Søges: To konsulenter til breddefodbolden

Fodbolden er inde i en spændende udvikling. Derfor søger vi netop nu to fuldtidskonsulenter til at understøtte dagligdagen i fodboldklubberne. Hvis du er interesseret, skal vi have din ansøgning senest onsdag den 20. februar.Breddefodbolden er i rivende udvikling. Derfor søger vi to fuldtidskonsulenter til at understøtte dagligdagen i fodboldklubberne.

Den ene stilling er en kombinationsmodel, hvor man dels fungerer som DBU Jylland-klubrådgiver med fokus på den generelle udvikling i fodboldklubberne i det midt- og sydjyske område og dels som Bevæg Dig For Livet-konsulent, hvor man målrettet arbejder med at udvikle motionsfodbolden sammen med fodboldklubberne i Øst- og Midtjylland.

Den anden stilling er 100 procent dedikeret til Bevæg Dig For Livet-projektet, hvorfor dine primære arbejdsopgaver vil bestå af opsøgende arbejde i fodboldklubberne med henblik på at lave klubaftaler omkring opstart af Fodbold Fitness og motionsfodbold. Denne konsulent vil rent geografisk få Midt- og Sydjylland samt Fyn som sit arbejdsområde.

For begge stillingers vedkommende er der ansøgningsfrist onsdag den 20. februar. Vi behandler ansøgningerne løbende.

STILLING 1: Kombineret klubrådgiver og Bevæg Dig For Livet-konsulent

Er du positiv og serviceminded, og har du en stærk personlighed? Kan du understøtte de jyske fodboldklubber omkring ledelse? Og kan du samtidig initiere og opstarte nye motionsaktiviteter? Så er du måske den kombinerede klubrådgiver og Bevæg Dig For Livet-konsulent, som vi søger.

Da det er en af DBU Jyllands vigtigste opgaver at understøtte klubbernes frivillige, søger vi en klubrådgiver til at dække det syd- og midtjyske område.

Klubrådgivning – med vægt på udvikling af klubber, fastholde/tiltrække flere medlemmer og sparring til regionsbestyrelsen – vil blive dine primære arbejdsopgaver, ligesom dialog, rådgivning og sparring med klubbernes frivillige ledere vil blive et væsentligt omdrejningspunkt i din arbejdsdag.

Klubrådgiverens funktion

Det er klubrådgiverens opgave at sætte klubbernes ønsker og behov i centrum ved:

• At sætte fokus på kerneydelser (turneringer, stævner, kurser etc.)
• At sætte fokus på nøglepersoner i klubberne (klubbens ledelse)
• At gennemføre grundlæggende klubudvikling
• At imødekomme klubbernes behov for yderligere udvikling og tiltag indenfor: Frivillighed og klubledelse, fastholdelse og rekruttering af flere medlemmer og uddannelse (for klubledere og træner).

Den anden halvdel af stillingen indebærer fokus på Bevæg Dig For Livet-projektet, som sker i samarbejde med DGI.

Vi lægger vægt på, at du er en udadvendt, nysgerrig og opsøgende konsulent, der kan varetage at initiere og opstarte nye motionsaktiviteter.

Det handler bl.a. om at engagere og motivere frivillige samt at bringe glæde, fællesskab og leg frem i mennesker, der måske aldrig før har spillet fodbold.

Dine opgaver vil høre under den nationale idrætssatsning ”Bevæg dig for livet (BDFL)”, som er et samarbejde imellem DIF og DGI. Den primære arbejdsopgave vil bestå i markedsføring, opsøgende arbejde samt, at lave klubaftaler omkring motionsfodbold for voksne målgrupper.

Klubrelationer og frivillige

I stillingen lægges der vægt på, at du er i stand til at skabe et netværk blandt fodboldklubberne og blandt disses bestyrelser. Det er vigtigt, at du besidder stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt. Der vil være tidspunkter, hvor du skal præsentere motionsprodukter, eksempelvis i forbindelse med årsmøder, fodboldevents o.l. I arbejdet med klubberne vil du skulle motivere og engagere mange frivillige. Der vil i ansættelsen derfor lægges vægt på erfaring med projektledelse og arbejde med frivillige.

