Omfattende forslagspakke til årsmøder

Skal både ungdom og senior have ny turneringsstruktur? Skal halvårsspillere føres tilbage til at hedde kvartalsspillere? Det er nogle af de mange spørgsmål, som de jyske klubber skal forholde sig til på regionernes årsmøder senere på måneden.

foto: Ina Tofterup

Der er både væsentlige og principielle temaer på dagsordenen, når DBU Jyllands fire regioner samler de jyske fodboldklubber til årsmøder senere i denne måned.

Hele 28 forslag til ændringer af DBU Jyllands reglementer og love skal der tages stilling til. 

Otte er indsendt af de jyske klubber, og tyve kommer fra DBU Jylland.

Sammenlignet med 2016 og 2017 er mængden af forslag voldsomt forøget, hvilket bl.a. skyldes et omfattende arbejde med at skitsere forslag til nye turneringsstrukturer for både ungdom, herresenior og kvindesenior. Som altid er der mange forskellige temaer og problemstillinger repræsenteret i den samlede forslagspakke. 

Halvårsspiller/kvartalsspiller


Blandt andet foreslår HEI at genindføre kvartalsspillerbegrebet på bekostning af halvårsspillere i børne- og ungdomsrækkerne.

BNS og Broager UI er gået sammen om et forslag, der skal gøre det muligt for en spiller at spille seniorfodbold i to klubber, såfremt særlige forhold taler for det.

Billund IF ønsker, at op til tre ungdomsspillere frit skal kunne anvendes på flere hold i samme årgang uden at skulle "spilles fri" igen.

Nordjyske Farsø/Ullits IK og Jetsmark IF foreslår, at op- og nedrykningsreglerne for spillere nulstilles i turneringspausen mellem to turneringshalvdele.

Fra Alhedens IF er forslaget, at en modstanders afbud eller udeblivelse skal tælle som en afviklet kamp med hensyn til op- og nedrykningsregler for spillere samt karantæneafvikling.

Aabenraa BK vil gerne have mulighed for at udvide efterårets datoplan for 6-holdspuljer i den centrale turnering, så man ligestilles med slutdatoen for 8-holdspuljer.

I FC Horsens har man barslet med forslaget om at nedlægge enkelte årgange i pigeungdomsrækkerne for at sikre tilstrækkelig niveau i toppen og bedre kørselsafstande i bredden.

Ligeledes på spindesiden foreslår Aarhus 1900, at de bedste hold i Kvindeserie Vest overfører points fra efterår til forår, så der er noget at spille om.

Helt nye turneringsstrukturer for mange rækker?

Turneringsstrukturer bliver også et tema på årets regionale årsmøder.

DBU Jyllands seniorudvalg har i foråret holdt debatmøder flere steder med fremtidens seriefodbold i fokus. Her er de mange lokale input blevet kogt sammen til flere forslag om nye tiltag på herreseniorområdet.

Ligeledes har kvindernes Serie 2 været under luppen og på den front foreslår seniorudvalget en midtvejs-ombrydning og herefter opdeling af rækken i to.

På drengeungdomssiden har der været afholdt møder over hele landet med henblik på at indføre en ny turneringsstruktur for U13, U14 og U15. Inputs herfra har nu udmøntet sig i forslag. Også for pigeungdom er der tænkt store tanker om bl.a. en ekstra midtvejs-ombrydning.

Se alle forslag her

Du kan finde samtlige forslag i deres fulde ordlyd herunder.

Forslagene til årsmøderne
Forslag Indhold
Nr. 1 70 årsreglen
Nr. 2 Tilføjelse af vinterudvalg
Nr. 3 Turneringssamarbejde med DBU Fyn
Nr. 4 Fælles turneringsreglement med DBU Fyn
Nr. 5 Ingen halvvejsombrydning i børnerækker
Nr. 6 Halvårsspiller/kvartalsspiller
Nr. 7 Pointtildeling ved udtrækning
Nr. 8 Seniorfodbold i to klubber
Nr. 9 Indrangering af U19 Drenge
Nr. 10 Fri nedrykning af ungdomsspillere
Nr. 11 Sæsonstart fri af nedrykningsregler
Nr. 12 Fleksibilitetsregel også for 1.årsspillere
Nr. 13 Modstanderafbud tæller som afviklet kamp
Nr. 14 Fratagelse af hjemmebane
Nr. 15 Fleksibel spilleform i "Ældre"-rækkerne
Nr. 16 Datoplan for serie- og ligarækker
Nr. 17 Pigeungomsårgange
Nr. 18 Turneringsstruktur for pigeungdom
Nr. 19 Holdantal i U19 og U17 Drenge Liga 1
Nr. 20 Landsdækkende U15 Drenge øverste niveau
Nr. 21 Ændring af to øverste niveauer i U14 Drenge
Nr. 22 Ændring af to øverste niveauer i U15 Drenge
Nr. 23 Holdantal pr. klub i U13-U15 Drenge
Nr. 24 Pointoverførsel efterår-forår Kvindeserie Vest
Nr. 25 Turneringsstruktur Serie 2 Kvinder
Nr. 26 Playoffkampe om op-/nedrykning i Serie 4-JS
Nr. 27A Turneringsstruktur for Serie 4, 5 og 6, Herrer
Nr. 27B Pointoverførsel i Serie 5 og 6

Se forslagene i deres fulde ordlyd her.

Tilmelding til årsmøderne

Hvis du og din klub ønsker indflydelse på forslagenes skæbne, er det vigtigt at deltage i din regions årsmøde. 

Du tilmelder dig her. 

Samme sted finder du den foreløbige deltagerliste for hvert af årsmøderne. 

Sådan er den demokratiske proces

Som noget nyt kommer samtlige forslag, der er behandlet på regionernes årsmøder, helt automatisk til behandling på DBU Jyllands delegeretmøde i Herning i januar 2019, hvor den endelige vedtagelse skal finde sted. Årsmøderne skal først og fremmest bruges til at give klubberne indsigt i forslagene og deres konsekvenser.

Tidspunkt og sted for årsmøderne

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Behandling af indkomne forslag
4. Valg af formand 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af medlemmer til DBU’s og FLU’s repræsentantskaber jf. § 13.6
7. Eventuelt

Møderne afvikles således: 

DBU Jylland Region 1 
Onsdag den 21. november 
Aalborg Portland Park
Harald Jensens Vej 9, 9000 Aalborg 
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45 

DBU Jylland Region 2 
Mandag den 26. november 
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45 

DBU Jylland Region 3 
Torsdag den 22. november 
Hotel Pejsegården
Søndergade 112, 8740 Brædstrup 
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45 

DBU Jylland Region 4 
Onsdag den 28. november 
Gram Fritidscenter
Stadionvej 15, 6510 Gram
Mødestart kl. 18.45 
Spisning kl. 17.45

Læs også:

Regionale årsmøder 2018


Af: Ina Tofterup, DBU Jylland Kommunikation - 01. november 2018, 08:50

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første