”Sund fornuft at støtte breddefodbolden”

Frivillighed, samarbejde med kommunerne, det gode fodboldmiljø og udvikling af seniorfodbolden. Det var de fire temaer, som DBU Jyllands formand, Bent Clausen, satte fokus på i sin mundtlige beretning på delegeretmødet i Herning lørdag den 5. januar.

foto: Marie Lauridsen, DBU Jylland Kommunikation

DBU Jyllands formand, Bent Clausen, satte i sin mundtlige beretning på delegeretmødet i MCH Herning Kongrescenter lørdag fokus på fire hovedområder: Diversitet, samarbejde med kommunerne, det gode fodboldmiljø og udvikling af seniorfodbolden.

Eller med andre ord nogle forhold som trækker en tydelig rød tråd igennem mange klubbers hverdag.

Bent Clausen hæftede sig bl.a. ved behovet for og fordelen ved at rekruttere flere kvinder som frivillige, både i DBU Jylland og i klubberne:

- I DBU Jylland ønsker vi at være et spejl af den fodboldverden, som omgiver os, og vi tror på, at vi via en større mangfoldighed i vores kreds af frivillige vil blive en stærkere og mere dynamisk organisation. Derfor har vi nu gennem flere år forsøgt at rekruttere flere kvinder til vores bestyrelser, udvalg og arbejdsgrupper, og det er også lykkedes i et vist omfang, men slet ikke på det niveau, som har været målsætningen. I DBU Jylland har vi knap 270 frivillige ledere, og andelen af kvinder ligger på ca. 13 procent. Og det er ikke godt nok. 

- Fodbolden er stadig en mandeverden på rigtig mange måder, og det kræver vedholdenhed at rokke ved denne kultur. Så i mit hoved skal vi både have et skærpet fokus på at søge efter kvinder, når vi besætter vores frivillige poster, men vi er samtidig nødt til at være opmærksom på, at årsagerne til vores manglende diversitet ligger begravet ét spadestik dybere, og derfor er vi også nødt til at se nærmere på den måde, vi gør tingene på i dag, sagde Bent Clausen.

Vigtigt kommune-samarbejde

DBU Jylland-formanden hæftede sig også ved vigtigheden af samspillet med kommunerne, som han betegnede som altafgørende for udviklingen af breddefodbolden i Jylland:

- Faktisk kan man vel roligt sige, at samspillet mellem kommuner og fodboldklubber er en relation, som har rigtig stor betydning for begge parter. At dialogen med kommunerne er utrolig vigtig så vi bl.a. denne sommer, hvor det ekstreme sommervejr og den manglende nedbør satte sine tydelige spor i form af gule, hårde og tørre baner. Det fik nogle kommuner til uden videre at lukke for brugen af fodboldbanerne. Heldigvis kom de jyske kommuner ret hurtigt på andre tanker. Og i situationer som denne er det vigtigt, at kommuner og klubber i fællesskab er i stand til at gå i dialog og finde lokale brugbare løsninger. 

- Det er afgørende, at vi som fodboldklubber bliver involverede i disse processer, og at kommunerne tænker ind, at hvad det har af konsekvenser for foreningslivet. Såvel som det er vores forpligtelse at tænke ansvarligt i forhold til brug af faciliteter, anvendelse af kommunale midler o.s.v., er det også kommunernes ansvar at tænke involvering af klubbernes frivillige. 

- Hvis man ikke tænker klubber og frivillige ind i processer og beslutninger, kan man hurtigt dræne de frivillige for motivation. Alle skal jo huske på, at såvel klubber som frivillige skaber stor værdi for lokalsamfundet. Derfor er der rigtig god forretning for kommunerne at motivere de frivillige til at fortsætte deres værdifulde frivillige virke. For et stærkt foreningsliv og velfungerende fodboldklubber er en investering i kommunens samlede trivsel og råstyrke. Og sunde og raske borgere er en god forretning for samfundet. Også kommunerne. 

- Derfor giver det god mening, at man fra kommunens side støtter op om lokalfodbolden, fordi den gør en forskel og spiller en afgørende rolle i forhold til at fremme en sund og aktiv livsstil for kommunens borgere, sagde Bent Clausen, der også rundede emnerne ”det gode fodboldmiljø” og ”udvikling af seniorfodbolden” i sin beretning.

Behov for muskler


Leif Gjørtz Christensen, VSK Aarhus, roste Bent Clausen for både den skriftlige og den mundtlige beretning.

- Det er virkelig nogle signaler, som vi kan bruge i klubberne. Nu kommer jeg fra Aarhus, og det er jo en by, hvor der er masser af fodbold-potentiale. I min klub vil der f.eks. komme ca. 15.000 nye indbyggere inden for en radius på 1,5 km. Desværre har kommunen afsat præcis 0 kr. til den idrætsmæssige udvikling i området og har slet heller ingen strategi for udviklingen. Derfor har vi brug for DBU’s og DBU Jyllands muskler til at tage dialogen med Aarhus kommune og sætte fodboldens udvikling på dagsordenen, sagde han.

Bent Clausen anerkendte de særlige udfordringer i bl.a. Aarhus. Og tilføjede at man fra DBU Jyllands side har initiativer på vej til at understøtte dette.

Herefter blev beretningen godkendt af delegeretforsamlingen.

Man kan også læse formand Bent Clausens skriftlige beretning. Den kan findes her.

Af: Mads D. Larsen, DBU Jylland Kommunikation & foto: Marie Lauridsen, DBU Jylland Kommunikation - 05. januar 2019, 15:07

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første