Ansvars- og arbejdsområder


Arbejdsopgaverne kan opdeles i følgende hovedområder:

• At være opsøgende, rådgivende og motiverende overfor fodboldklubbernes bestyrelser og frivillige i forhold til at starte Fodbold Fitness og Motionsfodbold for mænd
• At opbygge et klubnetværk og involvere frivillige
• At koordinere indsatsen og samarbejdet med øvrige konsulentgrupper i enheden samt i resten af landet
• Vise og gennemføre øvelser og træninger på banen, som beskrevet i koncepterne Fodbold Fitness og Motionsfodbold for mænd for voksne målgrupper
• Sørge for opfølgning og udvikling af eksisterende motionstiltag i klubberne
• Udbygge kendskabet til Fodbold Fitness og Motionsfodbold for mænd til nye målgrupper

Dine faglige kompetencer og erfaringer

• Du har en idræts- eller samfundsfaglig uddannelse eller anden relevant baggrund
• Du har erfaring med projektarbejde
• Du har god forståelse for arbejdet i en politisk organisation
• Du har et indgående kendskab og stor erfaring med foreningslivet som frivillig leder, bestyrelsesmedlem e.l.
• Du har erfaring med at arbejde med frivillige, og du evner at etablere, vedligeholde og udbygge samarbejdet med dem.
• Du kan arbejde struktureret, og har stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt.
• Du kan lide at være midtpunkt, og evner at lave præsentationer i både store og små forsamlinger

Dine personlige kompetencer

• Du er engageret, initiativrig og god til at motivere og inspirere andre. Du er god til at tilegne dig ny viden og til at dele viden med andre. Og ikke mindst evner du også at lytte til og anvende andres viden.
• Du er positiv, udadvendt og opsøgende og udviser anerkendende og værdsættende adfærd.
• Du er troværdig og loyal over for beslutninger.
• Du er en stærk kommunikator både på fodboldbanen og i bestyrelseslokalet

Praktiske informationer


Vi forventer, at du kan begynde hos os senest den 1. april 2019. Der er ansøgningsfrist den 20. februar 2019. Samtaler bliver afholdt løbende – dog senest i uge 9.
Du bedes sende din ansøgning samt CV via mail til anoe@dbujylland.dk. I emnefeltet på din mail bedes du skrive ”Klubrådgiver/BDFL konsulent”.
Løn ifølge aftale.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakt os for yderlige information. Henvendelse omkring klubrådgiverrollen kan rettes til Udviklingschef Henriette K. Jensen på tlf. 8939 9952. Henvendelse omkring ’Bevæg Dig For Livet’ kan rettes til koordinator og decentral leder Anders Østergaard på tlf. 8939 9963 eller mobil 5166 0221.

Vi forventer, at du har kørekort og egen bil. 

Bliver du vores nye medarbejder, vil du indgå i DBU Jyllands Udviklingsafdeling. Arbejdet i relation til klubbesøg m.m. vil tage udgangspunkt i din hjemmearbejdsplads.

Du vil være ansat med reference til udviklingschef, Henriette K. Jensen, og vil i det daglige arbejde tæt sammen med administrationskontorerne i DBU Jylland Region 3 og DBU Jylland Region 4 samt de øvrige klubrådgivere i hele DBU Jylland. I BDFL-regi består holdet af en decentral leder og en fuldtidsansat BDFL-konsulent.

STILLING 2: Bevæg Dig For Livet-konsulent

Har du lyst til at skabe motionsaktiviteter med fodbold som fællesnævner, kan du engagere og motivere frivillige, og har du mod på, at bringe glæde, fællesskab og leg frem i mennesker der aldrig før har spillet fodbold? Så er du måske DBU Jyllands nye Bevæg Dig For Livet-konsulent i Midt- og Sydjylland samt på Fyn.

I en nyoprettet fuldtidsstilling, søger DBU Jylland en udadvendt, nysgerrig og opsøgende konsulent, der kan varetage at initiere og opstarte nye motionsaktiviteter. Dine opgaver vil høre under den nationale idrætssatsning ”Bevæg dig for livet (BDFL)” som er et samarbejde imellem DIF og DGI. Den primære arbejdsopgave vil bestå i opsøgende kontakt til klubber, rekruttering af nye medlemmer samt at lave klubaftaler omkring motionsfodbold for voksne målgrupper.

Klubrelationer og frivillige


I stillingen lægges der vægt på, at du er i stand til at skabe et netværk blandt fodboldklubberne og med disses bestyrelser. Det er vigtigt, at du besidder stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt. Der vil være tidspunkter, hvor du skal præsentere motionsprodukter, eksempelvis i forbindelse med årsmøder, fodboldevents o.l. Derfor skal du føle dig tryg ved at være midtpunkt i større forsamlinger. I arbejdet med klubberne vil du skulle motivere og engagere mange frivillige. Der vil i ansættelsen derfor lægges vægt på erfaring med projektledelse og arbejde med frivillige.

