Klubber kan slippe for afledningsafgift

Nogle kommuner giver fodboldklubberne mulighed for at blive fritaget for vandafledningsafgift grundet den meget varme og tørre sommer. Andre på permanent basis. Derfor er det en god idé at kontakte sin kommune for at undersøge mulighederne.Sommerens ekstraordinære varme og tørke har betydet, at mange fodboldklubber har vandet en del mere end normalt i 2018.

Det har for en række klubbers vedkommende medført en markant større udgift til vandafledningsbidraget, som beregnes ud fra hvor mange m3 vand, der kommer ud af hanen.

Nogle kommuner har nu valgt at imødekomme klubberne i denne særlige situation. Ganske enkelt ved at fritage dem for at betale afledningsafgift, hvilket kan betyde en ganske væsentlig besparelse for en klub, da vandafledningsbidraget udgør omkring 50 procent af prisen for det vand, som man bruger. 

Forskellige modeller

Andre kommuner tilbyder sine lokale idrætsforeninger en permanent fritagelse for afgiften. Og andre klubber igen har egne boringer. Konstruktionerne er mange og forskellige. Derfor er det en god idé at kontakte sin kommune for at undersøge de konkrete forhold og muligheder, lyder opfordringen fra Jacob Ebsen Madsen, specialkonsulent hos DBU Jylland.

- Vi er bl.a. gennem vores løbende kommunemøder blevet bekendt med, at nogle kommuner er meget imødekommende på dette område. Men vi har ikke det fulde overblik over, hvordan det forholder sig i samtlige kommuner. Derfor vil vi opfordre vores klubber til at undersøge mulighederne hos sin kommune. Det kan i sidste ende dreje sig om ganske mange penge, tilføjer han.

Behov for måler

Jacob Ebsen Madsen oplyser, at det er den enkelte kommune, som styrer kommunens spildevandsafledning (også selvom der er lokale vandværker i kommunen), og at det er hos kommunen man skal søge om fritagelse fra at betale vandafledningsafgiften.

For at kunne komme i betragtning til at blive fritaget, skal man have en bi-måler, som kan registrere/aflæse den mængde vand (m3), som bruges til at vande banerne med.

I Aarhus Vandforsyning er der endvidere krav om, at måleren skal være kommunens egen. Hos Aarhus Vandforsyning koster det 500 kr./årligt at leje en vandmåler til dette.


Af: DBU Jylland Kommunikation - 09. november 2018, 10:08