ikke en enkeltperson.

Styregruppe
Fordele Ulemper
Der er en fokuseret strategi for rekruttering og fastholdelse af frivillige.
Der opleves udfordringer i forhold til at rekruttere og fastholde frivillige – særligt til opgaver på tværs af klubbens hold.
Bestyrelsens arbejde bliver lettet.
At give medindflydelse kan også skabe små ”konger” i klubben.
De frivillige oplever at have medindflydelse og bliver derfor i længere tid.

Læs mere

Her kan du se et oplæg, der omhandler undersøgelsen (fra Fodboldens Dag lørdag 5. januar).

Her kan du læse mere om rollen som frivilligansvarlig.

Af: Bob Gisselmann, DBU Jylland Kommunikation - 10. januar 2019, 13:07

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første