Breddefodbold for 65 millioner kroner

DBU Jyllands økonomiansvarlige, Hans Mogensen, kunne på lørdagens delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter præsentere et regnskab, som han betegnede som tilfredsstillende trods et underskud på 408.000 kr.

foto: Marie Lauridsen, DBU Jylland Kommunikation

DBU Jyllands økonomiske udvikling har gennem de seneste år været præget af en høj grad af stabilitet.

Det konkluderede DBU Jyllands økonomiansvarlige, Hans Mogensen, på lørdagens delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter.

- De seneste tre år har vi ligget på et forholdsvis stabilt niveau vedrørende såvel indtægter som udgifter med en omsætning i niveauet 65,6 kr. til 66,5 mio. kr., og i forhold til resultatet har vi også ligget meget stabilt, hvilket er fint i tråd ved vores holdning til, at vi hvert år skal forsøge at ramme et 0-resultat, sagde Hans Mogensen og tilføjede, at der i samme tre-årige periode er henlagt 3 mio. kr. til DBU Jyllands Initiativ- og udviklingspulje.

To afvigelser skyld i underskud

Resultatet for det netop afsluttede regnskabsår viser et underskud på 408.278 kr. mod et forventet overskud på 48.000 kr.

- Det er naturligvis aldrig sjovt med et underskud, men dels har vi i regnskabsåret henlagt 800.000 kr. til Initiativ- og udviklingspuljen, og dels dækker de negative afvigelser primært over en budgetfejl samt et merforbrug på dommerområdet, forklarede Hans Mogensen.

- Derfor vil vi fra bestyrelsens side betegne regnskabet som tilfredsstillende. Vores egenkapital er på 13,5 mio. kr. svarende til ca. 15.000 kr. pr. klub. Man kan selvfølgelig altid drøfte størrelsen på denne egenkapital, men det er vores holdning, at den er tidssvarende i forhold til den fortsatte drift, sagde Hans Mogensen.

Forvalter klubbernes penge

DBU Jyllands omsætning faldt i regnskabsåret med 813.000 kr. og er nu på 65,6 mio. kr. 

- Vi er meget bevidste om, at det er klubbernes penge, som vi forvalter, og vi stiller os ofte spørgsmålet om, hvad man som klub får for de penge, som man betaler til DBU Jylland, og om det matcher forventningerne: F.eks. kvalitet i turnerings- og uddannelsestilbud, påsætning af dommere, kvalitet i servicen på de administrative kontorer i Tilst, Holstebro, Aalborg og Glejbjerg, IT-værktøjer og rådgivning som gerne skal være med til at understøtte det frivillige arbejde i klubberne bl.a. til rekruttering og fastholdelse af frivillige og spillere, sagde Hans Mogensen.

På udgiftssiden har omkostningerne vedr. mødeafviklingen i DBU Jylland afveget i negativ retning med 232.000 kr. grundet den igangværende FLU-reformproces samt et generelt øget aktivitetsniveau i udvalg og arbejdsgrupper. 

Derudover er der blevet brugt 18,7 mio. kr. på administration, lokaler og personale, hvilket er 172.000 kr. mindre end budgetteret. 

Regnskabets største post

Dommerområdet har igen i 2017/2018 været den største post i regnskabet. 

Der er blevet opkrævet i alt 29,6 mio. kr. hos klubberne. Heraf er de 25 mio. kr. sendt videre til de aktive dommere i godtgørelse og kørsel. Endvidere er der blevet brugt 1,6 mio. kr. til påsætning af dommere til de mange kampe og påsætning af vejledere og udviklere, 765.000 kr. på vejledning og udvikling af dommerne, 820.000 kr. på opgaver som nu er samlet i FLU-regi, og 900.000 kr. på bl.a. møder og andre dommeraktiviteter og uddannelse.

Opfordring til DBU Jylland

DBU Jylland har i regnskabsåret opkrævet 4,2 mio. kr. i gebyrer og bøder, eksempelvis vedrørende udtrækninger, udeblivelser, ændring af kampe og overtrædelser af regler. Sammenlagt udgør bøderne i gennemsnit 4.500 kr. pr. klub. 

Netop dette forhold fik Kurt Elkjær, Borup IF, til at gå på talerstolen:

- I løbet af 2018 har vi i min klub betalt ca. 10.000 kr. i bøder og gebyrer. Det frustrerende er, at spillerne er ligeglade, hvis vi i en weekend ikke kan stile hold. Til gengæld havner bøden hos klubben. Hver gang vi flytter en kamp, opkræves vi også et gebyr. Og det ruller bare hele tiden. Derfor vil jeg høre, om DBU Jylland ikke kan nedsætte et udvalg til at se på disse ting. Det er mange penge for den enkelte klub. Men ellers ser regnskabet rigtig fornuftigt ud, sagde han.

- Vi er altid villige til at se på bødestørrelserne, og vi har lyttet til budskaberne, og vi skal nok se på det, replicerede Hans Mogensen.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Man kan finde DBU Jyllands regnskab for 2017/2018 og budgettet for 2018/2019 her.

Af: Mads D. Larsen, DBU Jylland Kommunikation & foto: Marie Lauridsen, DBU Jylland Kommunikation - 05. januar 2019, 13:59

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første