Ansvars- og arbejdsområder


Arbejdsopgaverne kan opdeles i følgende hovedområder:

• At være opsøgende, rådgivende og motiverende overfor fodboldklubbernes bestyrelser og frivillige i forhold til at starte Fodbold Fitness og Motionsfodbold for mænd
• At opbygge et klubnetværk og involvere frivillige
• At koordinere indsatsen målrettet klubberne og samarbejdet med øvrige konsulentgrupper i enheden samt i resten af landet
• Vise og gennemføre øvelser/træninger på banen, som beskrevet i koncepterne Fodbold Fitness og Motionsfodbold for mænd for voksne målgrupper
• Sørge for opfølgning og udvikling af eksisterende fodbold-motionsaktiviteter i klubberne
• Udbygge kendskabet til Fodbold Fitness og Motionsfodbold for Mænd til nye målgrupper

Dine faglige kompetencer og erfaringer


• Du har en idræts- eller samfundsfaglig uddannelse eller anden relevant baggrund.
• Du har erfaring med projektarbejde
• Du har god forståelse for arbejdet i en politisk organisation
• Du har et indgående kendskab og stor erfaring med foreningslivet som frivillig leder, bestyrelsesmedlem e.l.
• Du har erfaring med at arbejde med frivillige, og du evner at etablere, vedligeholde og udbygge samarbejdet med dem.
• Du kan arbejde struktureret, og har stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt.
• Du kan lide at være midtpunkt, og evner at lave præsentationer i både store og små forsamlinger

Dine personlige kompetencer

• Du er engageret, initiativrig og god til at motivere og inspirere andre. Du er god til at tilegne dig ny viden og til at dele viden med andre. Og ikke mindst evner du også at lytte til og anvende andres viden.
• Du er positiv, udadvendt og opsøgende og udviser anerkendende og værdsættende adfærd.
• Du er troværdig og loyal over for beslutninger.
• Du er en stærk kommunikator både på fodboldbanen og i bestyrelseslokalet 

Praktiske informationer: 


Vi forventer, at du kan begynde hos os senest den 1. april 2019. 

Ansøgningsfrist er den 20. februar 2019. Samtaler bliver afholdt i uge 9. 

Du bedes sende din ansøgning samt CV via mail til anoe@dbujylland.dk. I emnefeltet på din mail bedes du skrive ”BDFL-konsulent”.

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til koordinator og decentral leder i DBU Jylland, Anders Østergaard, på tlf. 8939 9963 eller mobil 5166 0221. 

Løn ifølge aftale.

Ansættelsen tager udgangspunkt i en hjemmearbejdsplads. Hvis du bliver vores nye medarbejder, vil du indgå i DBU Jylland Udvikling som, i BDFL-regi, består af en decentral leder, en kombineret BDFL-konsulent/kommunekonsulent, en kombineret BDFL-konsulent/DBU Jylland-klubrådgiver samt de øvrige DBU Jylland-klubrådgivere. Herudover vil du skulle samarbejde med konsulentgrupper fra DGI samt de øvrige BDFL-konsulenter på landsplan.

Vi forventer, at du har kørekort og egen bil. 

GENERELT FOR BEGGE STILLINGER

Vi vil betegne os selv som en ambitiøs, men samtidig uformel arbejdsplads. Vi arbejder med tillidsbaseret ledelse og giver mulighed for stor personlig fleksibilitet i dagligdagen. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for os, men vi lægger vægt på: 

• At du har et solidt kendskab til og erfaring med foreningsarbejde i en fodboldklub.
• At du kan håndtere projektledelse i en politisk styret organisation.
• At du med din personlighed evner at skabe værdifulde relationer.
• At du er serviceminded og kan skabe et godt samarbejdsmiljø.
• At du kan arbejde selvstændigt med ansvar for egne opgaver.
• At du kan arbejde med måltal og deadlines.
• At du er motiveret for at udvikle dig fagligt såvel som personligt.
• At du kan indgå i en politisk ledet organisation, hvor samspillet mellem bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er en væsentlig faktor.
• At du kan samarbejde og understøtte andre medarbejderes og frivillige lederes arbejde i en konstruktiv dialog.
• At du er fagligt og personligt rustet til at drive en proces i et samspil med en klubledelse.
• At du er god til at håndtere balancen mellem at agere selvstændigt og samarbejde med andre, samt at du kan kommunikere tydeligt, både mundtligt og skriftligt.