Netværk og kvindefodbold

Vi søger frivillige, som brænder for kvindefodbolden og som kunne tænke sig af blive en del af DBU Jyllands organisation. Her kan du læse om, hvad vi kan tilbyde, og hvilke forventninger vi har.Kvindefodbold er et vigtigt udviklingsområde for DBU Jylland.

Vi arbejder løbende på at udvikle vores tilbud, turneringsaktiviteter og rammer, så vi kan fastholde og tiltrække endnu flere spillere til de jyske fodboldklubber.

I den forbindelse søger vi nye frivillige til vores kvindeseniorgruppe – bl.a. en formand. Vi har fokus på diversitet og vil gerne være et spejl af den fodboldverden, som omgiver os, og har i forvejen 260 frivillige tilknyttet DBU Jyllands mange udvalg og grupper.

Men vi vil gerne udvide kredsen med nye ansigter, nye vinkler og nye input omkring kvindefodbolden. Derfor kunne det måske være noget for dig at blive en del af vores netværk?

Opgavebeskrivelse:

Vi rykker ikke armen af dig, hvis du siger ja til at blive frivillig i DBU Jyllands kvindeseniorgruppe. Opgaverne er afgrænsede og definerede. Rent tidsmæssigt drejer det sig om:

• 4-5 møder om året i arbejdsgruppen (hverdagsaftener)
• 1 årligt faglige fællesmøde på tværs af arbejdsgrupper

For formandens vedkommende vil der være lidt flere møder, herunder et netværks-arrangement for alle udvalgs- og arbejdsgruppeformænd, typisk i januar.

Hertil kommer lidt dialog og sparring med andre DBU Jylland-frivillige samt administrationen.

Forventninger til dig:

Som frivillig skal man først og fremmest bidrage med sin viden, sine tanker, input og holdninger. Kvindeseniorgruppen modtager den nødvendige praktiske support og bistand fra DBU Jyllands administration, som bl.a. stiller en sekretær til rådighed. Han/hun klarer alt det nødvendige omkring dagsordner, mødeindkaldelser, referater o.s.v.

Til gengæld håber vi, at du kan bidrage med:

• Engagement og åbenhed
• Indsigt i det frivillige foreningsarbejde
• Input og viden om kvindefodboldens udvikling, potentiale og udfordringer
• Lyst til at samarbejde med andre frivillige

Som ny frivillig i DBU Jyllands organisation bliver du klædt på via tilbuddet: ”Velkommen i DBU Jylland”, som afholdes en hverdagsaften.

Vi kan tilbyde:

Funktionen i kvindeseniorgruppen er ulønnet, men du vil blive en vigtig del af vores organisation. Du vil få dine omkostninger (kørsel m.v.) dækket efter aftale samt indgå i DBU's beklædningsaftale med Hummel. Herudover vil du få:

• Indblik i DBU Jyllands organisation og det faglige frivillige arbejde
• Et udvidet netværk i fodboldverdenen
• Indflydelse på udviklingen af kvindefodbolden
• Fuld forplejning i forbindelse med møder

Synes du, at ovenstående lyder spændende, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os inden udgangen af uge 8, da vi gerne vil være på plads med sammensætningen af vores gruppe, når foråret kommer.

Du kan kontakte Lene Sveistrup Bengtsson, formand for DBU Jyllands Seniorudvalg, på tlf. 4082 1971 eller lenebeng@outlook.dk. Du kan også kontakte Nikolaj Sloth, specialkonsulent i DBU Jyllands ledelsessekretariat, på tlf. 89399961 eller niko@dbujylland.dk.

Om DBU Jylland:

DBU Jyllands organisation hviler på to ben. Dels en professionel administration bestående af lønnede medarbejdere placeret på kontorer i Aarhus, Aalborg, Holstebro og Glejbjerg og dels en frivillig gren bestående af ulønnede personer i bestyrelser, udvalg og arbejdsgrupper. DBU Jylland har omkring 260 frivillige ledere tilknyttet organisationens mange bestyrelser, udvalg og grupper - bl.a. inden for områder som børnefodbold, pigefodbold, ungdomsfodbold, uddannelse, vinterfodbold, dommerverdenen m.v.

Du kan læse mere om DBU Jylland her.
Af: Mads D. Larsen, DBU Jylland Kommunikation - 08. februar 2019, 09:44