Jysk breddefodbold omsætter for 66 millioner

DBU Jyllands økonomiansvarlige Hans Mogensen præsenterede på lørdagens delegeretmøde i MCH Herning Kongrescenter DBU Jyllands regnskab, som han betegnede som tilfredsstillende.

Foto: Sidsel Reitz Krarup

DBU Jyllands regnskab for 2016/2017 blev lørdag den 6. januar fremlagt af økonomiansvarlig Hans Mogensen på delegeretmødet i MCH Herning Kongrescenter.

Samlet har DBU Jylland i regnskabsåret omsat for 66,5 millioner kroner i bl.a. turnerings- og uddannelsesaktiviteter.

Regnskabsresultatet viser et underskud på 154.899 kroner mod et budgetteret overskud på 75.000 kroner.

Underskuddet skal ses i forhold til den samlede omsætning, hvor der vil forekomme afvigelser i både positiv og negativ retning, forklarede Hans Mogensen på talerstolen. Og summen af de seneste tre års overskud ligger på 247.000 kroner svarende til 85.000 kroner i snit pr. år.

Fortsat fald i bødeindtægter

Hans Mogensen fastslog, at underskuddet primært skyldes fald i turneringsgebyrer og fald i bødeindtægter. Han tog dermed hul på et emne i regnskabet, der altid springer i øjnene.

- Bøderne er med til at sikre kvalitet i turneringer og stævner, sagde den økonomiansvarlige med henvisning til bestyrelsens formål med at udskrive bøder.

Han fremlagde, at den samlede bødeopkrævning i regnskabsåret udgør 4,2 millioner kroner, svarende i gennemsnit til 4.500 kroner pr. klub. Det er et fald på 300.000 kroner i forhold til sidste år og et fald på hele 600.000 kroner siden 2015.

- Vi kan konstatere, at på alle områder, hvor vi opkræver bøder, er der en faldende tendens, lød det fra Hans Mogensen, som bl.a. roste klubberne for den positive udvikling inden for udfyldelse af holdkort og et fald i antallet af udeblivelser.

Tilfredsstillende resultat

Hans Mogensen meddelte til slut, at DBU Jyllands bestyrelse betragter regnskabsresultatet som tilfredsstillende.

Trods det er der dog områder, som giver anledning til skærpet opmærksomhed og nye tiltag. Herunder udviklingen i turneringsgebyrerne, som viser et fald på 270.000 kroner i forhold til sidste år.

Se regnskabet for 2016/2017 her

Se budgettet for 2017/2018 her

Af: Marie Lauridsen, DBU Jylland Kommunikation. Foto: Sidsel Reitz Krarup - 06. januar 2018, 15:03

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første