Ændringer på vej i ungdomsturneringer

På DBU Jyllands delegeretmøde i Herning lørdag var der livlig debat om ændringer af både pige- og drengeungdomsrækkerne. En række turneringsændringer blev vedtaget.Marie Greve fra VSK Aarhus var en de debattører, der havde en holdning til pigeungdomsfodbolden (foto: Bob Gisselmann, DBU Jylland Kommunikation).


 
- Jeg synes, at det her forslag gør pigerne til seniorspillere et år før tid.

Sådan lød det fra VSK Aarhus-lederen Marie Greve, da hun fra talerstolen på DBU Jyllands delegeretmøde plæderede for at stemme imod FC Horsens' forslag om at lade U16 pigerækken udgå. Inden da havde FC Horsens' Jeppe Svenning ellers nøje forklaret baggrunden for forslaget i nedgang i holdantal i pigernes U18-række. FC Horsens så en mulighed i at lade U16-rækken indgå i en ny U17-række og dermed fordele de eksisterende hold i færre rækker.

Klubbernes delegerede fulgte dog Marie Greves argumenter og stemte imod FC Horsens-forslaget med 149 stemmer mod 22. Dermed hedder pigeungdomsårgangene fortsat U13, U14, U15, U16 og U18. Dog stillede ungdomsudvalgsformand Lars Olesen klubberne i sigte, at der ville blive etableret en arbejdsgruppe med henblik på at optimere forholdene for pigeungdomsspillere.

Derimod var forsamlingen enig om at vedtage en ny turneringsstruktur for pigeungdom, således at der fra efteråret 2019 er færre hold på øverste niveau i U14, U15 og U16. Der vil ikke længere være automatisk indplacering, når man skifter årgang, ligesom der indføres en ekstra ombrydning midtvejs i efteråret.

Drengeændringer blevet til i nationalt regi

Efter en langvarig proces i nationalt regi med repræsentation fra såvel bredde- som eliteklubber kunne DBU Jyllands ungdomsudvalgsformand, Lars Olesen, præsentere en forslagspakke på drengeungdomssiden. Forslaget om en begrænsning af holdantallet i en national U15 Liga i øverste niveau fik en blandet modtagelse.

- En landsdækkende U15 drengerække bliver en centralisering af de bedste talenter, lød argumentet imod forslaget fra Palle Nielsen, FK Viborg.

Jonas Bliksted fra FC Midtjylland så dog en større fleksibilitet og den rette matchning som et positivt udkomme af forslaget og kunne bakke op om både forslaget og den konstruktive proces op til. Den holdning bakkede de fremmødte klubledere op om og stemte forslaget igennem.

Begrænsning af antal hold i U13 og U14 Drenge Liga 1 samt ændringer i de to øverste niveauer i begge rækker blev dog stemt igennem uden den store debat.

Massiv modstand mod drengeforslag

Derimod mødte forslaget om max. 1 hold pr. klub/samarbejde i Liga 1 og 2 i U13-U15 drenge massiv modstand.

Dorthe Sigvardsen fra Houlkær IF var ked af, at hendes Liga 2 hold i klubben ved vedtagelse af forslaget ikke længere kunne spille på det niveau pga. et samarbejde i FK Viborg i Liga 1. I hendes øjne ville forslaget betyde en sportslig ubalance i årgangenes Liga 3. Denne holdning tilsluttede både Brian Holst Pedersen (Herning Fremad), Lars W. Knudsen (Randers Freja) og Palle Nielsen (FK Viborg) sig.

Herefter var afstemningen en formssag, da forslaget med stor majoritet blev nedstemt.

Læs mere

Se alle forslagenes skæbne her
Se forslagstekstens fulde ordlyd herAf: Ina Tofterup, DBU Jylland Kommunikation - 05. januar 2019, 16:20

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første