DBU søger instruktører

DBU søger to fuldtids- og seks deltidsinstruktører til Pigeraketten og 'Hovedet, Kroppen, Klubben' med lyst og mod på at introducere børn og unge til fodbold og foreningslivet. Ansøgningsfristen er 12. februar klokken 9.00.

Pigeraketten_2016_500
Pigeraketten og ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ er to landsdækkende aktiviteter, der besøger fodboldklubber i hele landet i løbet af foråret og sommeren 2018. Fælles for aktiviteterne er, at de har til formål at introducere børn og unge for fodbold og foreningslivet. 

Vi søger to fuldtids- og seks deltidsinstruktører til Pigeraketten og 'Hovedet, Kroppen, Klubben'. 

Din profil
Vi søger personer, der har erfaring fra foreningslivet og har lyst og mod på at introducere børn og unge til dette. Du skal være udadvendt og god til at omgås og inspirere både de frivillige i klubberne samt de deltagende børn. Desuden skal du være selvstændig, løsningsorienteret og ikke have svært ved at tale foran en stor forsamling. Du skal have kørekort til personbil, da du skal køre materialerne til afviklingerne i en mindre varebil. Desuden skal du have ren børneattest.

Ved jobbet som instruktør på ’Hovedet, Kroppen, Klubben’, vil det desuden være en fordel, hvis du har erfaring med undervisning, da der i denne aktivitet er et undervisningsmodul for både ind– og udskolingen.
Afviklingerne er fordelt over et geografisk stort område, så du skal være forberedt på til tider at køre langt og udvise en vis fleksibilitet. Overnatninger kan også forekomme.

Jobbeskrivelse
• Daglig kørsel til afviklingsklubber med materialesættet i en varebil, DBU stiller til rådighed
• Telefonisk kontakt til værtsklubberne før hver afvikling
• Ansvarlig for gennemførelse af afviklinger af Pigeraketten og ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ i de respektive klubber (ved ’Hovedet, Kroppen, Klubben’, i samarbejde med en kollega)
• Opstilling og nedtagning af materialerne i samarbejde med frivillige
• Instruere de frivillige i, hvad deres opgave er under afviklingerne
• Pakning/udpakning af bil før og efter sæsonafslutning
• Løbende inputs til aktiviteten samt deltagelse i afslutningsevaluering

Vi tilbyder
• Et afvekslende og ansvarsfuldt job i fodboldens verden
• Erfaring med afvikling af events for børn og unge
• Masser af udfordringer og sjove oplevelser i fællesskab med både børn og voksne
• Grundig instruktion og oplæring
• Support og sparring fra DBU’s projektkoordinator
• Minimum to samlinger med de andre instruktører og den tilknyttede administration

Løn og vilkår

To fuldtidsinstruktører til Pigeraketten
Arbejdstid: Udgør en gennemsnitlig fuldtidsstilling fordelt på både hverdage, weekender og helligdage. Din arbejdsdag vil desuden være en blanding af dags- og aftenarbejde. Arbejdet er fordelt i perioden primo april- medio september 2018. Du vil have obligatorisk ferie i juli måned uden løn, da Pigeraketten holder sommerpause. 
Løn: 20.000 kr. om måneden. Arbejdssted: En ledig stilling øst for Lillebælt og en ledig stilling vest for Lillebælt.

To deltidsinstruktører til Pigeraketten
Arbejdstid: Udgør en gennemsnitlig arbejdsuge på cirka 15 timer fordelt på både hverdage, weekender og helligdage. Du vil almindeligvis arbejde tre dage, have fem dage fri osv., men forvent, at der i nogle perioder vil være færre timer, mens der i andre perioder vil være mere end 15 timer. Din arbejdsdag vil være en blanding af dags- og aftenarbejde. Arbejdet er fordelt i perioden primo april-medio september 2018. Du vil have obligatorisk ferie i juli måned uden løn, da Pigeraketten holder sommerpause.
Timeløn: 120 kr. hverdage, 175 kr. lørdage og 220 kr. søndage og helligdage.
Arbejdssted: En ledig stilling øst for Lillebælt og en ledig stilling vest for Lillebælt.

Fire deltidsinstruktører til ’Hovedet, Kroppen, Klubben’
Arbejdstid: Udgør en gennemsnitlig arbejdsuge på 15-20 timer. Afviklingerne ligger på hverdage fra kl. 8-15, herudover skal påregnes kørsel til og fra afviklingsstedet. Arbejdet er fordelt i perioden ultimo marts – primo juni 2018.
Timeløn: 130 kr.
Arbejdssted: Hele landet.

NB! Det er ikke muligt at kombinere en deltidsstilling på Pigeraketten med en deltidsstilling på ’Hovedet, Kroppen, Klubben’, da spidsbelastningen ligger i samme periode.


Spørgsmål

Har du spørgsmål til stillingerne, kan du kontakte Louise Poulsen på lopo@dbu.dk eller tlf.: 4634 0771.

Ansøgning
Send din ansøgning og CV til breddejob@dbu.dk senest d. 12. februar 2018 kl. 9.00

Hvis du søger en stilling på Pigeraketten skriver du ’Pigeraketten’, samt om det er fuldtids- eller deltidsstillingen i øst eller vest du søger. Fx ’Pigeraketten fuldtid øst’.

Søger du en deltidsstilling på ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ skriver du blot ’Hovedet, Kroppen, Klubben deltid’.

Stillingsopslagene som PDF


Kort om Pigeraketten.
Pigeraketten er et aktivt fodboldunivers, hvor piger fra 5-11 år introduceres for fodbold. Hver dag besøger Pigeraketten en fodboldklub, hvor op til 100 piger, i tre timer, får lov at være i et legeunivers, der kombinerer sjove lege og mere traditionel fodboldtræning. Læs mere om Pigeraketten her.

Kort om ’Hovedet, Kroppen, Klubben’
’Hovedet, Kroppen, Klubben’ er en aktivitet med fokus på samarbejde mellem fodboldklubberne og en lokal skole. Værtsklubben inviterer op til 160 ind – og udskolingselever til en ’Åben Skole’ dag, der både består af en undervisningsdel og en aktivitetsdel. Formålet med aktiviteten er, at rekruttere børne- og ungdomsspillere samt unge frivillige til fodboldklubberne. Læs mere om ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ her. 

Af: Peter Otto Vest Hansen (red.), DBU Sjælland - 10. januar 2018, 10:00

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første